Monde­linge vragen Wat staat voorop: uitstraling of biodi­ver­siteit?


Indiendatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 1, 20 mei 2021

Op de middenberm van de Croeselaan was tot 6 mei een brede strook met wilde kruiden, bloemen en planten aanwezig. Omwonenden genoten van het mooie beeld en insecten vonden er voedsel. RTVU schrijft dat de gemeente oordeelde dat de uitstraling van de berm achteruit ging en het onderhoud moeilijker werd, en daarom besloten heeft dat het omgevormd moet worden tot een gazon met enkele perkjes.

Onze fracties hadden nu juist de indruk dat de gemeente steeds meer doordrongen wordt van de ernst van de biodiversiteitscrisis en het belang om het groenbeleid ten dienste te stellen van het versterken en uitbreiden van de biodiversiteit. Het vernietigen van biodiversiteit door het wegmaaien van de bloemen en kruiden op de Croeselaan met het voornemen daar een gazon te maken past niet in dat beleid.

1. Twee bewoners die door RTV Utrecht zijn geïnterviewd waren juist blij met de bloemrijke inrichting van de middenberm. Ook met het kleine stukje berm dat door het ingrijpen van een bewoner gespaard is door de maaimachine is naar mening van onze fracties niets mis. Hoe komt het college dan toch tot de conclusie dat er iets mis was met de uitstraling van deze berm, waarop baseerde ze dit oordeel?

2. Zijn er meer bermen of andere locaties in Utrecht waar het college van mening is dat een biodiverse inrichting teveel de overhand krijgt boven gewenste uitstraling? Zo ja, waar?

3. Bewoners zijn teleurgesteld over het maaien van de biodiverse bloemen- en kruidenstrook en een gazon draagt veel minder bij aan de biodiversiteit dan bijvoorbeeld hooiland beheer. Kan de wethouder daarom toezeggen om voor het beheer van de middenberm op de Croeselaan toch te kiezen voor hooiland in plaats van gazon?

4. De wethouder heeft eerder toegezegd om meer te gaan communiceren, bijvoorbeeld door middel van informatiebordjes in de openbare ruimte, over het biodivers beheren. Juist om hiermee bewoners bewust te maken dat er in het groenbeleid gekozen wordt voor biodiversiteit en daardoor de norm over wat “mooi” en “slordig” is verandert. Hoe strookt het beleid om biodiversiteit meer aandacht te geven in het groenbeleid met het besluit de middenberm van de Croeselaan kapot te maaien?

5. De strook met kruiden en bloemen op de Croeselaan is daar enkele jaren geleden juist in overleg tussen bewoners en gemeente gekomen. Waarom zijn bewoners nu niet betrokken bij de nieuwe inrichtingsplannen van de gemeente?

6. Kan de wethouder toezeggen de bloem- en kruidenrijke inrichting te herstellen en omwonenden hierbij te betrekken?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks
Bulent Isik, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 20 mei 2021
Antwoorddatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 1, 20 mei 2021

Op de middenberm van de Croeselaan was tot 6 mei een brede strook met wilde kruiden, bloemen en planten aanwezig. Omwonenden genoten van het mooie beeld en insecten vonden er voedsel. RTVU schrijft dat de gemeente oordeelde dat de uitstraling van de berm achteruit ging en het onderhoud moeilijker werd, en daarom besloten heeft dat het omgevormd moet worden tot een gazon met enkele perkjes.

Onze fracties hadden nu juist de indruk dat de gemeente steeds meer doordrongen wordt van de ernst van de biodiversiteitscrisis en het belang om het groenbeleid ten dienste te stellen van het versterken en uitbreiden van de biodiversiteit. Het vernietigen van biodiversiteit door het wegmaaien van de bloemen en kruiden op de Croeselaan met het voornemen daar een gazon te maken past niet in dat beleid.

1. Twee bewoners die door RTV Utrecht zijn geïnterviewd waren juist blij met de bloemrijke inrichting van de middenberm. Ook met het kleine stukje berm dat door het ingrijpen van een bewoner gespaard is door de maaimachine is naar mening van onze fracties niets mis. Hoe komt het college dan toch tot de conclusie dat er iets mis was met de uitstraling van deze berm, waarop baseerde ze dit oordeel?

In overleg met de omwonenden is bij de aanleg in de middenberm van de Croeselaan een slinger met vaste planten in het groen aangelegd om meer diversiteit en meer kleur in de middenberm te brengen. Gebleken is dat indertijd niet voor de juiste planten is gekozen. De planten waren voor deze locatie minder geschikt. De locatie was onder andere te schaduwrijk. Daarom deden de planten het niet zo goed. Ook het gebruik van de middenberm als hondenuitlaatstrook kwam de kwaliteit van het groen niet ten goede. Daarom hebben onze medewerkers geconstateerd dat de vaste plantenmix, zeker de afgelopen tijd, in verval raakte. 80% van de planten was verdwenen. Op de groenstrook was gras erg dominant. Wij ontvingen meldingen over de slechte staat van de middenberm. Dat heeft geleid tot het besluit om de restanten van de oude vaste planten te verwijderen en om daarvoor in de plaats zaden van een kruidenmengsel te zaaien. Hoewel deze maatregel volgens ons zal leiden tot een meer biodiverse en kleurrijke uitstraling, hadden wij daarover met de omwonenden moeten overleggen. Wij leren hier echter zeker van. In overeenkomstige situaties zullen wij met omwonenden spreken over veranderingen in het groen.

2. Zijn er meer bermen of andere locaties in Utrecht waar het college van mening is dat een biodiverse inrichting teveel de overhand krijgt boven gewenste uitstraling? Zo ja, waar?

Dat is uiteraard niet het geval, want wij hechten, net als mevrouw Snippe, veel waarde aan biodiversiteit.

3. Bewoners zijn teleurgesteld over het maaien van de biodiverse bloemen- en kruidenstrook en een gazon draagt veel minder bij aan de biodiversiteit dan bijvoorbeeld hooiland beheer. Kan de wethouder daarom toezeggen om voor het beheer van de middenberm op de Croeselaan toch te kiezen voor hooiland in plaats van gazon?

Er is in de middenberm geen sprake van gazon. Het toegepaste mengsel past beter bij het gebied, is aantrekkelijk voor insecten zoals bijen en vlinders. Het mengsel heeft tevens een mooie, kleurrijke uitstraling. Het toegepaste kruidenmengsel is meer biologisch divers dan de vaste planten die er al stonden. Het heeft tevens een langere bloeitijd. De contouren van het oorspronkelijke ontwerp zijn gehandhaafd. De bloembollen zijn niet verwijderd. Dat betekent dat zij volgend voorjaar weer staan te bloeien. Eind dit jaar planten wij extra bloembollen. Wij beheren de middenberm volgens de principes van kleurkeur. Dat betekent dat er sprake zal zijn van gefaseerd maaien.

4. De wethouder heeft eerder toegezegd om meer te gaan communiceren, bijvoorbeeld door middel van informatiebordjes in de openbare ruimte, over het biodivers beheren. Juist om hiermee bewoners bewust te maken dat er in het groenbeleid gekozen wordt voor biodiversiteit en daardoor de norm over wat “mooi” en “slordig” is verandert. Hoe strookt het beleid om biodiversiteit meer aandacht te geven in het groenbeleid met het besluit de middenberm van de Croeselaan kapot te maaien?

Het vervangen en verbeteren van de beplanting in de middenberm is in lijn met onze ambities ten aanzien van biodiversiteit. Wij zetten de communicatie actief in op biodiversiteit. Zo ontwikkelen wij een publieke campagne over maaien waarover wij op de website uitgebreid communiceren. De campagne over maaien met aandacht voor biologisch divers beheer krijgt de komende maanden een vervolg.

5. De strook met kruiden en bloemen op de Croeselaan is daar enkele jaren geleden juist in overleg tussen bewoners en gemeente gekomen. Waarom zijn bewoners nu niet betrokken bij de nieuwe inrichtingsplannen van de gemeente?

Zoals gezegd was het nalatig om omwonenden niet te informeren en om hen er niet bij te betrekken.

6. Kan de wethouder toezeggen de bloem- en kruidenrijke inrichting te herstellen en omwonenden hierbij te betrekken?

De inrichting is inmiddels hersteld. De middenberm is ingezaaid. Er is aansluitend hierop met omwonenden contact geweest. Wanneer corona het toelaat, zullen wij met omwonenden hun wensen voor de middenberm bespreken.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks
Bulent Isik, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA