Monde­linge vragen Waar moeten de 80 Makers van voor­malige Kytopia nu heen?


Indiendatum: 16 jan. 2020

Mondelinge vragen 9, 16 januari 2020

Het creatieve muziekatelier van Colin Benders en vader Erik stopt volledig met bestaan. Het duo heeft de afgelopen tien jaar keihard gewerkt om een plek te bouwen waar maar liefst 80 muzikanten konden werken, experimenteren en samen projecten konden opzetten. Al een aantal jaar heeft het college met Kytopia intensief gezocht naar mogelijkheden voor een permanente oplossing. Vorig jaar vroegen we samen als Raad aan het College om zich in te spannen en Kytopia te helpen nadat ze het pand in de oude Tivoli moesten verlaten. De oplossing leek in het najaar van 2019 in zicht, maar de verhouding tussen gemeentelijke en niet-gemeentelijke bijdrage was daar dermate scheef dat alle partijen het onwenselijk vonden om op die manier te investeren in vastgoed, lezen we in de vandaag verschenen brief van het college. Colin en Erik gaven gisteren via een brief in krant DUIC (De Utrechtse Internet Courant) aan dat ze de stekker eruit trekken. Ze staan na de inzet van alle betrokkenen met lege handen en het ziet er niet naar uit dat dit perspectief in de nabije toekomst gaat verbeteren.

De makers die gehuisvest waren in Kytopia proberen nu voor zichzelf iets te vinden. Studio’s waarin je muziek kunt maken, moet je op een uitgekiende, maar daarom ook kostbare manier bouwen. Het doelgroep waarover we praten is naar eigen zeggen niet per se een heel kapitaalkrachtige groep aan wie je die investeringen zomaar kunt doorberekenen in de vorm van een stevige huurprijs. Wij als politieke partijen betreuren het en willen voorkomen dat Utrecht al deze muziektalenten gaat verliezen. We maken ons ook net als Kytopia zorgen over de huisvestingstoekomst van andere makers in de stad.

Naar aanleiding van de brief van de wethouder heeft de GroenLinks-fractie samen met de Partij voor de Dieren, PvdA en S&S een aantal vragen:

1. In de Nota Kapitaalgoederen is een fors bedrag afgesproken voor vastgoed van Broedplaats Kytopia. Wanneer kan de raad een voorstel voor de herbestemming van dit bedrag verwachten?

Het college geeft in haar brief aan dat ze individuele zoekvragen zal ondersteunen via het Makelpunt en de Plaatsmaker.

2. Is er wel genoeg geschikte ruimte aanwezig in Utrecht voor 80 muzikanten om zich te huisvesten via Makelpunt en de Plaatsmaker? Zo nee, ziet het college mogelijkheden om de ruimte op korte termijn uit te breiden? Graag meer toelichting.

3. GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en Student & Starter maken zich zorgen over de ruimte voor creatieve makers in onze stad. Na alle inzet hebben de inspanningen van zowel Kytopia als het college niet geleid naar gewenste resultaten. Het college werkt momenteel aan de update van het Werkplan Huisvesting Creatieve Sector. Wil het college toezeggen om de geleerde lessen van dit proces mee te nemen voor het maken van het Werkplan Huisvesting Creatieve Sector?

4. Zoals Kytopia in hun brief aangeeft hopen ze dat het streven naar goede, betaalbare studio’s niet na hun vertrek uit Utrecht uitdooft. We citeren uit de brief van Kytopia “Als het niet meer in een collectief kan, dan kan er wellicht gekeken worden naar opties om muzikanten/makers op individuele basis te helpen investeren in een eigen studioruimte, zodat ze makkelijker een overstap kunnen maken naar vaste huur of eigendom in kleine vorm in plaats van veroordeeld te blijven tot tijdelijke oplossingen als antikraak.” Hoe kijkt het college naar deze oproep? En ziet het college kansen om te kijken of we de 80 Makers op een andere manier kunnen steunen?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter

Indiendatum: 16 jan. 2020
Antwoorddatum: 16 jan. 2020

Mondelinge vragen 9, 16 januari 2020

Het creatieve muziekatelier van Colin Benders en vader Erik stopt volledig met bestaan. Het duo heeft de afgelopen tien jaar keihard gewerkt om een plek te bouwen waar maar liefst 80 muzikanten konden werken, experimenteren en samen projecten konden opzetten. Al een aantal jaar heeft het college met Kytopia intensief gezocht naar mogelijkheden voor een permanente oplossing. Vorig jaar vroegen we samen als Raad aan het College om zich in te spannen en Kytopia te helpen nadat ze het pand in de oude Tivoli moesten verlaten. De oplossing leek in het najaar van 2019 in zicht, maar de verhouding tussen gemeentelijke en niet-gemeentelijke bijdrage was daar dermate scheef dat alle partijen het onwenselijk vonden om op die manier te investeren in vastgoed, lezen we in de vandaag verschenen brief van het college. Colin en Erik gaven gisteren via een brief in krant DUIC (De Utrechtse Internet Courant) aan dat ze de stekker eruit trekken. Ze staan na de inzet van alle betrokkenen met lege handen en het ziet er niet naar uit dat dit perspectief in de nabije toekomst gaat verbeteren.

De makers die gehuisvest waren in Kytopia proberen nu voor zichzelf iets te vinden. Studio’s waarin je muziek kunt maken, moet je op een uitgekiende, maar daarom ook kostbare manier bouwen. Het doelgroep waarover we praten is naar eigen zeggen niet per se een heel kapitaalkrachtige groep aan wie je die investeringen zomaar kunt doorberekenen in de vorm van een stevige huurprijs. Wij als politieke partijen betreuren het en willen voorkomen dat Utrecht al deze muziektalenten gaat verliezen. We maken ons ook net als Kytopia zorgen over de huisvestingstoekomst van andere makers in de stad.

Naar aanleiding van de brief van de wethouder heeft de GroenLinks-fractie samen met de Partij voor de Dieren, PvdA en S&S een aantal vragen:

1. In de Nota Kapitaalgoederen is een fors bedrag afgesproken voor vastgoed van Broedplaats Kytopia. Wanneer kan de raad een voorstel voor de herbestemming van dit bedrag verwachten?

Ik heb al op verschillende plekken gezegd dat ik het zeer betreur dat het ons niet is gelukt een plek voor Kytopia te vinden. Het is echter niet zo - dat wordt in de vragen wél gesteld - dat Kytopia vandaag op straat staat. Degenen die dat willen, kunnen de komende maanden in Den Dolder doorgaan.

Het antwoord op de vragen 1 en 4. Het bedrag dat in de projectenlijst staat - dat was onderdeel van de voorjaarsnota 2019 en is vastgesteld - is een geraamd bedrag op basis van gemeentelijke normen, waarvan wij toen al hebben gezegd dat de raad pas autorisatie verleent op basis van een concreet plan. Dat investeringsbesluit is nog niet genomen en ook nog niet aan de raad voorgelegd om redenen die volgens mij heel duidelijk zijn. Tot voor kort hebben wij ons er nog heel erg voor ingezet om ervoor te zorgen dat Kytopia als geheel een plek kon vinden. Wij hebben geen kant-en-klaar plan om individueel of in kleinere groepjes plekken te kunnen aanbieden, maar willen wél een voorstel uitwerken hoe muzikanten individueel of in groepjes de onrendabele top van een ruimte kunnen financieren. Wij houden daarbij rekening met een acceptabele verhouding tussen publieke en private investeringen.

Het rapport van de Boekmanstichting is opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en gaat over financieringsvormen. Er zijn ook de Utrechtse Cultuurlening en het borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen. Die bleken echter voor de ontwikkeling van ruimten voor muzikanten niet voldoende soelaas te bieden. Wij leggen ons echter nog niet neer bij de beperkte ruimte voor het maken van muziek. Wij gaan in lijn met het werkplan voor huisvesting van de creatieve sector met de zoektocht verder.

Het college geeft in haar brief aan dat ze individuele zoekvragen zal ondersteunen via het Makelpunt en de Plaatsmaker.

2. Is er wel genoeg geschikte ruimte aanwezig in Utrecht voor 80 muzikanten om zich te huisvesten via Makelpunt en de Plaatsmaker? Zo nee, ziet het college mogelijkheden om de ruimte op korte termijn uit te breiden? Graag meer toelichting.

De ruimte is echt schaars, zowel voor muzikanten als voor andere creatieve makers. Er zal niet genoeg ruimte zijn om voor alle 80 muzikanten iets te vinden. Dat is niet gelukt voor één plek, maar zal ook niet meteen lukken voor losse plekken. Wij zetten ons echter in om zoveel mogelijk muzikanten via de reguliere wegen te huisvesten.

3. GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en Student & Starter maken zich zorgen over de ruimte voor creatieve makers in onze stad. Na alle inzet hebben de inspanningen van zowel Kytopia als het college niet geleid naar gewenste resultaten. Het college werkt momenteel aan de update van het Werkplan Huisvesting Creatieve Sector. Wil het college toezeggen om de geleerde lessen van dit proces mee te nemen voor het maken van het Werkplan Huisvesting Creatieve Sector?

Jazeker, ik zou bijna zeggen: uiteraard. Wij hebben dat aangegeven in de brief die u gisteren ontving.

4. Zoals Kytopia in hun brief aangeeft hopen ze dat het streven naar goede, betaalbare studio’s niet na hun vertrek uit Utrecht uitdooft. We citeren uit de brief van Kytopia “Als het niet meer in een collectief kan, dan kan er wellicht gekeken worden naar opties om muzikanten/makers op individuele basis te helpen investeren in een eigen studioruimte, zodat ze makkelijker een overstap kunnen maken naar vaste huur of eigendom in kleine vorm in plaats van veroordeeld te blijven tot tijdelijke oplossingen als antikraak.” Hoe kijkt het college naar deze oproep? En ziet het college kansen om te kijken of we de 80 Makers op een andere manier kunnen steunen?

Zie antwoord 1

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter