Monde­linge vragen Einde van Alles Onder 1 Dak?


Mondelinge vragen 5, 16 januari 2020

Gisteren ontvingen wij het bericht dat de gemeente Utrecht besloten heeft het huurcontract van het initiatief Alles Onder 1 Dak, dat tot 1 februari 2020 loopt, niet te verlengen. De Voedselbank, Dierenvoedselbank en andere initiatieven krijgen tot 1 augustus de gelegenheid in het pand te blijven. Als men in die periode geen alternatieve oplossing vindt, dreigen verschillende waardevolle initiatieven zonder locatie te eindigen.

Ondanks de toezegging van de wethouder (7 november 2019 in de commissie Stad & Ruimte, bij het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn (zie ook deze bijdrage) dat de raad in het eerste kwartaal van 2020 een evaluatie zal ontvangen, lijkt er nu toch al een beslissing genomen.

De PvdA, Partij voor de Dieren, D66, S&S en CDA verbazen zich over deze gang van zaken en hebben de volgende vragen:

  1. Klopt het dat het huurcontract van Alles Onder 1 Dak, dat tot 1 en anders tot 8 februari 2020 loopt, opgezegd wordt? Om welke redenen is dit besloten?
  2. Waarom horen de initiatiefnemers dit zo laat in januari, als het contract formeel eigenlijk al per 1 februari afloopt?
  3. Waarom krijgen de initiatieven bij Alles Onder 1 Dak dit nu al te horen, zonder dat de initiatiefnemers en de gemeenteraad de toegezegde evaluatie hebben ontvangen? Hoe kan het besluit zijn genomen zonder dat de evaluatie definitief is?
  4. Heeft de wethouder een alternatief voor een andere locatie voor de verschillende initiatieven? Hoe gaat zij de initiatieven ondersteunen naar een nieuwe, duurzame locatie?
  5. Kan de wethouder aangeven wat de toekomstige bestemming van het huidige pand wordt?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Sander van Waveren, CDA
Rachel Streefland-Driesprong, CU