Schrif­te­lijke vragen Huiselijk geweld en corona II


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

De gemeente Utrecht geeft in de brief van 27 maart 2020 aan dat er signalen zijn van oplopende spanningen en overbelasting bij gezinnen in Utrecht, maar dat er nog geen toename is van extra meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling en dierenmishandeling. Het onderwerp blijft onze aandacht verdienen. Het onderwerp was afgelopen week ook meermaals in de actualiteit. Leerlingen zagen tijdens een online les hoe hun docent mishandeld werd (1) en VN-secretaris-generaal António Guterres riep alle regeringen op om de bescherming van vrouwen en meisjes tijdens de coronacrisis deel uit te laten maken van hun maatregelenpakket (2).

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Hoe is de situatie in Utrecht op dit moment? Is er een toename van meldingen of signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of dierenmishandeling?

2. Wat wordt er in Utrecht aan publieksvoorlichting gedaan om Utrechters bewust te maken van de risico’s en melding te doen (als vermoedens bestaan) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of dierenmishandeling?

3. Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond heeft een WhatsApp-dienst geïntroduceerd om een melding van huiselijk geweld te appen, omdat het soms niet mogelijk is om in een situatie van huiselijk geweld te bellen (3). Kan zo’n dienst ook in Utrecht gebruikt worden?

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Eva Oosters Student & Starter
Mohamed Saiah, D66
Mahmut Sungur, DENK
Dimitri Gilissen, VVD
Sander van Waveren, CDA
Henk van Deún, PVV
Rachel Streefland, ChristenUnie

(1) https://www.ad.nl/westland/kinderen-zien-op-online-les-hoe-docente-mishandeld-wordt-slachtofferhulp-voor-leerlingen~ab091acf
(2) https://www.nd.nl/nieuws/varia/964588/vn-baas-roept-op-tot-bescherming-vrouwen-tijdens-coronacrisis
(3) https://www.ad.nl/rotterdam/veilig-thuis-in-rotterdamse-regio-introduceert-whatsapp-dienst~af185dd51/