Monde­linge vragen Minder afval­pro­ductie is minder rond­slin­ge­rende rotzooi


Indiendatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 7, 9 februari 2023

In een kleine week is onze stad, tot in elke uithoek, veranderd in een grote puinhoop. Het opruimen gaat meer dan een week kosten. Het is een flinke uitdaging om alles – ook het weggewaaide en “kleine losse” afval uit de opengescheurde afvalzakken en kapotte kartonnen dozen – echt helemaal weg te krijgen. De Partij voor de Dieren staat voor eerlijke beloning en achter de staking van de medewerkers van Stadsbedrijven. Tegelijkertijd maakt de fractie zich zorgen over de grote hoeveelheden zwerfafval voor dieren, natuur en milieu. Ook laten de bergen vuilniszakken en rondslingerende zooi pijnlijk zien hoe gigantisch de dagelijkste productie van afval is door inwoners en bedrijven. Daarover de volgende vragen;

Vragen:

1. Deelt het college de indruk dat maar weinig inwoners goed op de hoogte waren van de staking, en dat daarom ook meer afval op straat is beland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kijkt het college hier op terug?

2. Gaat de gemeente in de toekomst inwoners beter informeren over het binnenhouden van hun afval tijdens staking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat terugdringen van afvalproductie de beste oplossing alsook noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft deze staking nieuwe inzichten opgeleverd bij het college, bijvoorbeeld dat we extra vaart moeten maken met afvalreductie? Zo ja, hoe gaat het college dit bereiken en gaat zij dat op zo kort mogelijke termijn doen?

Het is wetenschappelijk bewezen dat een rommelige omgeving extra rommel aantrekt, en dat dat een lange nawerking van een toename van afvaldumping heeft.

5. Is het college op de hoogte van dit effect? Hoe gaat ze hier op inspelen om de gevolgen zo klein als mogelijk te houden?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 feb. 2023
Antwoorddatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 7, 9 februari 2023

In een kleine week is onze stad, tot in elke uithoek, veranderd in een grote puinhoop. Het opruimen gaat meer dan een week kosten. Het is een flinke uitdaging om alles – ook het weggewaaide en “kleine losse” afval uit de opengescheurde afvalzakken en kapotte kartonnen dozen – echt helemaal weg te krijgen. De Partij voor de Dieren staat voor eerlijke beloning en achter de staking van de medewerkers van Stadsbedrijven. Tegelijkertijd maakt de fractie zich zorgen over de grote hoeveelheden zwerfafval voor dieren, natuur en milieu. Ook laten de bergen vuilniszakken en rondslingerende zooi pijnlijk zien hoe gigantisch de dagelijkste productie van afval is door inwoners en bedrijven. Daarover de volgende vragen;

Vragen:

1. Deelt het college de indruk dat maar weinig inwoners goed op de hoogte waren van de staking, en dat daarom ook meer afval op straat is beland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kijkt het college hier op terug?

2. Gaat de gemeente in de toekomst inwoners beter informeren over het binnenhouden van hun afval tijdens staking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat terugdringen van afvalproductie de beste oplossing alsook noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft deze staking nieuwe inzichten opgeleverd bij het college, bijvoorbeeld dat we extra vaart moeten maken met afvalreductie? Zo ja, hoe gaat het college dit bereiken en gaat zij dat op zo kort mogelijke termijn doen?

Het is wetenschappelijk bewezen dat een rommelige omgeving extra rommel aantrekt, en dat dat een lange nawerking van een toename van afvaldumping heeft.

5. Is het college op de hoogte van dit effect? Hoe gaat ze hier op inspelen om de gevolgen zo klein als mogelijk te houden?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Beantwoording wethouder:

Voorzitter. In de vorige set vragen ben ik wat uitgebreider ingegaan op alle manieren waarop gecommuniceerd is. Daarmee hebben we niet de indruk dat de bewoners niet op de hoogte waren van de staking en het advies daarin. Het werd ook specifiek benoemd ook in de regionale, landelijke en zelfs internationale media. Daarin werd ook nog benoemd dat ons advies was om het afval verder binnen te houden. Voor de rest zijn we natuurlijk wel zo snel mogelijk aan de slag gegaan naar aanleiding van echt de aankondiging van de staking. Die moet natuurlijk eerst officieel aangezegd worden.
Wat betreft vraag 2 kan ik meedelen dat we dat bij een volgende staking uiteraard weer zullen doen. Wij merken echter wel dat dit er niet altijd toe heeft geleid dat mensen deze oproep meekrijgen dan wel dat zij deze zich naast zich neerleggen.
Wat betreft vraag 3 kan ik aangeven dat wij het inderdaad met de Partij voor de Dieren eens zijn dat het terugdringen van de afvalproductie niet alleen een belangrijke oplossing is, maar ook noodzakelijk is, ook voor de toekomst. Daar zetten wij ons in voor de preventie van afval door onder andere de campagne Slim omgaan met afval.
Wat betreft vraag 4 merk ik op dat afvalreductie ook voor deze staking hoog op de agenda stond. Dat blijft het zeker, maar ik heb wel het idee dat nu het werk dat gedaan wordt rondom afval wat verder in de schijnwerpers is komen te staan. Ik hoop dat het helpt. We helpen daarom ook met de campagnes die ik net ook benoemd heb, maar ook door tips die wij geven aan onze inwoners daarover. Uiteindelijk merken we wel dat er heel veel andere factoren, bijvoorbeeld hoe voedsel
wordt verpakt, grote invloed hebben op de hoeveelheid afval die men produceert.
In antwoord op vraag 5 merk ik op dat wij daar inderdaad van op de hoogte zijn. Daarom maken we de stad nu weer zo snel mogelijk schoon, ruimen we de bijplaatsing op en hebben we extra inzet op het zwerfafval.