Monde­linge vragen Gevolgen afvalberg voor dieren


Indiendatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 5, 9 februari 2023

Iedereen in Utrecht hield zich de afgelopen week bezig met de grote hoeveelheid afval op straat. Veel mensen vonden de ratten die op het afval afkwamen “irritatiefactor nummer 1”. Dit is niet de mening van de Partij voor de Dieren. Deze dieren komen alleen maar af op de rotzooi die mensen creëren. Ditzelfde geldt voor muizen, duiven, meeuwen, kauwen en andere dieren. Door voedselresten op straat zijn diverse duiven doodgereden en we zijn ook bang dat de gemeente en anderen als gevolg van de afvalberg op grotere schaal ratten en muizen gaan doden. Een rattendoder zei in het AD: “De echte problemen met ratten komen over twee maanden pas”.

Ook maken we ons zorgen om de waterdieren in Utrecht, aangezien er grote hoeveelheden plastic en andere troep in het water terechtgekomen zijn.

De PvdD heeft hierover de volgende vragen:

  1. Heeft het college voor de staking begon nagedacht over de negatieve gevolgen van de afvalberg voor de dieren in Utrecht? Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan om te voorkómen dat dieren hier het slachtoffer van worden?
  2. Het college zegt preventie voorop te stellen, maar gezien deze uitzonderlijke situatie wil de PvdD zeker weten dat de gemeente niet toch ratten en muizen (extra) gaat doden. Kan het college toezeggen dat dit onder geen beding gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college toezeggen dat zij ook haar partners zoals woningbouwverenigingen en bedrijven, en ook particulieren erop wijst dat het niet de bedoeling is om nu (extra) in te zetten op het doden van ratten en muizen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat het college doen om de wateren in Utrecht zo snel mogelijk te ontdoen van de troep die erin gevallen is, om te voorkomen dat waterdieren hierdoor sterven?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 feb. 2023
Antwoorddatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 5, 9 februari 2023

Iedereen in Utrecht hield zich de afgelopen week bezig met de grote hoeveelheid afval op straat. Veel mensen vonden de ratten die op het afval afkwamen “irritatiefactor nummer 1”. Dit is niet de mening van de Partij voor de Dieren. Deze dieren komen alleen maar af op de rotzooi die mensen creëren. Ditzelfde geldt voor muizen, duiven, meeuwen, kauwen en andere dieren. Door voedselresten op straat zijn diverse duiven doodgereden en we zijn ook bang dat de gemeente en anderen als gevolg van de afvalberg op grotere schaal ratten en muizen gaan doden. Een rattendoder zei in het AD: “De echte problemen met ratten komen over twee maanden pas”.

Ook maken we ons zorgen om de waterdieren in Utrecht, aangezien er grote hoeveelheden plastic en andere troep in het water terechtgekomen zijn.

De PvdD heeft hierover de volgende vragen:

  1. Heeft het college voor de staking begon nagedacht over de negatieve gevolgen van de afvalberg voor de dieren in Utrecht? Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan om te voorkómen dat dieren hier het slachtoffer van worden?
  2. Het college zegt preventie voorop te stellen, maar gezien deze uitzonderlijke situatie wil de PvdD zeker weten dat de gemeente niet toch ratten en muizen (extra) gaat doden. Kan het college toezeggen dat dit onder geen beding gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college toezeggen dat zij ook haar partners zoals woningbouwverenigingen en bedrijven, en ook particulieren erop wijst dat het niet de bedoeling is om nu (extra) in te zetten op het doden van ratten en muizen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat het college doen om de wateren in Utrecht zo snel mogelijk te ontdoen van de troep die erin gevallen is, om te voorkomen dat waterdieren hierdoor sterven?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Antwoord: Voorzitter! We hebben inderdaad ook nagedacht over de vraag hoe we hier iets konden doen in relatie tot dieren. Het belangrijkste hierin is natuurlijk om het te voorkomen. Dat hebben we met name gedaan door zeer uitgebreid te communiceren over de staking via de gemeentelijke kanalen, via social media en ook via de afvalwijzerapp hebben we hier aandacht aan gegeven. Het kwam ook terug in lokale en landelijke media. We hebben de bedrijven specifiek
met een brief geïnformeerd en via het Centrummanagement Utrecht is ook nog verder geïnformeerd. Daarnaast hebben we, zodra we wisten hoelang dit zou gaan duren, ingepland hoe het ook weer opgeruimd zou kunnen worden en dan allereerst aan de slag te gaan op de plekken waar het het ergst zou zijn.
Op vraag 2 kan ik aangeven dat we werken via de Integrated Pest Management methode. De kern is uiteindelijk preventie, zoals ik al eerder aangaf. Het bestrijdingsniveau is 1. Monitoring en communicatie, 2. Habitatmanagement, 3. Niet-chemische bestrijding en 4. Chemische bestrijding. We hebben vooraf en tijdens de staking al ingezet op niveau 1 en 2. Dan moet ervoor gezorgd worden dat de voedingsbronnen zo snel mogelijk verdwijnen. Wij verwachten ook niet dat dit gaat gebeuren op een ander niveau, maar op een moment dat wij toch na niveau 1 en 2 denken dat er meer moet gebeuren, zal daar uitgebreid onderzoek aan ten grondslag liggen voordat wij daadwerkelijk toe overgaan.
Wat betreft vraag 3 kan ik aangeven dat we samenwerken met de woningbouwverenigingen in situaties van plaagdierenoverlast. Dat doen we dan ook via dezelfde methode en dit stralen wij dan ook uit naar onze externe partners. Bij bedrijven zelf hebben wij minder een relatie op dit vlak. CMU heeft natuurlijk wel uitgebreider gecommuniceerd over hoe je iets kan doen aan dat habitatmanagement.
In antwoord op vraag 4 kan ik aangeven dat wij zijn begonnen met het opruimen van al het losse afval op straat en dat wij inmiddels een heel eind zijn. Wij verwachten dat wij vanaf vandaag in ieder geval in de binnenstad voor een gedeelte weer via de normale dienstregeling kunnen werken. Buiten de binnenstad streven we ernaar om de containers deze week minimaal één keer geleegd te hebben. Dan geven we prioriteit juist aan de plekken waar afval zich vaker in het verleden heeft opgestapeld.
Ik kan overigens melden dat wij specifiek nog aandacht hebben gehad voor inwoners en bedrijven aan de Werf. De havendienst heeft de afwateringsroosters bij de Weerdsluis en de Monicabrug al enkele keren extra schoongemaakt en vanaf dinsdag is de havendienst direct begonnen met het inzamelen van afval langs het water en is er onder andere een extra afvalboot ingezet.