Schrif­te­lijke vragen Afval­in­za­meling tijdens de corona­crisis


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het ophalen van afval tijdens deze zware periode. We zijn blij dat tijdens de Coronacrisis, waarin gezondheid op de eerste plaats komt, de mannen en vrouwen van Stadsbedrijven het voor elkaar weten te krijgen dat het inzamelen van afval wel door kan gaan. Hiermee wordt op de meeste plekken voorkomen dat er enorme afvalbergen ontstaan en met alle gezondheidsrisico’s van dien (bijvoorbeeld vanwege rattenplagen). Extra gezondheidsrisico’s kunnen we er nu tijdens de Coronacrisis niet bij hebben als maatschappij. Onze afvalophaalhelden zorgen ervoor dat onze maatschappij op dit cruciale punt van afvalinzameling gewoon goed blijft functioneren en daarmee nemen zij de zorgen van inwoners hierover weg.

Nu veel bewoners tijdens de Coronacrisis noodgedwongen thuisblijven, wordt er ook meer huishoudelijk afval aangeboden. Horecagelegenheden zijn gesloten en bewoners eten meer thuis, dus wordt er meer huishoudelijk afval aangeboden. Daarnaast hebben we in de media kunnen vernemen dat er meer wordt geklust en opgeruimd in huis. Ook dit leidt tot meer afval dat wordt aangeboden. Dit afval wordt helaas ook naast ondergrondse afvalcontainers gezet, omdat de containers vaak vol zitten. Bij een plotseling groter aanbod van afval kan het zijn dat hierop niet snel genoeg geanticipeerd kan worden. Het risico bestaat dat afval dan ook over straat gaat zwerven, waardoor er meer tijd en energie gestoken moet worden om dit weer op te ruimen.

1. In hoeverre kan er door de gemeente geanticipeerd worden door een plotseling stijgend aanbod van alle soorten afval (PMD, papier, glas en restafval)?

2. Welke (extra) maatregelen kan de gemeente nemen om te voorkomen dat afval naast afvalcontainers wordt geplaatst? Aanvullend:

a. Helpt het legen van containers bij een vulgraad die lager is dan gebruikelijk (bijvoorbeeld bij 70% legen i.p.v. bij 80% legen)?

b. Helpt aanvullende communicatie naar inwoners (help mee in deze zware tijd om afval niet op straat te laten belanden?

c. In hoeverre kunnen ondergrondse afvalcontainers vaker geleegd worden?

3. In hoeverre lukt het de gemeente om in deze tijd afval dat naast containers is geplaatst tijdig op te ruimen? Zo niet, wat is daar extra voor nodig?

Nu kan het zijn dat er medewerkers ziek zijn of niet mogen werken vanwege verkoudheids- of griepverschijnselen. De politieke partijen maken zich in de eerste plaats ook zorgen om de gezondheid van medewerkers. Daarnaast kan dit impact hebben de beschikbaarheid van medewerkers om afval in te zamelen.

4. Welke maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken?

5. In hoeverre heeft de gemeente bij afvalinzameling te maken met minder beschikbare mensen, die ingezet kunnen worden door ziekte of verplicht thuis zitten (oftewel roosterdruk)?

6. In hoeverre leidt dit tot het risico dat er minder afval wordt ingezameld?

7. Welke maatregelen kan de gemeente nemen om dit te voorkomen?

Er zijn inwoners die aangeven dat het meer dan 5 weken duurt voordat er een afspraak gemaakt kan worden voor het ophalen van grofvuil.

8. Wat is de oorzaak dat het lang duurt voordat grofvuil opgehaald kan worden?

9. Welke maatregelen kan het college nemen om te voorkomen dat dit leidt tot extra drukte bij milieustraten?

Martijn van Dalen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Eva Oosters, S&S