Schrif­te­lijke vragen Afval­in­za­meling tijdens de corona­crisis


Indiendatum: 8 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het ophalen van afval tijdens deze zware periode. We zijn blij dat tijdens de Coronacrisis, waarin gezondheid op de eerste plaats komt, de mannen en vrouwen van Stadsbedrijven het voor elkaar weten te krijgen dat het inzamelen van afval wel door kan gaan. Hiermee wordt op de meeste plekken voorkomen dat er enorme afvalbergen ontstaan en met alle gezondheidsrisico’s van dien (bijvoorbeeld vanwege rattenplagen). Extra gezondheidsrisico’s kunnen we er nu tijdens de Coronacrisis niet bij hebben als maatschappij. Onze afvalophaalhelden zorgen ervoor dat onze maatschappij op dit cruciale punt van afvalinzameling gewoon goed blijft functioneren en daarmee nemen zij de zorgen van inwoners hierover weg.

Nu veel bewoners tijdens de Coronacrisis noodgedwongen thuisblijven, wordt er ook meer huishoudelijk afval aangeboden. Horecagelegenheden zijn gesloten en bewoners eten meer thuis, dus wordt er meer huishoudelijk afval aangeboden. Daarnaast hebben we in de media kunnen vernemen dat er meer wordt geklust en opgeruimd in huis. Ook dit leidt tot meer afval dat wordt aangeboden. Dit afval wordt helaas ook naast ondergrondse afvalcontainers gezet, omdat de containers vaak vol zitten. Bij een plotseling groter aanbod van afval kan het zijn dat hierop niet snel genoeg geanticipeerd kan worden. Het risico bestaat dat afval dan ook over straat gaat zwerven, waardoor er meer tijd en energie gestoken moet worden om dit weer op te ruimen.

1. In hoeverre kan er door de gemeente geanticipeerd worden door een plotseling stijgend aanbod van alle soorten afval (PMD, papier, glas en restafval)?

2. Welke (extra) maatregelen kan de gemeente nemen om te voorkomen dat afval naast afvalcontainers wordt geplaatst? Aanvullend:

a. Helpt het legen van containers bij een vulgraad die lager is dan gebruikelijk (bijvoorbeeld bij 70% legen i.p.v. bij 80% legen)?

b. Helpt aanvullende communicatie naar inwoners (help mee in deze zware tijd om afval niet op straat te laten belanden?

c. In hoeverre kunnen ondergrondse afvalcontainers vaker geleegd worden?

3. In hoeverre lukt het de gemeente om in deze tijd afval dat naast containers is geplaatst tijdig op te ruimen? Zo niet, wat is daar extra voor nodig?

Nu kan het zijn dat er medewerkers ziek zijn of niet mogen werken vanwege verkoudheids- of griepverschijnselen. De politieke partijen maken zich in de eerste plaats ook zorgen om de gezondheid van medewerkers. Daarnaast kan dit impact hebben de beschikbaarheid van medewerkers om afval in te zamelen.

4. Welke maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken?

5. In hoeverre heeft de gemeente bij afvalinzameling te maken met minder beschikbare mensen, die ingezet kunnen worden door ziekte of verplicht thuis zitten (oftewel roosterdruk)?

6. In hoeverre leidt dit tot het risico dat er minder afval wordt ingezameld?

7. Welke maatregelen kan de gemeente nemen om dit te voorkomen?

Er zijn inwoners die aangeven dat het meer dan 5 weken duurt voordat er een afspraak gemaakt kan worden voor het ophalen van grofvuil.

8. Wat is de oorzaak dat het lang duurt voordat grofvuil opgehaald kan worden?

9. Welke maatregelen kan het college nemen om te voorkomen dat dit leidt tot extra drukte bij milieustraten?

Martijn van Dalen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Eva Oosters, Student & Starter

Indiendatum: 8 apr. 2020
Antwoorddatum: 10 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het ophalen van afval tijdens deze zware periode. We zijn blij dat tijdens de Coronacrisis, waarin gezondheid op de eerste plaats komt, de mannen en vrouwen van Stadsbedrijven het voor elkaar weten te krijgen dat het inzamelen van afval wel door kan gaan. Hiermee wordt op de meeste plekken voorkomen dat er enorme afvalbergen ontstaan en met alle gezondheidsrisico’s van dien (bijvoorbeeld vanwege rattenplagen). Extra gezondheidsrisico’s kunnen we er nu tijdens de Coronacrisis niet bij hebben als maatschappij. Onze afvalophaalhelden zorgen ervoor dat onze maatschappij op dit cruciale punt van afvalinzameling gewoon goed blijft functioneren en daarmee nemen zij de zorgen van inwoners hierover weg.

Nu veel bewoners tijdens de Coronacrisis noodgedwongen thuisblijven, wordt er ook meer huishoudelijk afval aangeboden. Horecagelegenheden zijn gesloten en bewoners eten meer thuis, dus wordt er meer huishoudelijk afval aangeboden. Daarnaast hebben we in de media kunnen vernemen dat er meer wordt geklust en opgeruimd in huis. Ook dit leidt tot meer afval dat wordt aangeboden. Dit afval wordt helaas ook naast ondergrondse afvalcontainers gezet, omdat de containers vaak vol zitten. Bij een plotseling groter aanbod van afval kan het zijn dat hierop niet snel genoeg geanticipeerd kan worden. Het risico bestaat dat afval dan ook over straat gaat zwerven, waardoor er meer tijd en energie gestoken moet worden om dit weer op te ruimen.

1. In hoeverre kan er door de gemeente geanticipeerd worden door een plotseling stijgend aanbod van alle soorten afval (PMD, papier, glas en restafval)?

Zie onderaan

2. Welke (extra) maatregelen kan de gemeente nemen om te voorkomen dat afval naast afvalcontainers wordt geplaatst? Aanvullend:

Zie onderaan

a. Helpt het legen van containers bij een vulgraad die lager is dan gebruikelijk (bijvoorbeeld bij 70% legen i.p.v. bij 80% legen)?

Zie onderaan

b. Helpt aanvullende communicatie naar inwoners (help mee in deze zware tijd om afval niet op straat te laten belanden?

Zie onderaan

c. In hoeverre kunnen ondergrondse afvalcontainers vaker geleegd worden?

Zie onderaan

3. In hoeverre lukt het de gemeente om in deze tijd afval dat naast containers is geplaatst tijdig op te ruimen? Zo niet, wat is daar extra voor nodig?

Zie onderaan

Nu kan het zijn dat er medewerkers ziek zijn of niet mogen werken vanwege verkoudheids- of griepverschijnselen. De politieke partijen maken zich in de eerste plaats ook zorgen om de gezondheid van medewerkers. Daarnaast kan dit impact hebben de beschikbaarheid van medewerkers om afval in te zamelen.

4. Welke maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken?

Zie onderaan

5. In hoeverre heeft de gemeente bij afvalinzameling te maken met minder beschikbare mensen, die ingezet kunnen worden door ziekte of verplicht thuis zitten (oftewel roosterdruk)?

Zie onderaan

6. In hoeverre leidt dit tot het risico dat er minder afval wordt ingezameld?

Zie onderaan

7. Welke maatregelen kan de gemeente nemen om dit te voorkomen?

Zie onderaan

Er zijn inwoners die aangeven dat het meer dan 5 weken duurt voordat er een afspraak gemaakt kan worden voor het ophalen van grofvuil.

8. Wat is de oorzaak dat het lang duurt voordat grofvuil opgehaald kan worden?

Zie onderaan

9. Welke maatregelen kan het college nemen om te voorkomen dat dit leidt tot extra drukte bij milieustraten?

Zie hieronder:

Inzameling afval
Ondergrondse containers

Nu veel van onze inwoners veelal thuis zijn, hun huizen opruimen en meer online bestellen, zien we een toename van het aanbod van huishoudelijk afval. Het afvalaanbod was daardoor de laatste weken 24% hoger dan in een gemiddelde gewone week. Hierdoor lopen onze ondergrondse containers sneller vol. Gemiddeld vult een ondergrondse container in onze stad in 17 dagen. Nu zijn de containers gemiddeld na 13 dagen al vol. De ondergrondse containers worden geleegd op basis van vullingsgraad. Wanneer de container een vulgraad van 80% bereikt, wordt deze in de eerstvolgende inzamelroute opgenomen. Omdat containers sneller worden gevuld, worden ze ook sneller geleegd. De planning en de inzet van de voertuigen is hierop aangepast. Legen bij een lagere vulgraad, bijvoorbeeld 70%, betekent dat we nog vaker moeten legen. Dat betekent daardoor meer
inzet van personeel en materieel.

Bijplaatsingen
Wij ontvangen de laatste weken meer meldingen over volle containers en over bijplaatsingen dan in een gewone week. Doorgaans ontvangen wij tussen de circa 50 en 100 meldingen per week over volle containers. In week 13 en 14 waren dat er respectievelijk circa 190 en 230. Over bijplaatsingen ontvangen wij doorgaans tussen de circa 60 en 160 meldingen per week. In week 13 en 14 waren dat er respectievelijk circa 150 en 165. In totaal staan bijna 4.000 ondergrondse containers in Utrecht. De bijplaatsingen die wij momenteel zien, bestaan voornamelijk uit karton en grof vuil. Wij roepen iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen om de openbare ruimte netjes te houden, afval niet naast de ondergrondse containers te plaatsen en het afval op een goede manier aan te bieden. Inwoners kunnen een afspraak maken om hun grof vuil op te laten halen en ze kunnen zelf hun grofvuil aanbieden bij één van de afvalscheidingsstations. Wij communiceren hierover via verschillende internetpagina’s, social media kanalen en wijkberichten. Ook zijn er stickers op de ondergrondse containers geplakt.

Op dit moment ondernemen wij de volgende acties om de bijplaatsingen zo snel mogelijk op te ruimen:

  • Extra legen van ondergrondse containers bij probleemlocaties;
  • Inzet van een extra kraakwagen (vuilniswagen) op de 50 grootse hotspots van bijplaatsingen bij ondergrondse containers;
  • Extra inzet op het verwijderen van bijplaatsingen bij ondergrondse containers;
  • Extra legen van afval/prullenbakken bij probleemlocaties;
  • Plaatsing van extra tijdelijke afvalbakken op een aantal locaties.

Wij houden goed in de gaten of deze extra acties resultaat hebben en zo nodig passen wij onze aanpak aan.

Afvalscheidingsstations
Op de afvalscheidingsstations is er meer aanbod van afval en een toename van het aantal bezoekers. Wij hebben daarom enkele maatregelen genomen om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen, alsook van de bezoekers. Zo mogen er nog maar maximaal 10 auto’s tegelijk op de afvalscheidingsstations komen. Daarop wordt ook gehandhaafd. Door deze doseringsmaatregelen kan een wachtrij voor de afvalscheidingsstations ontstaan. Wij roepen bewoners op om voorafgaand aan hun bezoek de gemeentelijke website te raadplegen. Hier is per afvalscheidingsstation te vinden rond welk tijdstip het relatief rustig is. Wij vragen bewoners het moment van hun bezoek daarop aan te passen. Ook wordt op de site nog eens aangegeven welke regels gelden op het afvalscheidingsstation.

Huis-aan-huis
Ook bij de huis-aan-huis inzameling zien wij een hoger aanbod: mensen gooien meer afval weg. De wagens moeten daardoor wel vaker geleegd worden, maar de routes kunnen in het algemeen binnen de normale werktijden afgerond worden.

Maatregelen voor medewerkers
Als werkgever willen wij dat onze medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Dit zijn wij wettelijk ook verplicht. Dit geldt altijd, maar tijdens de coronacrisis gelden extra maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Deze regels zijn vertaald in instructies met pictogrammen die zijn opgehangen op de startlocatie en worden dagelijks onder de aandacht gebracht. Dagelijks worden tijdens de dagstart met de teamchefs de ervaringen besproken en wordt bekeken of extra instructie of aanpassing daarvan nodig is. De maatregelen hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Wij starten in shifts zodat op de startlocatie kan worden voldaan aan het bewaren van anderhalve meter afstand. In verband met de afstandseis rijden er maximaal twee medewerkers in het inzamelvoertuig en gaat de derde medewerker op de fiets (of met de elektrische scooter) naar de wijk. Tijdens de werkzaamheden houden de medewerkers rekening met de afstandseis. De medewerkers krijgen een lunchpakket mee
zodat zij niet terug hoeven naar de locatie en geen winkel hoeven te bezoeken. Ze hebben
reinigingsgel voor hun handen en een spray om de cabine te reinigen. Aan het eind van de werkdag wordt de cabine van het voertuig gereinigd door een schoonmaakbedrijf. Deze maatregelen komen bovenop de altijd al geldende maatregelen zoals het dragen van handschoenen en het wassen van de buitenste kledinglaag.

Martijn van Dalen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Eva Oosters, Student & Starter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Dieselmachines op bouwplaatsen

Lees verder

Mondelinge vragen Zwerfafval en bomen CAB Rondom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer