Monde­linge vragen Warme opvang voor vluch­te­lingen uit Oekraïne


Indiendatum: 10 mrt. 2022

Mondelinge vragen 5, donderdag 10 maart 2022

Net als bij heel veel Utrechters, breekt ook ons hart als we beelden zien van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Honderdduizenden tot miljoenen Oekraïners zijn al op de vlucht. De UNHCR verwacht dat dit kan oplopen tot 3-7 miljoen in totaal. De eerste vluchtelingen zijn al ondergebracht in ons land en ook in Utrecht. We willen waardering uitspreken voor wat er in onze stad in zo korte tijd al is gerealiseerd aan (tijdelijke) opvangplekken, richting alle betrokken vanuit de gemeente, COA en bijvoorbeeld de Jaarbeurs en hotels. Afgelopen nacht zijn honderden stretchers klaargezet in de Jaarbeurs om vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, voor tijdelijke opvang.
Afgelopen weken hebben we ook bij de coördinatie van de inzameling van producten voor vluchtelingen rond de Oekraïense grens enorme betrokkenheid ervaren vanuit het college. Nergens zijn deze vragen dus bedoeld als kritiek, want we zien hoeveel er wordt gedaan.

Wij beseffen goed dat in een tijd als deze geen ijzer met handen gebroken kan worden, toch hebben wij een aantal vragen rondom de opvang en hoe deze zo goed mogelijk te laten verlopen en daarbij te ondersteunen. Dit onder andere omdat we hierover vragen kregen van Utrechters die graag willen helpen.

1. De opvang in de Jaarbeurs is tijdelijk van aard. Kan iets worden gezegd over de tijd dat individuele vluchtelingen/ gezinnen hier opgevangen worden en hoe wordt bepaald wie in de Jaarbeurs en wie elders worden opgevangen?

2. De inzamelingsbereidheid onder Utrechters was afgelopen weken al groot. Eerder was dit ook al vaak zo voor bewoners van het COA maar was o.a. de opslag van spullen en verdeling daarvan een probleem. Kan er nu, al dan niet samen met het COA, coördinatie plaatsvinden bij het inzamelen van spullen (kleding/ beddengoed/ speelgoed/ babyspullen) voor vluchtelingen uit Oekraïne die in onze stad worden opgevangen en kan hiervoor naar een of meerder geschikte locatie worden gezocht? Dit te meer er nu veel moeders met kinderen gevlucht zijn die amper bagage mee hebben kunnen nemen.

3. We lazen als fracties dat er ongebruikelijk veel vluchtelingen aankomen met een huisdier. Iets dat gezien de relatieve nabijheid van Oekraïne misschien wel verklaarbaar is. We schrokken van het bericht dat de regel dat mensen niet met een huisdier gebruik mogen maken van opvang elders in het land erg strikt wordt gehanteerd. Dit lijkt de fracties voor vluchtelingen erg ingrijpend. Kan het college met het COA bekijken hoe hier met meer flexibiliteit mee om kan worden gegaan, en/of op een andere manier de impact hiervan voor vluchtelingen en het huisdier kan worden beperkt, bijvoorbeeld door in contact te treden met www.hulpvoordierenuitoekraine.nl?

4. Veel Utrechters willen iets doen en ook daarover worden fracties benaderd. Het college verwijst in de brief naar Vluchtelingenwerk en utrecht.nl/vluchtelingen. Is dit voor alle manieren waarop Utrechters willen bijdragen de aangewezen plek om zich te melden? Zo ja, kan het college de communicatiemiddelen die zij heeft inzetten om de bekendheid hiervan te vergroten?

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Ellen Bijsterbosch, D66
Fiona Frank, Groenlinks
Ruurt Wiegant, SP
Tessa Sturkenboom, Student en Starter
Bina Chirino, Christenunie

Indiendatum: 10 mrt. 2022
Antwoorddatum: 10 mrt. 2022

Mondelinge vragen 5, donderdag 10 maart 2022

Net als bij heel veel Utrechters, breekt ook ons hart als we beelden zien van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Honderdduizenden tot miljoenen Oekraïners zijn al op de vlucht. De UNHCR verwacht dat dit kan oplopen tot 3-7 miljoen in totaal. De eerste vluchtelingen zijn al ondergebracht in ons land en ook in Utrecht. We willen waardering uitspreken voor wat er in onze stad in zo korte tijd al is gerealiseerd aan (tijdelijke) opvangplekken, richting alle betrokken vanuit de gemeente, COA en bijvoorbeeld de Jaarbeurs en hotels. Afgelopen nacht zijn honderden stretchers klaargezet in de Jaarbeurs om vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, voor tijdelijke opvang.
Afgelopen weken hebben we ook bij de coördinatie van de inzameling van producten voor vluchtelingen rond de Oekraïense grens enorme betrokkenheid ervaren vanuit het college. Nergens zijn deze vragen dus bedoeld als kritiek, want we zien hoeveel er wordt gedaan.

Wij beseffen goed dat in een tijd als deze geen ijzer met handen gebroken kan worden, toch hebben wij een aantal vragen rondom de opvang en hoe deze zo goed mogelijk te laten verlopen en daarbij te ondersteunen. Dit onder andere omdat we hierover vragen kregen van Utrechters die graag willen helpen.

1. De opvang in de Jaarbeurs is tijdelijk van aard. Kan iets worden gezegd over de tijd dat individuele vluchtelingen/ gezinnen hier opgevangen worden en hoe wordt bepaald wie in de Jaarbeurs en wie elders worden opgevangen?

Wij proberen ervoor te zorgen dat mensen die overdag aankomen bij de Jaarbeurs dezelfde dag nog kunnen worden doorgeplaatst naar een andere opvang, in hotels of bij particulieren. Dat is tot nog toe altijd gelukt. Mensen die buiten kantooruren binnenkomen, slapen in principe één nacht in de Jaarbeurs. Dat is nog niet voorgekomen, maar zal misschien wel
gebeuren. Een kanttekening daarbij is dat dit alleen lukt als wij voldoende plekken hebben. Nu lukt dat nog steeds. Wij proberen op allerlei manieren de beschikbare opvangcapaciteit te vergroten. Als er veel mensen tegelijk komen, proberen wij ze zo snel mogelijk door te plaatsen.

2. De inzamelingsbereidheid onder Utrechters was afgelopen weken al groot. Eerder was dit ook al vaak zo voor bewoners van het COA maar was o.a. de opslag van spullen en verdeling daarvan een probleem. Kan er nu, al dan niet samen met het COA, coördinatie plaatsvinden bij het inzamelen van spullen (kleding/ beddengoed/ speelgoed/ babyspullen) voor vluchtelingen uit Oekraïne die in onze stad worden opgevangen en kan hiervoor naar een of meerder geschikte locatie worden gezocht? Dit te meer er nu veel moeders met kinderen gevlucht zijn die amper bagage mee hebben kunnen nemen.

Wij willen niet dat mensen veel spullen meenemen, omdat zij weer door moeten naar een volgende plek. Vandaag is het Utrechts Klantcontactcentrum opgezet. Daar verwijs ik graag naar. Wij zetten dat op de website. Dat wordt meteen aangepast. Op die manier proberen wij de informatie zo goed mogelijk te kanaliseren.

3. We lazen als fracties dat er ongebruikelijk veel vluchtelingen aankomen met een huisdier. Iets dat gezien de relatieve nabijheid van Oekraïne misschien wel verklaarbaar is. We schrokken van het bericht dat de regel dat mensen niet met een huisdier gebruik mogen maken van opvang elders in het land erg strikt wordt gehanteerd. Dit lijkt de fracties voor vluchtelingen erg ingrijpend. Kan het college met het COA bekijken hoe hier met meer flexibiliteit mee om kan worden gegaan, en/of op een andere manier de impact hiervan voor vluchtelingen en het huisdier kan worden beperkt, bijvoorbeeld door in contact te treden met www.hulpvoordierenuitoekraine.nl?

Wij hebben afgesproken dat iemand met een huisdier in de Jaarbeurs kan worden opgevangen. Wij hebben een Oekraïens gezin inclusief hond in een hotel geplaatst. Het hotel was zo vriendelijk om ook de hond op te nemen. Wij willen maatwerk leveren, zodat een huisdier bij het gezin kan blijven. Er zijn gezinnen die iemand tijdelijk willen opvangen en ruimte voor een huisdier hebben. Het COA speelt in dit proces geen rol, maar dat wist u wellicht al.

4. Veel Utrechters willen iets doen en ook daarover worden fracties benaderd. Het college verwijst in de brief naar Vluchtelingenwerk en utrecht.nl/vluchtelingen. Is dit voor alle manieren waarop Utrechters willen bijdragen de aangewezen plek om zich te melden? Zo ja, kan het college de communicatiemiddelen die zij heeft inzetten om de bekendheid hiervan te vergroten?

Wij hebben de raad in de raadsbrief van gisteren gemeld dat het mogelijk is om contact te zoeken met Welkom in Utrecht. Organisaties als Come and Eat koppelen Oekraïners aan Nederlanders om te komen eten. Vluchtelingenwerk is het meest geëigende coördinatiepunt. De Veiligheidsregio Utrecht zal de regionale communicatiestructuur steunen. Zodra dat klaar
is, zullen wij dat via de website meer bekendheid geven. Wij houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte.

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Ellen Bijsterbosch, D66
Fiona Frank, Groenlinks
Ruurt Wiegant, SP
Tessa Sturkenboom, Student en Starter
Bina Chirino, Christenunie