Schrif­te­lijke vragen Afwijzing van seksuele diver­siteit door scholen


Indiendatum: 12 nov. 2020

Schriftelijke vragen 265/2020

Deze week kwam in het nieuws dat er scholen in Nederland zijn die ouders vragen een verklaring te tekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Wellicht vragen ook meerdere religieuze scholen in Utrecht dit aan ouders op het moment dat die hun kind willen aanmelden. Tijdens de vorige gemeenteraadsperiode zijn er meermaals signalen geweest van Utrechtse scholen die het toestaan om bij seksuele voorlichting kinderen afwezig te laten zijn, soms zijn zelfs hele klassen afwezig. Dit werd door onder andere de GroenLinks fractie meermaals aangehaald. In de Utrechtse Regenboogagenda is opgenomen dat het college in gesprek gaat met onderwijsinstellingen over de beste manier om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit zo zijn er ook andere actiepunten opgenomen in de Regenboogagenda gelinkt aan het onderwijs zoals voorlichting en het monitoren van het schoolklimaat.

De indienende fracties zijn van mening dat de vrijheid van onderwijs niet betekent dat je de vrijheid hebt om te discrimineren. Ieder kind verdient een veilige school, waar je vrij bent om 100% jezelf te zijn. Je bent alleen veilig op school, als je ook mag zijn wie je bent.

Omdat dit uitgangspunt zo ontzettend belangrijk is willen we graag inzicht in de Utrechtse situatie en stellen we de volgende vragen:

1. Zijn er scholen in Utrecht die impliciet of expliciet ouders vragen een dergelijke verklaring te tekenen of onderschrijven?

2. Als dit het geval is, bent u dan bereid met deze scholen in gesprek te gaan met als doel dat zij daarmee stoppen?

3. Bent u tevens bereid om samen met deze scholen en andere samenwerkingspartners te kijken op welke manier zij artikel 1 van de grondwet actief uitdragen en een veilig klimaat kunnen creëren waarin kinderen en jongeren de ruimte voelen om zichzelf te zijn zonder dat dit afgekeurd wordt?

Mohammed Saiah, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Queeny Rajkowski en Tess Meerding, Utrechtse VVD
Jeffrey Koppelaar, S&S
Hester Assen, PvdA
Julia Kleinrensink, GL

Indiendatum: 12 nov. 2020
Antwoorddatum: 8 dec. 2020

Schriftelijke vragen 265/2020

Deze week kwam in het nieuws dat er scholen in Nederland zijn die ouders vragen een verklaring te tekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Wellicht vragen ook meerdere religieuze scholen in Utrecht dit aan ouders op het moment dat die hun kind willen aanmelden. Tijdens de vorige gemeenteraadsperiode zijn er meermaals signalen geweest van Utrechtse scholen die het toestaan om bij seksuele voorlichting kinderen afwezig te laten zijn, soms zijn zelfs hele klassen afwezig. Dit werd door onder andere de GroenLinks fractie meermaals aangehaald. In de Utrechtse Regenboogagenda is opgenomen dat het college in gesprek gaat met onderwijsinstellingen over de beste manier om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit zo zijn er ook andere actiepunten opgenomen in de Regenboogagenda gelinkt aan het onderwijs zoals voorlichting en het monitoren van het schoolklimaat.

De indienende fracties zijn van mening dat de vrijheid van onderwijs niet betekent dat je de vrijheid hebt om te discrimineren. Ieder kind verdient een veilige school, waar je vrij bent om 100% jezelf te zijn. Je bent alleen veilig op school, als je ook mag zijn wie je bent.

Omdat dit uitgangspunt zo ontzettend belangrijk is willen we graag inzicht in de Utrechtse situatie en stellen we de volgende vragen:

1. Zijn er scholen in Utrecht die impliciet of expliciet ouders vragen een dergelijke verklaring te tekenen of onderschrijven?

We hebben, vanwege het belang dat wij hechten aan deze vraag, navraag gedaan bij alle confessionele besturen (voor PO en VO) met scholen in Utrecht. Op een aantal scholen wordt een ouderverklaring gevraagd waarin ouders aangeven de identiteit van de school te respecteren. In geen van deze gevallen wordt expliciet gevraagd naar de afwijzing van homoseksualiteit. De schoolbesturen geven allen aan open te staan voor eenieder die de identiteit respecteert.

2. Als dit het geval is, bent u dan bereid met deze scholen in gesprek te gaan met als doel dat zij daarmee stoppen?

Deze vraag is niet van toepassing, omdat er geen scholen zijn met een dergelijke verklaring.

3. Bent u tevens bereid om samen met deze scholen en andere samenwerkingspartners te kijken op welke manier zij artikel 1 van de grondwet actief uitdragen en een veilig klimaat kunnen creëren waarin kinderen en jongeren de ruimte voelen om zichzelf te zijn zonder dat dit afgekeurd wordt?

Gezien het antwoord op vraag 1 zien wij op dit moment geen aanleiding om hierover in gesprek te gaan.

Mohammed Saiah, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Queeny Rajkowski en Tess Meerding, Utrechtse VVD
Jeffrey Koppelaar, S&S
Hester Assen, PvdA
Julia Kleinrensink, GL