Monde­linge vragen Minder afval­pro­ductie is minder rond­slin­ge­rende rotzooi


Indiendatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 7, 9 februari 2023

In een kleine week is onze stad, tot in elke uithoek, veranderd in een grote puinhoop. Het opruimen gaat meer dan een week kosten. Het is een flinke uitdaging om alles – ook het weggewaaide en “kleine losse” afval uit de opengescheurde afvalzakken en kapotte kartonnen dozen – echt helemaal weg te krijgen. De Partij voor de Dieren staat voor eerlijke beloning en achter de staking van de medewerkers van Stadsbedrijven. Tegelijkertijd maakt de fractie zich zorgen over de grote hoeveelheden zwerfafval voor dieren, natuur en milieu. Ook laten de bergen vuilniszakken en rondslingerende zooi pijnlijk zien hoe gigantisch de dagelijkste productie van afval is door inwoners en bedrijven. Daarover de volgende vragen;

Vragen:

1. Deelt het college de indruk dat maar weinig inwoners goed op de hoogte waren van de staking, en dat daarom ook meer afval op straat is beland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kijkt het college hier op terug?

2. Gaat de gemeente in de toekomst inwoners beter informeren over het binnenhouden van hun afval tijdens staking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat terugdringen van afvalproductie de beste oplossing alsook noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft deze staking nieuwe inzichten opgeleverd bij het college, bijvoorbeeld dat we extra vaart moeten maken met afvalreductie? Zo ja, hoe gaat het college dit bereiken en gaat zij dat op zo kort mogelijke termijn doen?

Het is wetenschappelijk bewezen dat een rommelige omgeving extra rommel aantrekt, en dat dat een lange nawerking van een toename van afvaldumping heeft.

5. Is het college op de hoogte van dit effect? Hoe gaat ze hier op inspelen om de gevolgen zo klein als mogelijk te houden?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren