Monde­linge vragen Gevolgen afvalberg voor dieren


Indiendatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 5, 9 februari 2023

Iedereen in Utrecht hield zich de afgelopen week bezig met de grote hoeveelheid afval op straat. Veel mensen vonden de ratten die op het afval afkwamen “irritatiefactor nummer 1”. Dit is niet de mening van de Partij voor de Dieren. Deze dieren komen alleen maar af op de rotzooi die mensen creëren. Ditzelfde geldt voor muizen, duiven, meeuwen, kauwen en andere dieren. Door voedselresten op straat zijn diverse duiven doodgereden en we zijn ook bang dat de gemeente en anderen als gevolg van de afvalberg op grotere schaal ratten en muizen gaan doden. Een rattendoder zei in het AD: “De echte problemen met ratten komen over twee maanden pas”.

Ook maken we ons zorgen om de waterdieren in Utrecht, aangezien er grote hoeveelheden plastic en andere troep in het water terechtgekomen zijn.

De PvdD heeft hierover de volgende vragen:

  1. Heeft het college voor de staking begon nagedacht over de negatieve gevolgen van de afvalberg voor de dieren in Utrecht? Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan om te voorkómen dat dieren hier het slachtoffer van worden?
  2. Het college zegt preventie voorop te stellen, maar gezien deze uitzonderlijke situatie wil de PvdD zeker weten dat de gemeente niet toch ratten en muizen (extra) gaat doden. Kan het college toezeggen dat dit onder geen beding gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college toezeggen dat zij ook haar partners zoals woningbouwverenigingen en bedrijven, en ook particulieren erop wijst dat het niet de bedoeling is om nu (extra) in te zetten op het doden van ratten en muizen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat het college doen om de wateren in Utrecht zo snel mogelijk te ontdoen van de troep die erin gevallen is, om te voorkomen dat waterdieren hierdoor sterven?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren