Monde­linge vragen Water­tekort in 2030?


Indiendatum: 6 apr. 2023

Mondelinge vragen 4, 6 april 2023

Afgelopen week kwam in het nieuws dat er snel actie nodig is om te voorkomen dat we in 2030 een tekort aan drinkwater hebben. Om dit te voorkomen moet snel een pakket aan maatregelen worden genomen. Dat is urgent, want sommige drinkwaterbedrijven hebben nu al te weinig reserves, aldus het RIVM.

Dit gaat Utrecht ook aan, want Vitens is een van de drinkwaterbedrijven die vrijwel direct meer capaciteit nodig hebben.

Hoewel de gemeente Utrecht niet zelf verantwoordelijk is voor het drinkwater van haar bewoners, is de gemeente wel aandeelhouder. Daarbij is Utrecht ook een ‘Global Goals City’. Ons lokale beleid koppelen we aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Schoon water en sanitair is één van de doelen, daarbij gaat het over het verzekeren van toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

De fracties Volt, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, BIJ1 en GroenLinks hebben daarom de volgende vragen:

  1. Wat zijn de eventuele gevolgen/risico’s van de te verwachten tekorten voor de gemeente Utrecht?
  2. Wat doet de gemeente om tekorten te voorkomen?
  3. Hoe bereid de gemeente zich voor op de te verwachten tekorten?
  4. Wat doet de gemeente om de achteruitgang van de toestand van de grondwaterlichamen te beperken/voorkomen conform KRW-doelen?

Charlotte Passier, Volt
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Titus Stam, PvdA
Myrthe Minnaert, BIJ1
Rachel Heijne, GroenLinks

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen 2% regeling in de praktijk

Lees verder

Mondelinge vragen Dassen in de gevarenzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer