Schrif­te­lijke vragen Huiselijk geweld en corona II


Indiendatum: 9 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

De gemeente Utrecht geeft in de brief van 27 maart 2020 aan dat er signalen zijn van oplopende spanningen en overbelasting bij gezinnen in Utrecht, maar dat er nog geen toename is van extra meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling en dierenmishandeling. Het onderwerp blijft onze aandacht verdienen. Het onderwerp was afgelopen week ook meermaals in de actualiteit. Leerlingen zagen tijdens een online les hoe hun docent mishandeld werd (1) en VN-secretaris-generaal António Guterres riep alle regeringen op om de bescherming van vrouwen en meisjes tijdens de coronacrisis deel uit te laten maken van hun maatregelenpakket (2).

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Hoe is de situatie in Utrecht op dit moment? Is er een toename van meldingen of signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of dierenmishandeling?

2. Wat wordt er in Utrecht aan publieksvoorlichting gedaan om Utrechters bewust te maken van de risico’s en melding te doen (als vermoedens bestaan) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of dierenmishandeling?

3. Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond heeft een WhatsApp-dienst geïntroduceerd om een melding van huiselijk geweld te appen, omdat het soms niet mogelijk is om in een situatie van huiselijk geweld te bellen (3). Kan zo’n dienst ook in Utrecht gebruikt worden?

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Eva Oosters Student & Starter
Mohamed Saiah, D66
Mahmut Sungur, DENK
Dimitri Gilissen, VVD
Sander van Waveren, CDA
Henk van Deún, PVV
Rachel Streefland, ChristenUnie

(1) https://www.ad.nl/westland/kinderen-zien-op-online-les-hoe-docente-mishandeld-wordt-slachtofferhulp-voor-leerlingen~ab091acf
(2) https://www.nd.nl/nieuws/varia/964588/vn-baas-roept-op-tot-bescherming-vrouwen-tijdens-coronacrisis
(3) https://www.ad.nl/rotterdam/veilig-thuis-in-rotterdamse-regio-introduceert-whatsapp-dienst~af185dd51/

Indiendatum: 9 apr. 2020
Antwoorddatum: 17 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

De gemeente Utrecht geeft in de brief van 27 maart 2020 aan dat er signalen zijn van oplopende spanningen en overbelasting bij gezinnen in Utrecht, maar dat er nog geen toename is van extra meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling en dierenmishandeling. Het onderwerp blijft onze aandacht verdienen. Het onderwerp was afgelopen week ook meermaals in de actualiteit. Leerlingen zagen tijdens een online les hoe hun docent mishandeld werd (1) en VN-secretaris-generaal António Guterres riep alle regeringen op om de bescherming van vrouwen en meisjes tijdens de coronacrisis deel uit te laten maken van hun maatregelenpakket (2).

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Hoe is de situatie in Utrecht op dit moment? Is er een toename van meldingen of signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of dierenmishandeling?

Zie onderaan

2. Wat wordt er in Utrecht aan publieksvoorlichting gedaan om Utrechters bewust te maken van de risico’s en melding te doen (als vermoedens bestaan) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of dierenmishandeling?

Zie onderaan

3. Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond heeft een WhatsApp-dienst geïntroduceerd om een melding van huiselijk geweld te appen, omdat het soms niet mogelijk is om in een situatie van huiselijk geweld te bellen (3). Kan zo’n dienst ook in Utrecht gebruikt worden?

Zie hieronder:

(On)veiligheid in kwetsbare gezinnen
Onze partners op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling maken zich zorgen over een aantal (kwetsbare) gezinnen die door coronamaatregelen meer op elkaar zijn aangewezen. Doordat iedereen thuis verblijft, is het de vraag of alle problematiek gesignaleerd kan worden. Het vermoeden bestaat dat mensen geen hulp durven of kunnen vragen. Deze zorgen worden groter doordat er nog geen toename is van het aantal nieuwe hulpvragen en/of meldingen en doordat de problematiek in een deel van de bestaande caseload verergert. Landelijk is er een vergelijkbaar beeld.

Over deze kwetsbare gezinnen zijn grote zorgen en op verschillende manieren proberen we hierop in te zetten. Gezinnen waar zorgen over zijn worden actief benaderd per telefoon en beeldbellen. Zo nodig gaan professionals naar de gezinnen toe. In samenwerking met de scholen en kinderopvang zorgen wij dat er extra zorg, ondersteuning of opvang wordt ingezet voor kinderen die thuis geen veilige basis hebben. Aan professionals wordt gevraagd om extra te letten op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Om de toegang tot hulp bij situaties van huiselijk geweld zo laagdrempelig mogelijk te maken heeft Moviera een chat geopend en zal het op korte termijn ook mogelijk zijn om met Veilig Thuis te chatten. Ook is er digitaal al veel informatie beschikbaar. Een voorbeeld hiervan is de infoplaat Wat als de
spanningen hoog oplopen. Daarnaast is Veilig Thuis via 0800-2000 zoals altijd voor iedereen bereikbaar voor advies en meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kinderen kunnen daarnaast ook bellen en chatten met de kindertelefoon via 0800-0432 en de website raadplegen. In ieder geval geldt dat bij spoed altijd 112 gebeld moet worden. Daarnaast is namens de burgemeester een brief meegegaan in de wijknieuwsbrieven. Deze brief verschijnt volgende week ook in het Stadsblad, De Brug en VARnws. Hierin wordt opgeroepen om juist in deze tijden een beetje extra op elkaar te letten omdat spanningen thuis kunnen oplopen. Mensen worden geïnformeerd over verschillende hulpinstanties die als luisterend oor of adviespunt kunnen dienen en worden opgeroepen om zowel voor zichzelf als voor een ander tijdig om hulp te vragen. Wat betreft dierenwelzijn, blijft de alertheid bij hulpverleners op signalen van ongewenst gedrag (ook dierenmishandeling) onverminderd groot. We hebben regelmatig contact met de Dierenbescherming. Zij zien geen toename van signalen met betrekking tot dierenmishandeling.

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Eva Oosters Student & Starter
Mohamed Saiah, D66
Mahmut Sungur, DENK
Dimitri Gilissen, VVD
Sander van Waveren, CDA
Henk van Deún, PVV
Rachel Streefland, ChristenUnie

(1) https://www.ad.nl/westland/kinderen-zien-op-online-les-hoe-docente-mishandeld-wordt-slachtofferhulp-voor-leerlingen~ab091acf
(2) https://www.nd.nl/nieuws/varia/964588/vn-baas-roept-op-tot-bescherming-vrouwen-tijdens-coronacrisis
(3) https://www.ad.nl/rotterdam/veilig-thuis-in-rotterdamse-regio-introduceert-whatsapp-dienst~af185dd51/