Monde­linge Vragen Waar­schu­wings­borden bij Neder­eind­seplas


Mondelinge vragen 2, 19 december 2019

De verspreiding van giftige stoffen uit de stortplaatsen bij de Nedereindseplas in oppervlaktewater, grondwater en omgeving is voor de Partij voor de Dieren een onaanvaardbaar risico. Daar moet een verantwoorde oplossing voor komen en dat bespreken we helaas pas in januari in de commissie.

Los van deze zorgen over de langere termijn impact – op dit moment zijn de plas en omgeving vrij toegankelijk voor wandelaars. Er schijnen bordjes te staan dat het niet toegestaan is om te zwemmen, maar deze zijn moeilijk te vinden en niet vanaf alle benaderingsroutes naar de plas zichtbaar. Bovendien trekt niet iedereen zich iets van dit soort verbodsborden aan, als er geen toezicht is en de reden van het verbod onduidelijk is.

Op korte termijn is het in elk geval zaak om de menselijke gebruikers van het gebied goed te informeren, zodat zij en ook hun honden bij hun recreatie rekening houden met gezondheidsrisico’s en contact met water mijden.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om op zeer korte termijn de informatie voor bezoekers ter plekke te verbeteren, en te zorgen voor minimaal informatieborden bij elke toegangsroute, op elke fiets- en autoparkeerplaats, en dat op die informatieborden dan niet alleen staat dat het verboden is, maar ook dat dit is omdát er risicovol en gevaarlijk afval in de omgeving aanwezig is? Zo nee, waarom niet?

2. Welke maatregelen treft het college dan wel op zeer korte termijn om de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s duidelijker te maken?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren