Monde­linge vragen Zet bij elke gevac­ci­neerde een stempel in het gele boekje


Indiendatum: 10 jun. 2021

Mondelinge vragen 3, donderdag 10 juni 2021

Alle fracties kregen deze week bericht van een Utrechter met spierziekte, afhankelijk van een rolstoel, die gevaccineerd is in het ziekenhuis (het UMC) maar daar geen stempel kon krijgen in zijn gele boekje. Dit betekent in de praktijk dat hij kosten moet maken als hij naar o.a. Duitsland wil reizen, terwijl elders gevaccineerden wel een stempel in het gele boekje krijgen. Dit na een aangenomen motie in de Tweede Kamer. In het ziekenhuis gevaccineerd worden is geen keuze en op deze manier worden mensen met een ziekte of handicap ongelijk behandeld. Het UMC verwijst naar ziekenhuispas die gevaccineerden hebben waarop de vaccinatie wel staat. Deze pas volstaat niet omdat o.a. Duitsland deze pas niet erkent als een geldig vaccinatiebewijs. De fracties vinden dat hier een einde aan moet komen en dat mensen die in het ziekenhuis zijn gevaccineerd met terugwerkende kracht een stempel in het gele boekje moeten krijgen en zo niet gedwongen worden kosten te maken die anderen niet hoeven te maken.

De fracties hebben navraag gedaan naar de situatie. Zij beseffen dat de werkdruk bij het personeel van het UMC al lange tijd onverminderd hoog is en dat het UMC formeel in hun recht staat door geen stempel in het gele boekje te zetten. Toch willen we dat er z.s.m. een oplossing komt voor deze situatie die tot ongelijke behandeling leidt. Gelijke behandeling weegt zwaarder dan het formele recht om geen stempel in het gele boekje te zetten.

 1. Weet de wethouder of en zo ja op welke manier deze praktijk ook in andere ziekenhuizen/ gemeenten speelt?
 2. Deelt de wethouder dat deze situatie betekent dat mensen ongelijk behandeld worden en dat hier een einde aan moet komen?
 3. Welke inspanningen heeft de wethouder verricht om deze situatie op te lossen?
 4. Welke oplossingen ziet de wethouder nu (nog) en hoe kan hij hier invloed op uitoefenen
 5. Wanneer dat nodig is, wil de wethouder zich dan richten tot het ministerie van VWS om tot een oplossing te komen?

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, Denk
Dimitri Gilissen, VVD
Rachel Streefland, CU
Bert van Steeg, CDA
Tessa Sturkenboom, Student en Starter
Has Bakker, D66
Marcel Vonk, GroenLinks

Indiendatum: 10 jun. 2021
Antwoorddatum: 10 jun. 2021

Mondelinge vragen 3, donderdag 10 juni 2021

Alle fracties kregen deze week bericht van een Utrechter met spierziekte, afhankelijk van een rolstoel, die gevaccineerd is in het ziekenhuis (het UMC) maar daar geen stempel kon krijgen in zijn gele boekje. Dit betekent in de praktijk dat hij kosten moet maken als hij naar o.a. Duitsland wil reizen, terwijl elders gevaccineerden wel een stempel in het gele boekje krijgen. Dit na een aangenomen motie in de Tweede Kamer. In het ziekenhuis gevaccineerd worden is geen keuze en op deze manier worden mensen met een ziekte of handicap ongelijk behandeld. Het UMC verwijst naar ziekenhuispas die gevaccineerden hebben waarop de vaccinatie wel staat. Deze pas volstaat niet omdat o.a. Duitsland deze pas niet erkent als een geldig vaccinatiebewijs. De fracties vinden dat hier een einde aan moet komen en dat mensen die in het ziekenhuis zijn gevaccineerd met terugwerkende kracht een stempel in het gele boekje moeten krijgen en zo niet gedwongen worden kosten te maken die anderen niet hoeven te maken.

De fracties hebben navraag gedaan naar de situatie. Zij beseffen dat de werkdruk bij het personeel van het UMC al lange tijd onverminderd hoog is en dat het UMC formeel in hun recht staat door geen stempel in het gele boekje te zetten. Toch willen we dat er z.s.m. een oplossing komt voor deze situatie die tot ongelijke behandeling leidt. Gelijke behandeling weegt zwaarder dan het formele recht om geen stempel in het gele boekje te zetten.

 1. Weet de wethouder of en zo ja op welke manier deze praktijk ook in andere ziekenhuizen/ gemeenten speelt?

  Voorzitter! Dank voor de vragen. Het antwoord op vraag 1. Het beeld dat ik heb, is dat de meeste ziekenhuizen geen stempel zetten. Er wordt toegewerkt naar een Europese oplossing. Per 1 juli a.s. is er een digitaal corona certificaat. Dat moet ervoor zorgen dat mensen weer vrij door Europa kunnen reizen, mits zij zijn gevaccineerd of zijn getest of zij corona hebben doorgemaakt, dan wel daarvan herstellend zijn. Het gele boekje kan in een aantal landen wel degelijk worden gebruikt om dat land in te gaan. Daarom heeft onze GGD vrijwel vanaf het begin besloten om de boekjes gewoon te stempelen. Het is echter landelijk en Europees formeel geen geldige manier om een land in te komen. Daar begint de paarse krokodil. Dat ben ik met de vragenstellers eens.

 2. Deelt de wethouder dat deze situatie betekent dat mensen ongelijk behandeld worden en dat hier een einde aan moet komen?

  Wij hebben natuurlijk naar aanleiding van deze casus contact gehad met het UMCU. Ook het UMCU zegt de situatie verwarrend en onwenselijk te vinden. Het is echter zo dat patiënten van het UMCU soms zeer kwetsbare mensen zijn. Men kan niet voor een stempel terugkomen. Wij moeten echt proberen het aantal bewegingen te beperken, juist in het belang van de gezondheid. Het is helaas ook niet zo dat de GGD een stempel kan en mag zetten als de GGD niet zelf de prik heeft gezet. Dat is niet toegestaan. Er moet echt een oplossing komen voor de ongeveer 4000 patiënten van het UMCU. Hetzelfde geldt voor andere ziekenhuizen.

 3. Welke inspanningen heeft de wethouder verricht om deze situatie op te lossen?

  Dit punt is naar aanleiding van deze casus besproken door het landelijke netwerk Acute Zorg. Het netwerk zal gesteund door de gemeente Utrecht dit onder de aandacht brengen van VWS en het RIVM. Er moet een oplossing komen. Dat wordt onze inzet.

 4. Welke oplossingen ziet de wethouder nu (nog) en hoe kan hij hier invloed op uitoefenen.
 5. Wanneer dat nodig is, wil de wethouder zich dan richten tot het ministerie van VWS om tot een oplossing te komen?

  De uiteindelijke oplossing is de Europese oplossing, het digitale corona certificaat. Wij hebben contact gehad met een inwoner uit Amersfoort. Het principiële punt dat deze inwoner maakt, is zeer terecht. Het is nu aan minister De Jonge om te zeggen hoe wij dit probleem juridisch correct kunnen oplossen voor al die mensen die hun prik in een ziekenhuis hebben gehaald.

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, Denk
Dimitri Gilissen, VVD
Rachel Streefland, CU
Bert van Steeg, CDA
Tessa Sturkenboom, Student en Starter
Has Bakker, D66
Marcel Vonk, GroenLinks