Monde­linge vragen Zwerf­afval en bomen CAB Rondom


Indiendatum: 9 apr. 2020

Mondelinge vragen 5, 9 april 2020

Sinds enige tijd liggen er grote hoeveelheden zwerfafval op en rond het terrein CAB Rondom (bij Shurgard, Oproer en DB’s). De Partij voor de Dieren vermoedt dat dit te maken heeft met de sluiting van de horeca en wellicht ook Shurgard in het gebied, en ‘hangjongeren’ die met auto’s en scooters op het terrein komen en met name veel blikjes, sigarettenpeuken en ballonnen (lachgas) achterlaten. De prullenbakken en sigarettenbakken bij de horeca waren overigens ook overvol.

In het groen achter het terrein (bij het bosje en langs het groen langs Shurgard) was onlangs ook veel gedumpt isolatiemateriaal te vinden, dat deels is meegenomen door een van onze fractiemedewerkers, maar de rest was niet op te ruimen en is tevens vermoedelijk gevaarlijk vanwege coronabesmettingsgevaar. Het zwerfafval vormt in ieder geval een gevaar voor dieren, natuur en milieu en de verrommeling trekt nog meer verrommeling aan.

Het viel ons ook op dat de bomen in het bosje op het terrein omgeven zijn door een in onze ogen nutteloos hek, waar sommige bomen ook nog eens volledig doorheen gegroeid zijn. Sowieso is het hek op diverse plaatsen kapot gegaan en dit draagt in onze ogen bij aan de verrommeling van het gebied.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

Zwerfafval

1. Kan de gemeente, al dan niet in samenwerking met de ondernemers op het terrein, de rotzooi zo spoedig mogelijk opruimen, en/of de ondernemers op het terrein vragen de rotzooi op te ruimen, in ieder geval in hun eigen prullenbakken en sigarettenbakken? Zo nee, waarom niet?

2. Is het mogelijk om het terrein af te sluiten voor in ieder geval auto’s (vooral als alle bedrijven op het terrein gesloten zijn) en meer te surveilleren op mensen die hier (veel) blikjes, ballonnen en andere rotzooi achterlaten? Zo nee, wat ziet het college dan als oplossing voor het voorkómen van afval op dit terrein?

Bomen

3. Is het mogelijk om het hek (voorzichtig) te verwijderen en rond de ingegroeide bomen weg te knippen om de bomen meer ruimte te geven? Zo nee, waarom niet?

4. Met de nieuwe plannen voor het Cartesiusgebied: blijft dit bosje wel staan als er woningen worden gebouwd? Zo nee, waarom niet?

5. Er stonden op sommige bomen oranje strepen. Wat betekent deze markering?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 apr. 2020
Antwoorddatum: 9 apr. 2020

Mondelinge vragen 5, 9 april 2020

Sinds enige tijd liggen er grote hoeveelheden zwerfafval op en rond het terrein CAB Rondom (bij Shurgard, Oproer en DB’s). De Partij voor de Dieren vermoedt dat dit te maken heeft met de sluiting van de horeca en wellicht ook Shurgard in het gebied, en ‘hangjongeren’ die met auto’s en scooters op het terrein komen en met name veel blikjes, sigarettenpeuken en ballonnen (lachgas) achterlaten. De prullenbakken en sigarettenbakken bij de horeca waren overigens ook overvol.

In het groen achter het terrein (bij het bosje en langs het groen langs Shurgard) was onlangs ook veel gedumpt isolatiemateriaal te vinden, dat deels is meegenomen door een van onze fractiemedewerkers, maar de rest was niet op te ruimen en is tevens vermoedelijk gevaarlijk vanwege coronabesmettingsgevaar. Het zwerfafval vormt in ieder geval een gevaar voor dieren, natuur en milieu en de verrommeling trekt nog meer verrommeling aan.

Het viel ons ook op dat de bomen in het bosje op het terrein omgeven zijn door een in onze ogen nutteloos hek, waar sommige bomen ook nog eens volledig doorheen gegroeid zijn. Sowieso is het hek op diverse plaatsen kapot gegaan en dit draagt in onze ogen bij aan de verrommeling van het gebied.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

Zwerfafval

1. Kan de gemeente, al dan niet in samenwerking met de ondernemers op het terrein, de rotzooi zo spoedig mogelijk opruimen, en/of de ondernemers op het terrein vragen de rotzooi op te ruimen, in ieder geval in hun eigen prullenbakken en sigarettenbakken? Zo nee, waarom niet?

Wethouder Diepeveen antwoordt op de eerste vraag dat het Cartesiusterrein voor het grootste deel eigendom is van NS Vastgoed en voor een kleiner deel van Keystone. De NS heeft meerdere opruimacties uitgevoerd de laatste tijd en ook de ondernemers hebben opgeruimd. Er blijft echter afval gedumpt worden. De NS en Keystone hebben toegezegd nogmaals een opruimactie te gaan houden.

2. Is het mogelijk om het terrein af te sluiten voor in ieder geval auto’s (vooral als alle bedrijven op het terrein gesloten zijn) en meer te surveilleren op mensen die hier (veel) blikjes, ballonnen en andere rotzooi achterlaten? Zo nee, wat ziet het college dan als oplossing voor het voorkómen van afval op dit terrein?

Op vraag twee antwoordt de wethouder dat de meeste bedrijven op het terrein gesloten zijn voor bezoekers. Het bezoeken van de Shurgardopslag blijft wel toegestaan. Daarnaast zijn er een paar kleine maakbedrijfjes op het terrein gevestigd waar ook nog wordt gewerkt. Het terrein afsluiten voor auto’s is daarom niet mogelijk. Op dit moment is er geen aanleiding om het toezicht op deze locatie te intensiveren, dit zou ten koste gaan van andere prioriteiten. Daarbij is dit, gezien de huidige inzet op de handhaving van de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus, op korte termijn niet mogelijk.

Bomen

3. Is het mogelijk om het hek (voorzichtig) te verwijderen en rond de ingegroeide bomen weg te knippen om de bomen meer ruimte te geven? Zo nee, waarom niet?

Met betrekking tot vraag drie antwoordt de wethouder, dat NS Vastgoed heeft laten weten dat het hek niet weggehaald wordt omdat vermoed wordt dat dan meer zwerfafval wordt gestort. De NS zal wel verzocht worden een deel van het hek te vervangen zodat de bomen meer ruimte krijgen.

4. Met de nieuwe plannen voor het Cartesiusgebied: blijft dit bosje wel staan als er woningen worden gebouwd? Zo nee, waarom niet?

Op de vraag vier antwoordt de wethouder dat op dit moment niet helder is of dit bosje blijft staan. Het terrein wordt de komende jaren intensief bebouwd. Dit betekent dat niet alle bestaande bomen kunnen blijven staan. Een en ander hieromtrent is conform het in 2017 door de raad vastgestelde koersdocument. Er wordt nu gewerkt aan een inrichtingsplan openbare ruimte waarbij in beeld gebracht wordt hoe omgegaan wordt met de bestaande bomen. Dit inrichtingsplan wordt ter informatie toegezonden aan de raad. Een onderdeel van dit plan is een bomenonderzoek waarin de staat van de huidige bomen nader wordt onderzocht.

5. Er stonden op sommige bomen oranje strepen. Wat betekent deze markering?

Op de laatste vraag antwoordt de wethouder dat de gemeente, de NS en Keystone de markeringen niet kennen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren