Monde­linge vragen Wéér groen­ver­nie­tiging


Indiendatum: 13 apr. 2023

Mondelinge vragen 3, 13 april 2023

Ondanks eerdere beloften is er tegen alle afspraken in wederom een tuin geruimd in complex 507. Afgelopen dinsdag werden er in de tuin van Ternatestraat 37 twee bloeiende kersenbomen met wortel en tak door een sloopbedrijf gerooid en vernietigd.

Eerder trok de groengroep van complex 507 al aan de bel bij de gemeenteraad. Op 2 juni 2022 stelden GroenLinks en Partij voor de Dieren mondelinge vragen naar aanleiding van het leegtrekken van een groene tuin aan de Bandoengstraat nadat de huurder was verhuisd. Ondanks dat Bo-Ex spijt betuigde over dit voorval (een ‘incident’ in hun woorden) werden eind 2022 wederom twee groene tuinen volledig gesloopt. En nu dus weer de tuin in de Ternatestraat.

Tegelijkertijd is er de afgelopen tijd in complex 507 juist flink vergroend. Zo is er begin dit jaar 170 meter geveltuin aangelegd door de gemeente en is er vanuit het initiatievenfonds geld verstrekt voor planten, nestkasten en klimdraden. Maar wat de bewoners aan de voorkant vergroenen verdwijnt aan de achterkant.

De herhaaldelijke vernietiging van waardevol groen is om moedeloos van te worden. Daarom hebben de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en de ChristenUnie de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de groenvernietiging die nog steeds doorgaat? Zo ja of te nee, wat vindt het college ervan dat dit keer op keer gebeurt?

2. Is het college bereid om andermaal met de Bo-Ex in gesprek te gaan over de recente voorvallen? Zo ja mogen we daar een verslag van?

3. Is het college bereid om sancties te gaan opleggen indien dit weer gebeurt? En dit sanctiebeleid mee te nemen in de lopende prestatieafspraken?

4. Is het college bereid Bo-Ex op te dragen om het vernietigde groen te compenseren? Zo nee, waarom niet?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Cees Bos, SBU
Kirsten Alblas, CU

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Stikstofcrisis vertraagt energietransitie

Lees verder

Mondelinge vragen Toenemend anti-LGBTQIA+-geweld onacceptabel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer