Monde­linge Vragen Waar­schu­wings­borden bij Neder­eind­seplas


Indiendatum: 19 dec. 2019

Mondelinge vragen 2, 19 december 2019

De verspreiding van giftige stoffen uit de stortplaatsen bij de Nedereindseplas in oppervlaktewater, grondwater en omgeving is voor de Partij voor de Dieren een onaanvaardbaar risico. Daar moet een verantwoorde oplossing voor komen en dat bespreken we helaas pas in januari in de commissie.

Los van deze zorgen over de langere termijn impact – op dit moment zijn de plas en omgeving vrij toegankelijk voor wandelaars. Er schijnen bordjes te staan dat het niet toegestaan is om te zwemmen, maar deze zijn moeilijk te vinden en niet vanaf alle benaderingsroutes naar de plas zichtbaar. Bovendien trekt niet iedereen zich iets van dit soort verbodsborden aan, als er geen toezicht is en de reden van het verbod onduidelijk is.

Op korte termijn is het in elk geval zaak om de menselijke gebruikers van het gebied goed te informeren, zodat zij en ook hun honden bij hun recreatie rekening houden met gezondheidsrisico’s en contact met water mijden.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om op zeer korte termijn de informatie voor bezoekers ter plekke te verbeteren, en te zorgen voor minimaal informatieborden bij elke toegangsroute, op elke fiets- en autoparkeerplaats, en dat op die informatieborden dan niet alleen staat dat het verboden is, maar ook dat dit is omdát er risicovol en gevaarlijk afval in de omgeving aanwezig is? Zo nee, waarom niet?

2. Welke maatregelen treft het college dan wel op zeer korte termijn om de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s duidelijker te maken?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 dec. 2019
Antwoorddatum: 19 dec. 2019

Mondelinge vragen 2, 19 december 2019

De verspreiding van giftige stoffen uit de stortplaatsen bij de Nedereindseplas in oppervlaktewater, grondwater en omgeving is voor de Partij voor de Dieren een onaanvaardbaar risico. Daar moet een verantwoorde oplossing voor komen en dat bespreken we helaas pas in januari in de commissie.

Los van deze zorgen over de langere termijn impact – op dit moment zijn de plas en omgeving vrij toegankelijk voor wandelaars. Er schijnen bordjes te staan dat het niet toegestaan is om te zwemmen, maar deze zijn moeilijk te vinden en niet vanaf alle benaderingsroutes naar de plas zichtbaar. Bovendien trekt niet iedereen zich iets van dit soort verbodsborden aan, als er geen toezicht is en de reden van het verbod onduidelijk is.

Op korte termijn is het in elk geval zaak om de menselijke gebruikers van het gebied goed te informeren, zodat zij en ook hun honden bij hun recreatie rekening houden met gezondheidsrisico’s en contact met water mijden.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om op zeer korte termijn de informatie voor bezoekers ter plekke te verbeteren, en te zorgen voor minimaal informatieborden bij elke toegangsroute, op elke fiets- en autoparkeerplaats, en dat op die informatieborden dan niet alleen staat dat het verboden is, maar ook dat dit is omdát er risicovol en gevaarlijk afval in de omgeving aanwezig is? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op haar vraag is "ja". Wij zijn bereid om de informatievoorziening over het zwemverbod uit te breiden door het plaatsen van informatieborden bij de ingangen van het terrein en door het plaatsen van waarschuwingsborden aan de oevers van de plas. Wij zullen op onze website informatie geven over de waterkwaliteit en het verbod op zwemmen.

Ik moet een kleine waarschuwing geven. In 2016 hebben wij tien borden herplaatst met daarop de mededeling dat het verboden is om er te zwemmen: twee op het land (bij de rotondes) en acht in het water. Om de borden weg te halen, moest men moeite doen. Echter, deze borden waren binnen enkele dagen verdwenen. Wij hebben later de borden nogmaals herplaatst. Ook die waren snel verdwenen. Ik stel daarom nu voor dat wij de borden nogmaals, maar dan éénmalig, herplaatsen en om bij de ontwikkeling van de plas tot recreatiegebied een toekomstbestendige oplossing zoeken. Wij plaatsen de borden vooralsnog bij de toegangswegen en het zandstrand. Daarnaast worden bij de herinrichting Westplas struikjes en bosjes geplant die de randen van de Nedereindse Plas minder toegankelijk maken. Dat willen wij doen in het voorjaar van 2020. Bij de toekomstbestendige versie kunnen wij de vraag betrekken welke informatie op de borden komt te staan. Wij willen daarop ook iets melden over de achtergrond van de plas.

2. Welke maatregelen treft het college dan wel op zeer korte termijn om de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s duidelijker te maken?

Zie antwoord 1

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Anne Sasbrink: Ik dank de wethouder voor de positieve
beantwoording. Het is vervelend dat de bordjes telkens na een paar dagen weg zijn. De wethouder zegt de bordjes nogmaals te willen herplaatsen. Ik ben daar blij mee. Kan er een soort monitoring komen? Het is vervelend dat de bordjes verdwijnen, maar het is nog vervelender als er helemaal geen informatie is. Als wordt geconstateerd dat de bordjes opnieuw worden weggehaald, kunnen ze dan nogmaals worden herplaatst?

Wethouder Voortman: Ik stel voor dat wij de bordjes nog één keer plaatsen, maar dat wij vervolgens zoeken naar een toekomstbestendige oplossing. Wij willen dat de bordjes dan zodanig worden geplaatst dat ze niet meer zo gemakkelijk weg te halen zijn. Wij kunnen de raad daarover in januari a.s. mondeling of schriftelijk nader informeren.