Monde­linge vragen Waar moeten de 80 Makers van voor­malige Kytopia nu heen?


Mondelinge vragen 9, 16 januari 2020

Het creatieve muziekatelier van Colin Benders en vader Erik stopt volledig met bestaan. Het duo heeft de afgelopen tien jaar keihard gewerkt om een plek te bouwen waar maar liefst 80 muzikanten konden werken, experimenteren en samen projecten konden opzetten. Al een aantal jaar heeft het college met Kytopia intensief gezocht naar mogelijkheden voor een permanente oplossing. Vorig jaar vroegen we samen als Raad aan het College om zich in te spannen en Kytopia te helpen nadat ze het pand in de oude Tivoli moesten verlaten. De oplossing leek in het najaar van 2019 in zicht, maar de verhouding tussen gemeentelijke en niet-gemeentelijke bijdrage was daar dermate scheef dat alle partijen het onwenselijk vonden om op die manier te investeren in vastgoed, lezen we in de vandaag verschenen brief van het college. Colin en Erik gaven gisteren via een brief in krant DUIC (De Utrechtse Internet Courant) aan dat ze de stekker eruit trekken. Ze staan na de inzet van alle betrokkenen met lege handen en het ziet er niet naar uit dat dit perspectief in de nabije toekomst gaat verbeteren. De makers die gehuisvest waren in Kytopia proberen nu voor zichzelf iets te vinden. Studio’s waarin je muziek kunt maken, moet je op een uitgekiende, maar daarom ook kostbare manier bouwen. Het doelgroep waarover we praten is naar eigen zeggen niet per se een heel kapitaalkrachtige groep aan wie je die investeringen zomaar kunt doorberekenen in de vorm van een stevige huurprijs. Wij als politieke partijen betreuren het en willen voorkomen dat Utrecht al deze muziektalenten gaat verliezen. We maken ons ook net als Kytopia zorgen over de huisvestingstoekomst van andere makers in de stad.

Naar aanleiding van de brief van de wethouder heeft de GroenLinks-fractie samen met de Partij voor de Dieren, PvdA en S&S een aantal vragen:

1. In de Nota Kapitaalgoederen is een fors bedrag afgesproken voor vastgoed van Broedplaats Kytopia. Wanneer kan de raad een voorstel voor de herbestemming van dit bedrag verwachten?

Het college geeft in haar brief aan dat ze individuele zoekvragen zal ondersteunen via het Makelpunt en de Plaatsmaker.

2. Is er wel genoeg geschikte ruimte aanwezig in Utrecht voor 80 muzikanten om zich te huisvesten via Makelpunt en de Plaatsmaker? Zo nee, ziet het college mogelijkheden om de ruimte op korte termijn uit te breiden? Graag meer toelichting.

3. GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en Student & Starter maken zich zorgen over de ruimte voor creatieve makers in onze stad. Na alle inzet hebben de inspanningen van zowel Kytopia als het college niet geleid naar gewenste resultaten. Het college werkt momenteel aan de update van het Werkplan Huisvesting Creatieve Sector. Wil het college toezeggen om de geleerde lessen van dit proces mee te nemen voor het maken van het Werkplan Huisvesting Creatieve Sector?

4. Zoals Kytopia in hun brief aangeeft hopen ze dat het streven naar goede, betaalbare studio’s niet na hun vertrek uit Utrecht uitdooft. We citeren uit de brief van Kytopia “Als het niet meer in een collectief kan, dan kan er wellicht gekeken worden naar opties om muzikanten/makers op individuele basis te helpen investeren in een eigen studioruimte, zodat ze makkelijker een overstap kunnen maken naar vaste huur of eigendom in kleine vorm in plaats van veroordeeld te blijven tot tijdelijke oplossingen als antikraak.” Hoe kijkt het college naar deze oproep? En ziet het college kansen om te kijken of we de 80 Makers op een andere manier kunnen steunen?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter