Monde­linge vragen Wéér groen­ver­nie­tiging


Indiendatum: 13 apr. 2023

Mondelinge vragen 3, 13 april 2023

Ondanks eerdere beloften is er tegen alle afspraken in wederom een tuin geruimd in complex 507. Afgelopen dinsdag werden er in de tuin van Ternatestraat 37 twee bloeiende kersenbomen met wortel en tak door een sloopbedrijf gerooid en vernietigd.

Eerder trok de groengroep van complex 507 al aan de bel bij de gemeenteraad. Op 2 juni 2022 stelden GroenLinks en Partij voor de Dieren mondelinge vragen naar aanleiding van het leegtrekken van een groene tuin aan de Bandoengstraat nadat de huurder was verhuisd. Ondanks dat Bo-Ex spijt betuigde over dit voorval (een ‘incident’ in hun woorden) werden eind 2022 wederom twee groene tuinen volledig gesloopt. En nu dus weer de tuin in de Ternatestraat.

Tegelijkertijd is er de afgelopen tijd in complex 507 juist flink vergroend. Zo is er begin dit jaar 170 meter geveltuin aangelegd door de gemeente en is er vanuit het initiatievenfonds geld verstrekt voor planten, nestkasten en klimdraden. Maar wat de bewoners aan de voorkant vergroenen verdwijnt aan de achterkant.

De herhaaldelijke vernietiging van waardevol groen is om moedeloos van te worden. Daarom hebben de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en de ChristenUnie de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de groenvernietiging die nog steeds doorgaat? Zo ja of te nee, wat vindt het college ervan dat dit keer op keer gebeurt?

2. Is het college bereid om andermaal met de Bo-Ex in gesprek te gaan over de recente voorvallen? Zo ja mogen we daar een verslag van?

3. Is het college bereid om sancties te gaan opleggen indien dit weer gebeurt? En dit sanctiebeleid mee te nemen in de lopende prestatieafspraken?

4. Is het college bereid Bo-Ex op te dragen om het vernietigde groen te compenseren? Zo nee, waarom niet?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Cees Bos, SBU
Kirsten Alblas, CU

Indiendatum: 13 apr. 2023
Antwoorddatum: 13 apr. 2023

Mondelinge vragen 3, 13 april 2023

Ondanks eerdere beloften is er tegen alle afspraken in wederom een tuin geruimd in complex 507. Afgelopen dinsdag werden er in de tuin van Ternatestraat 37 twee bloeiende kersenbomen met wortel en tak door een sloopbedrijf gerooid en vernietigd.

Eerder trok de groengroep van complex 507 al aan de bel bij de gemeenteraad. Op 2 juni 2022 stelden GroenLinks en Partij voor de Dieren mondelinge vragen naar aanleiding van het leegtrekken van een groene tuin aan de Bandoengstraat nadat de huurder was verhuisd. Ondanks dat Bo-Ex spijt betuigde over dit voorval (een ‘incident’ in hun woorden) werden eind 2022 wederom twee groene tuinen volledig gesloopt. En nu dus weer de tuin in de Ternatestraat.

Tegelijkertijd is er de afgelopen tijd in complex 507 juist flink vergroend. Zo is er begin dit jaar 170 meter geveltuin aangelegd door de gemeente en is er vanuit het initiatievenfonds geld verstrekt voor planten, nestkasten en klimdraden. Maar wat de bewoners aan de voorkant vergroenen verdwijnt aan de achterkant.

De herhaaldelijke vernietiging van waardevol groen is om moedeloos van te worden. Daarom hebben de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en de ChristenUnie de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de groenvernietiging die nog steeds doorgaat? Zo ja of te nee, wat vindt het college ervan dat dit keer op keer gebeurt?

2. Is het college bereid om andermaal met de Bo-Ex in gesprek te gaan over de recente voorvallen? Zo ja mogen we daar een verslag van?

3. Is het college bereid om sancties te gaan opleggen indien dit weer gebeurt? En dit sanctiebeleid mee te nemen in de lopende prestatieafspraken?

4. Is het college bereid Bo-Ex op te dragen om het vernietigde groen te compenseren? Zo nee, waarom niet?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Cees Bos, SBU
Kirsten Alblas, CU

Antwoord: Het antwoord op vraag 1, dat wij nog niet eerder hebben gehoord over het rooien van deze twee bomen, dus daar hebben we ook nog geen melding van gezien of geregistreerd. En ja, wij vinden het inderdaad belangrijk om zoveel mogelijk die vergroening te behouden en te vergroten in de stad. We maken daarom ook met de corporaties, waaronder dus ook Bo-ex, de afspraak “groen tenzij”. Dat landt ook inderdaad In de prestatieafspraken. Als er echter sprake is van overlast of gevaarlijke
situaties waar Bo-ex aansprakelijk voor zou kunnen zijn, kan het nodig zijn dat Bo-ex ingrijpt, maar weet wel dat ook voor het kappen van bomen in principe een vergunning nodig is. Mocht er in welke tuin dan ook een boom gekapt worden waar geen vergunning voor is verleend, dan moedigen we ook aan om daar zo snel mogelijk een melding van te maken bij ons Meldingenloket. Wij pakken dat signaal vervolgens dan ook op.

Het antwoord op vraag 2 is dat wij navraag bij Bo-Ex hebben gedaan om te achterhalen wat er nu in deze straat is gebeurd. Op dit moment hebben wij nog geen reactie gehad. Zodra we een reactie hebben gehad, zal ik die schriftelijk naar de raad terugkoppelen.

In antwoord op vraag 3 bevestig ik dat wij inderdaad de bevoegdheid hebben om te handhaven bij illegale kap maar, zoals gezegd, in deze casus is eerst wel vervolgonderzoek nodig om vast te stellen of hier sprake is van illegale kap. Voor niet-vergunningsplichtige kap of verwijdering van groen gelden de prestatieafspraken met de corporaties dat groen rondom complexen en woningen zoveel mogelijk moet worden behouden. Met regelmaat hebben wij hier ook overleg over met de
corporaties en ook specifiek over deze afspraak en we zullen dit ook blijven doen.

In antwoord op vraag 4 heb ik al gezegd dat wij bij illegale kap bestuursrechtelijk kunnen handhaven door een last onder dwangsom op te leggen. Hierdoor wordt de overtreder ook verplicht het aantal illegaal gevelde bomen te herplanten. Zoals aangegeven bij vraag 3, is er natuurlijk wel vervolgonderzoek nodig om vast te stellen of er hier ook sprake is geweest van illegale kap.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Stikstofcrisis vertraagt energietransitie

Lees verder

Mondelinge vragen Toenemend anti-LGBTQIA+-geweld onacceptabel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer