Monde­linge vragen voort­be­staan NUtrecht


Indiendatum: 7 apr. 2016

NUtrecht geeft ruimte aan mensen die meer willen doen met hun passie. Jonge ondernemers en ook grote bedrijven zijn welkom om zich te mengen in de bedrijvigheid van Nutrecht. Er zijn 15 kantoorruimtes en vier grote loodsen, waar installaties en kunst gemaakt kan worden. En waar ook ruimte is voor culturele en educatieve evenementen. Zo lopen leven, leren en werken door elkaar.

Omwonenden zijn enthousiast over de activiteiten en met name de aanwezigheid van een duurzaam restaurant en brouwerij. Dit geeft wat te doen in de buurt en zorgt voor een veiliger gevoel in de avonduren.

Omdat we Utrecht samen maken is het belangrijk om initiatieven van onderop door ondernemers, kunstenaars en informeel onderwijs zoals deze van harte te steunen. Daarom hebben GroenLinks en PvdA de volgende vragen:

1. Is het college het met GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en D66 eens dat de initiatieven voor jongeren waardevol zijn en een plek verdienen in de stad?

2. Is het college het met de partijen eens dat de aanwezigheid van initiatieven als NUtrecht de buurt verlevendigt?

3. Eigenaar NS heeft het huurcontract per 1 april jl. opgezegd, er komt een overleg tussen NS, NUtrecht en gemeente over het minnelijk beëindigen van het huurcontract. Om ervoor te zorgen dat de initiatieven niet in rook opgaan is het belangrijk om continuïteit zeker te stellen. Is de gemeente bereid zich in te zetten voor een plek voor NUtrecht in de stad? Ziet de wethouder een proactieve rol voor de gemeente?

4. In het onverhoopte geval dat NUtrecht moet vertrekken van deze locatie, is het college in gesprek met de NS over het toekomstige gebruik van de locatie en welke mix van functies er dan gaat komen?

5. De gemeente heeft participatie mogelijk gemaakt voor ‘Koersplan Cartesiusdriehoek’, is het college bereid NUtrecht en de zittende ondernemers in het CAB-gebouw te betrekken in deze participatieronde?

Marleen Haage, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Fred Dekkers, GroenLinks
Hilde Koelmans, SP
Aline Knip, D66

Indiendatum: 7 apr. 2016
Antwoorddatum: 7 apr. 2016

NUtrecht geeft ruimte aan mensen die meer willen doen met hun passie. Jonge ondernemers en ook grote bedrijven zijn welkom om zich te mengen in de bedrijvigheid van Nutrecht. Er zijn 15 kantoorruimtes en vier grote loodsen, waar installaties en kunst gemaakt kan worden. En waar ook ruimte is voor culturele en educatieve evenementen. Zo lopen leven, leren en werken door elkaar.

Omwonenden zijn enthousiast over de activiteiten en met name de aanwezigheid van duurzaam restaurant en brouwerij. Dit geeft wat te doen in de buurt en zorgt voor een veiliger gevoel in de avonduren.

Omdat we Utrecht samen maken is het belangrijk om initiatieven van onderop door ondernemers, kunstenaars en informeel onderwijs zoals deze van harte te steunen. Daarom hebben PvdA, de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en D66 de volgende vragen:

1. Is het college het met PvdA, de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en D66 eens dat de initiatieven voor jongeren waardevol zijn en een plek verdienen in de stad?

Ja

2. Is het college het met de partijen eens dat de aanwezigheid van initiatieven als NUtrecht de buurt verlevendigt?

Ja

3. Eigenaar NS heeft het huurcontract per 1 april jl. opgezegd, er komt een overleg tussen NS, NUtrecht en gemeente over het minnelijk beëindigen van het huurcontract. Om ervoor te zorgen dat de initiatieven niet in rook opgaan is het belangrijk om continuïteit zeker te stellen. Is de gemeente bereid zich in te zetten voor een plek voor NUtrecht in de stad? Ziet de wethouder een proactieve rol voor de gemeente?

Binnen onze vastgoedportefeuille hebben wij niet een pand van dergelijke omvang. Waar mogelijk bieden we steun voor een alternatieve locatie. Overigens is het huurcontract niet per 1 april opgezegd, maar was dit op 1 januari 2013 ontbonden. Het gebruik is per 1 april opgezegd.

4. In het onverhoopte geval dat NUtrecht moet vertrekken van deze locatie, is het college in gesprek met de NS over het toekomstige gebruik van de locatie en welke mix van functies er dan gaat komen?

Ja, het koersdocument voor de Cartesiusdriehoek moet uitsluitsel geven over de functie van het CHB gebouw, passend bij het totale concept de plannen voor het hele gebied.

5. De gemeente heeft participatie mogelijk gemaakt voor ‘Koersplan Cartesiusdriehoek’, is het college bereid NUtrecht en de zittende ondernemers in het CAB-gebouw te betrekken in deze participatieronde?

We trekken hierin samen met de NS op. Daarin is al met de betrokken partijen besproken, ook met Nutrecht. Dit blijft in het verdere proces het geval.

M. Haage (Partij van de Arbeid) en F. Dekkers (GroenLinks), Hilde Koelmans (SP), E. van Esch (Partij voor de Dieren) en A. Knip (D66)