Monde­linge vragen Einde van Alles Onder 1 Dak?


Indiendatum: 16 jan. 2020

Mondelinge vragen 5, 16 januari 2020

Gisteren ontvingen wij het bericht dat de gemeente Utrecht besloten heeft het huurcontract van het initiatief Alles Onder 1 Dak, dat tot 1 februari 2020 loopt, niet te verlengen. De Voedselbank, Dierenvoedselbank en andere initiatieven krijgen tot 1 augustus de gelegenheid in het pand te blijven. Als men in die periode geen alternatieve oplossing vindt, dreigen verschillende waardevolle initiatieven zonder locatie te eindigen.

Ondanks de toezegging van de wethouder (7 november 2019 in de commissie Stad & Ruimte, bij het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn (zie ook deze bijdrage) dat de raad in het eerste kwartaal van 2020 een evaluatie zal ontvangen, lijkt er nu toch al een beslissing genomen.

De PvdA, Partij voor de Dieren, D66, S&S en CDA verbazen zich over deze gang van zaken en hebben de volgende vragen:

1. Klopt het dat het huurcontract van Alles Onder 1 Dak, dat tot 1 en anders tot 8 februari 2020 loopt, opgezegd wordt? Om welke redenen is dit besloten?

2. Waarom horen de initiatiefnemers dit zo laat in januari, als het contract formeel eigenlijk al per 1 februari afloopt?

3. Waarom krijgen de initiatieven bij Alles Onder 1 Dak dit nu al te horen, zonder dat de initiatiefnemers en de gemeenteraad de toegezegde evaluatie hebben ontvangen? Hoe kan het besluit zijn genomen zonder dat de evaluatie definitief is?

4. Heeft de wethouder een alternatief voor een andere locatie voor de verschillende initiatieven? Hoe gaat zij de initiatieven ondersteunen naar een nieuwe, duurzame locatie?

5. Kan de wethouder aangeven wat de toekomstige bestemming van het huidige pand wordt?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Sander van Waveren, CDA
Rachel Streefland-Driesprong, CU

Indiendatum: 16 jan. 2020
Antwoorddatum: 16 jan. 2020

Mondelinge vragen 5, 16 januari 2020

Gisteren ontvingen wij het bericht dat de gemeente Utrecht besloten heeft het huurcontract van het initiatief Alles Onder 1 Dak, dat tot 1 februari 2020 loopt, niet te verlengen. De Voedselbank, Dierenvoedselbank en andere initiatieven krijgen tot 1 augustus de gelegenheid in het pand te blijven. Als men in die periode geen alternatieve oplossing vindt, dreigen verschillende waardevolle initiatieven zonder locatie te eindigen.

Ondanks de toezegging van de wethouder (7 november 2019 in de commissie Stad & Ruimte, bij het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn (zie ook deze bijdrage) dat de raad in het eerste kwartaal van 2020 een evaluatie zal ontvangen, lijkt er nu toch al een beslissing genomen.

De PvdA, Partij voor de Dieren, D66, S&S en CDA verbazen zich over deze gang van zaken en hebben de volgende vragen:

1. Klopt het dat het huurcontract van Alles Onder 1 Dak, dat tot 1 en anders tot 8 februari 2020 loopt, opgezegd wordt? Om welke redenen is dit besloten?

Ik neem de twee eerste vragen samen. Op 27 november 2019 heb ik de raad een brief gestuurd over de Voedselbanken. Ik ben in die brief ingegaan op het initiatief "Alles onder één dak", namelijk dat dit initiatief wordt geëvalueerd en dat de bevindingen en de vervolgstappen de raad in het eerste kwartaal 2020 worden verteld. Het college hecht aan een zorgvuldig proces.

2. Waarom horen de initiatiefnemers dit zo laat in januari, als het contract formeel eigenlijk al per 1 februari afloopt?

Zie antwoord 1

3. Waarom krijgen de initiatieven bij Alles Onder 1 Dak dit nu al te horen, zonder dat de initiatiefnemers en de gemeenteraad de toegezegde evaluatie hebben ontvangen? Hoe kan het besluit zijn genomen zonder dat de evaluatie definitief is?

Eind deze maand sturen wij de raad het evaluatierapport toe. Tegelijkertijd sturen wij het rapport ook naar de vier initiatiefnemers en ga ik samen met wethouder Van Ooijen met de initiatiefnemers in gesprek over de evaluatie en de aanbevelingen. Naar aanleiding van deze gesprekken, het evaluatierapport en de aanbevelingen koersen wij op besluitvorming in het eerste kwartaal, zoals ook staat in de raadsbrief van november 2019. Natuurlijk wordt de raad over het vervolg geïnformeerd.

4. Heeft de wethouder een alternatief voor een andere locatie voor de verschillende initiatieven? Hoe gaat zij de initiatieven ondersteunen naar een nieuwe, duurzame locatie?

Het onderwerp huisvesting is een belangrijk punt van overleg tussen de initiatiefnemers en het college, waarbij duurzame huisvesting vanzelfsprekend het uitgangspunt is. In de eerder toegezegde raadsbrief zullen wij de raad daarover nader informeren.

5. Kan de wethouder aangeven wat de toekomstige bestemming van het huidige pand wordt?

De locatie heeft de bestemming Onderwijs en behoudt die. Over de verdere invulling zal ik de raad in de genoemde raadsbrief informeren.

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Sander van Waveren, CDA
Rachel Streefland-Driesprong, CU