Monde­linge vragen Wat staat voorop: uitstraling of biodi­ver­siteit?


Indiendatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 1, 20 mei 2021

Op de middenberm van de Croeselaan was tot 6 mei een brede strook met wilde kruiden, bloemen en planten aanwezig. Omwonenden genoten van het mooie beeld en insecten vonden er voedsel. RTVU schrijft dat de gemeente oordeelde dat de uitstraling van de berm achteruit ging en het onderhoud moeilijker werd, en daarom besloten heeft dat het omgevormd moet worden tot een gazon met enkele perkjes.

Onze fracties hadden nu juist de indruk dat de gemeente steeds meer doordrongen wordt van de ernst van de biodiversiteitscrisis en het belang om het groenbeleid ten dienste te stellen van het versterken en uitbreiden van de biodiversiteit. Het vernietigen van biodiversiteit door het wegmaaien van de bloemen en kruiden op de Croeselaan met het voornemen daar een gazon te maken past niet in dat beleid.

1. Twee bewoners die door RTV Utrecht zijn geïnterviewd waren juist blij met de bloemrijke inrichting van de middenberm. Ook met het kleine stukje berm dat door het ingrijpen van een bewoner gespaard is door de maaimachine is naar mening van onze fracties niets mis. Hoe komt het college dan toch tot de conclusie dat er iets mis was met de uitstraling van deze berm, waarop baseerde ze dit oordeel?

2. Zijn er meer bermen of andere locaties in Utrecht waar het college van mening is dat een biodiverse inrichting teveel de overhand krijgt boven gewenste uitstraling? Zo ja, waar?

3. Bewoners zijn teleurgesteld over het maaien van de biodiverse bloemen- en kruidenstrook en een gazon draagt veel minder bij aan de biodiversiteit dan bijvoorbeeld hooiland beheer. Kan de wethouder daarom toezeggen om voor het beheer van de middenberm op de Croeselaan toch te kiezen voor hooiland in plaats van gazon?

4. De wethouder heeft eerder toegezegd om meer te gaan communiceren, bijvoorbeeld door middel van informatiebordjes in de openbare ruimte, over het biodivers beheren. Juist om hiermee bewoners bewust te maken dat er in het groenbeleid gekozen wordt voor biodiversiteit en daardoor de norm over wat “mooi” en “slordig” is verandert. Hoe strookt het beleid om biodiversiteit meer aandacht te geven in het groenbeleid met het besluit de middenberm van de Croeselaan kapot te maaien?

5. De strook met kruiden en bloemen op de Croeselaan is daar enkele jaren geleden juist in overleg tussen bewoners en gemeente gekomen. Waarom zijn bewoners nu niet betrokken bij de nieuwe inrichtingsplannen van de gemeente?

6. Kan de wethouder toezeggen de bloem- en kruidenrijke inrichting te herstellen en omwonenden hierbij te betrekken?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks
Bulent Isik, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA