Monde­linge vragen Vuurwerk in het Máxi­mapark


Afgelopen maandag kreeg de raad een brief van een inwoner uit Vleuten over het feit dat er gedurende het jaar vaak vuurwerk wordt afgestoken in het Máximapark [1]. En geen gewoon vuurwerk, maar enorme knallen. Naast het feit dat het afsteken van vuurwerk alleen mag tijdens de jaarwisseling, is het nu het gehele jaar verboden om vuurwerk af te steken in alle Utrechtse parken. Onze fracties herkennen de signalen van deze inwoner, ook vanuit andere wijken in Utrecht. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat er gedurende een groot deel van het jaar enorme knallen klinken in het Máximapark?

2. Zo ja (en ook zo nee), is het college bereid hier harder tegen op te treden en te handhaven? Kan het college ook aangeven wie hier nu keihard tegen op kan treden, politie of de gemeentelijke handhavers? En indien beide, werken zij goed samen?

3. Kan het college aangeven hoeveel overlastmeldingen gedurende het jaar worden gedaan over overtreding van het vuurwerkverbod? En kan het college de meldingen uitsplitsen per meldpunt verspreid over de stad?

4. Denkt het college dat het aantal meldingen representatief is voor de daadwerkelijke overlast door vuurwerk?

5. Is het college bereid om het vuurwerkverbod in parken alsook het meldpunt voor overtreding van het vuurwerkverbod duidelijker te communiceren? Zo nee waarom niet?

Vuurwerkshows buiten Oud en Nieuw: Tijdens de bespreking van de APV vroegen wij de burgemeester of hij in gesprek wilde gaan met Provinciale Staten en de landelijke overheid over hoe de bevoegdheden wat betreft vergunningen en de beslissingsbevoegdheid nu werkelijk liggen. Wij kregen onlangs nog aanwijzingen uit andere gemeenten dat gemeenten onterecht naar de provincie verwijzen als het gaat om het al dan niet tegengaan van vuurwerkshows.

6. Is de burgemeester al in gesprek geweest met de Gedeputeerde van de Provinciale Staten en de landelijke overheid over dit punt? Zo ja, wat is hier uit gekomen? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dit wel gebeuren?

[1] “Alweer een paar weken wordt er telkens als het droog is, ongeveer tussen 15.30 en 21.30 uur vuurwerk afgestoken in het Máximapark. Ik meld dat telkens aan de gemeente en - op verzoek van een ambtenaar - tegenwoordig ook aan de politie. Ik krijg keurig antwoord van de politie en gemeente, maar er wordt verder geen actie ondernomen zoals bv. een aankondiging in lokale kranten, op social media, enz. Er worden ook geen borden geplaatst waarop dit verbod extra onder de aandacht wordt gebracht. Ik hoor ook niet terug dat deze wetsovertredingen besproken worden met scholen, sportclubs, enz. Ik constateer dus dat de gemeente de wet en eigen voorschriften mbt vuurwerk niet actief uitdraagt. Voor handhaving van de wet en de eigen voorschriften lijkt al helemaal geen aandacht te zijn. Er lijkt evenmin begrip of aandacht te zijn voor de gevolgen voor het milieu en/of de flora en fauna in het park. Afgelopen jaar eindigde de vuurwerkoverlast in het Máximapark pas in maart. Het is nu alweer begonnen in september. Ik vraag u daarom dringend om een actieve houding in het bekendmaken en handhaven van het Vuurwerkbesluit en de APV.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Lars Rodenburg, D66