Monde­linge vragen Voorkom laad­paal­toe­risme en bied Utrechters ook redelijke laad­ta­rieven


Indiendatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 8, 9 februari 2023

Van Utrecht naar Rotterdam omdat je elektrische auto opladen daar bijna de helft goedkoper kan zijn dan bij de laadpalen in onze Domstad. Afgelopen week berichtte AD over de grote prijsverschillen van laadtarieven in steden met mogelijk laadpaaltoerisme als gevolg. Met 73 cent per kWH, inclusief btw, spant Utrecht momenteel de kroon. Andere grote steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam hebben tarieven die hier ver onder liggen. Een prijsverschil dat bepaald wordt door de verschillende afspraken die gemeenten hebben over het vastleggen van energieprijzen en bijbehorende contracten. Tegelijkertijd strookt dit hoge prijskaartje dat sterk verschilt van andere steden niet met de doelen die wij als Utrecht stellen: een duurzame stad waarbij we de benzineauto op den duur het liefst zo min mogelijk meer tegenkomen. Dat de prijzen van die benzine bijna voordeliger worden dan het schone rijden met een elektrische auto stelt ons dan ook teleur.

De prijsvorming, zowel kostprijzen als verkoopprijzen, van elektrisch laden is afhankelijk van veel factoren en vaak niet inzichtelijk. Vraag een aanbod zijn wisselend in de tijd; er zijn verschillende markten waarop energie ingekocht wordt; op die markten wordt gespeculeerd; er zijn mogelijkheden om verschillende duurzame en fossiele bronnen wisselend in te zetten, onder meer door bi-directioneel laden en opslaan; er zijn verschillende contractvormen. Wat op één moment goedkoop en duurzaam is kan op een ander moment duur en minder duurzaam zijn.

De gemeente kan met tarieven en contractvormen meerdere doelen nastreven: stabiele prijzen voor gebruikers, lage prijzen voor eindgebruikers, prijzen en contracten die bevorderen dat er een levensvatbare sector is en de energie via laadpalen levert en bevorderen dat zo duurzame bronnen van energie ingezet worden. Hierom hebben wij als partijen daarover de volgende vragen.

  1. Kan het college inzicht geven in de belangrijkste factoren die de kostprijzen van elektrisch laden bepalen?
  2. Kan het college inzicht geven in de knoppen waaraan de gemeente kan draaien om te bevorderen dat prijzen voor eindgebruikers stabiel laag zijn en door leveranciers zo veel als mogelijk duurzame bronnen benut worden?
  3. Is het college het met ons eens dat we moeten voorkomen dat duurzame alternatieven minder aantrekkelijk worden vanwege buitensporige prijsstijgingen?
  4. Is de wethouder bereid in gesprek te gaan met de aanbieders van laadpalen om te kijken hoe verdere prijsstijgingen voor de consument binnen de perken kunnen blijven?
  5. Zijn er andere manieren waarop de gemeente in de toekomst kan voorkomen dat prijzen van dergelijke faciliteiten die juist bedoeld zijn om inwoners te stimuleren duurzame keuzes te maken, verder stijgen? Bijvoorbeeld door verder vooruit te kijken en duidelijkere afspraken te maken met aanbieders?

Mohamed Talhaoui, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Joost Vasters, D66
GertJan te Hoonte, VVD
Jantine Zwinkels, CDA
Veerle Smit, Volt
Ismail El Abassi, DENK
Rob van Den Enk, S&S
Fred Dekkers, GroenLinks
Wilma Duitscher, EenUtrecht