Monde­linge vragen Zorgen over uitbuiting Oekra­ïense vluch­te­lingen


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 1, 30 maart 2023

Het komt helaas vaker voor dat vluchtelingen en arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden in ons land verblijven en werken, waarbij ook mensenrechten geschonden worden en er sprake is van uitbuiting. Deze week lazen wij artikelen die aangaven dat ook Oekraïners die afgelopen jaar naar ons land zijn gevlucht uitgebuit worden: Zorgen over uitbuiting Oekraïense vluchtelingen in Nederland (nos.nl) en Oekraïense vluchtelingen benadeeld en uitgebuit in Nederland - FairWork

Van de ruim 200 Oekraïense vluchtelingen die zich bij FairWork meldden was bij ruim 70 sprake van arbeidsuitbuiting. De fracties van de PvdA, PvdD, D66, Student & Starter, GroenLinks en Volt zetten zich zowel landelijk als lokaal in tegen uitbuiting van migranten en vluchtelingen en voor goede arbeidsomstandigheden.

De bevindingen van FairWork leiden tot zorgen bij de fracties over uitbuiting in heel het land maar dus ook in Utrecht, daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Zijn er signalen dat deze uitbuiting ook in Utrecht plaatsvindt? Zo ja, wat zijn die?
  2. Wat doet het college om te voorkomen dat uitbuiting plaatsvindt?
  3. Het risico op uitbuiting speelt bij meer arbeidsmigranten. De raad wacht al enige tijd op een meerjarig Utrechts Plan van Aanpak EU-arbeidsmigranten.[1] Wanneer komt dit plan naar de raad en staan daarin ook maatregelen om uitbuiting tegen te gaan?

[1] We komen met concrete voorstellen in een meerjarig Utrechts Plan van Aanpak inclusief de daarvoor benodigde financiering die vanuit het Rijk beschikbaar zal worden gesteld. De gesprekken met het Rijk over financiering vinden in dit najaar 2022 plaats. We gaan u in het eerste kwartaal van 2023 nader informeren

Hester Assen en Ilse Raaijmakers, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Venita Dada-Anthonij, D66
Esma Kendir, Student & Starter
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Beau Nederhand, Volt

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Einde winteropvang: wat nu?

Lees verder

Mondelinge vragen Zoveel mogelijk kinderen een gezonde maaltijd op school

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer