Schrif­te­lijke vragen Bomen Omloop Laan van Chart­roise


Indiendatum: 29 jun. 2021

Schriftelijke vragen 167/2021

In de raadsbrief van 3 juni jl. wordt de raad geïnformeerd over de gevolgen voor de bomen aan Omloop en Laan van Chartroise van de plannen voor het gelijknamige sloop-nieuwbouwtraject. Naar aanleiding van de raadsbrief komen er enkele vragen op bij de Partij voor de Dieren:

1. In de brief staat dat het niet mogelijk is te bouwen vanuit de achterkant van deelgebied 3, en dat de bouwkraan op de plek van de gemeentelijke bomen moet komen te staan omdat er gebouwd moet worden vanuit de straatkant.

a. Is het uitgesloten dat er geen andere bouwmethoden zijn, al zijn deze wellicht langzamer of duurder, zodat er toch bomen gespaard kunnen worden in deelgebied 3? Zo nee, waarom niet?

b. Als het behoud van deze bomen als uitgangspunt genomen wordt, wat is dan het gevolg voor de bouwmogelijkheden? Kan er dan bijvoorbeeld een kleiner of anders geplaatst bouwblok komen?

2. Op dit moment wordt onderzocht of er strafmaatregelen kunnen worden opgelegd voor de illegale kap van 7 bomen in deelgebied 1. Is het college bereid zodra het onderzoek is afgerond de raad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

3. In de brief wordt geschreven over “struikroversdagen”, waarbij bewoners planten, struiken en kleine bomen zelf kunnen verwijderen en in hun eigen tuin kunnen herplanten.

a. Kan het college garanderen dat tijdens deze “struikroversdagen” elke boom of struik waarvan dat mogelijk is ook echt een nieuwe plek krijgt? Zo nee, waarom niet?

b. Wat gebeurt er met bomen of struiken die niemand komt halen?

c. Hoe wordt het verplanten begeleid zodat bomen en struiken en hun wortels niet beschadigen tijdens het verplanten en zodat de nieuwe groeiplek geschikt gemaakt wordt?

4. In de brief wordt de term ‘zaailingen’ gebruikt voor bomen in de (privé-)tuinen van de huurwoningen, welke in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot (volwassen) bomen. De bomen zouden veelal op of heel dichtbij de plek van de nieuwe woningen staan. In hoeverre is het voor het college relevant voor de waarde van een boom of dit een zaailing is of een door mensen geplante boom?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 29 jun. 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

Schriftelijke vragen 167/2021

In de raadsbrief van 3 juni jl. wordt de raad geïnformeerd over de gevolgen voor de bomen aan Omloop en Laan van Chartroise van de plannen voor het gelijknamige sloop-nieuwbouwtraject. Naar aanleiding van de raadsbrief komen er enkele vragen op bij de Partij voor de Dieren:

1. In de brief staat dat het niet mogelijk is te bouwen vanuit de achterkant van deelgebied 3, en dat de bouwkraan op de plek van de gemeentelijke bomen moet komen te staan omdat er gebouwd moet worden vanuit de straatkant.

a. Is het uitgesloten dat er geen andere bouwmethoden zijn, al zijn deze wellicht langzamer of duurder, zodat er toch bomen gespaard kunnen worden in deelgebied 3? Zo nee, waarom niet?

Voor het bouwen van het appartementencomplex in deelgebied 3 is altijd ten minste één (hijs)kraan nodig. Dit onafhankelijk van de bouwmethode. De kraan moet ergens staan. In deelgebied 1, 2 en 4 kan dat aan de achterzijde. Bij deelgebied 3 is dat onmogelijk. De ruimte is te klein. Er moet dus worden gebouwd via de voorzijde van deelgebied 3. Er is gekeken naar het geheel en/of gedeeltelijk afzetten van de Laan van Chartroise. De kraan kan dan op de weg staan, maar zal altijd om, over en
langs de bomen moeten blijven manoeuvreren. Met alle veiligheidsrisico’s van dien. Momenteel is BAM, samen met haar ecologen van Loo Plan, bezig om het stappenplan verder uit te werken en alle mogelijkheden te onderzoeken. Het uitgangspunt van Mitros en BAM is om zoveel mogelijk bomen te behouden, tenzij dit het bouwen onmogelijk maakt. Zoals eerder in het masterplan Bomen, een bijlage bij de raadsbrief van 3 juni 2021, toegelicht, is het bouwen onmogelijk als de bomen blijven staan. Op pagina 20 e.v. van het masterplan Bomen worden voor deelgebied 3 scenario’s alsmede en het
stappenplan beschreven.

b. Als het behoud van deze bomen als uitgangspunt genomen wordt, wat is dan het gevolg voor de bouwmogelijkheden? Kan er dan bijvoorbeeld een kleiner of anders geplaatst bouwblok komen?

Als het behoud van de bomen uitgangspunt is, dan kan er in het geheel niet worden gebouwd, maar ook niet worden gesloopt. Er vindt dus geen sloop- en nieuwbouw plaats. Eén van de vier deelgebieden kan dan dus niet worden aangepakt. De bomen voor deelgebied 3 zijn 9-12 meter hoog. Het is voor de kraan onmogelijk om hierover en tussendoor te manoeuvreren. De veiligheid kan dan niet worden gewaarborgd, zowel van de mensen op de bouwplaats, als de omwonenden en passanten.

2. Op dit moment wordt onderzocht of er strafmaatregelen kunnen worden opgelegd voor de illegale kap van 7 bomen in deelgebied 1. Is het college bereid zodra het onderzoek is afgerond de raad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Wij kunnen u daarover in deze beantwoording al informeren. Uit het onderzoek blijkt dat het uiteindelijk gaat om 5 vergunningplichtige bomen die al voor het verlenen van de velvergunning zijn gekapt. Twee bomen bleken, gelet op hun diameter van 10 centimeter, vergunningsvrij. In de in de raadsbrief genoemde velvergunning (HZ_WABO-21-04434), die in totaal ziet op 9 bomen, is ook voor deze 5 bomen een herplantplicht opgelegd en wel met een zwaardere aanplantmaat dan de
gebruikelijke, namelijk van 20-25 centimeter stamomtrek (in plaats van 16-18 centimeter).

3. In de brief wordt geschreven over “struikroversdagen”, waarbij bewoners planten, struiken en kleine bomen zelf kunnen verwijderen en in hun eigen tuin kunnen herplanten.

a. Kan het college garanderen dat tijdens deze “struikroversdagen” elke boom of struik waarvan dat mogelijk is ook echt een nieuwe plek krijgt? Zo nee, waarom niet?

Er kan niet gegarandeerd worden dat elke struik of boom een nieuwe plek krijgt. Naast dat er niet altijd een nieuwe plek gevonden kan worden, kan het ook zijn dat de struik of boom bijv vergroeid is met het nuts tracé, waardoor de struik of boom het niet zal overleven.

b. Wat gebeurt er met bomen of struiken die niemand komt halen?

Er wordt gekeken of de bomen en struiken die er zijn gebruikt kunnen worden voor de overige deelgebieden. Lukt dit niet, dan kan Mitros waar mogelijk kijken of struiken en planten een plek kunnen krijgen in een andere binnentuin van een Mitros complex in de buurt. Wordt hier geen geschikte plek gevonden, dan zal de struik afgevoerd worden.

c. Hoe wordt het verplanten begeleid zodat bomen en struiken en hun wortels niet beschadigen tijdens het verplanten en zodat de nieuwe groeiplek geschikt gemaakt wordt?

Tijdens de Struikroversdag is een professionele ecoloog/hovenier aanwezig, bijvoorbeeld de huishovenier van Mitros, Loo Plan of het bedrijf Struikrovers.

4. In de brief wordt de term ‘zaailingen’ gebruikt voor bomen in de (privé-)tuinen van de huurwoningen, welke in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot (volwassen) bomen. De bomen zouden veelal op of heel dichtbij de plek van de nieuwe woningen staan. In hoeverre is het voor het college relevant voor de waarde van een boom of dit een zaailing is of een door mensen geplante boom?

Het maakt geen verschil voor de waarde van een boom of hij wel of niet door een mens geplant is. Echter is het zo dat een zaailing vaak op een plek staat waar je normaal geen boom zal planten, zoals dicht tegen de oude bebouwing aan. Hierdoor kan een zaailing vaker niet gehandhaafd blijven als er sloop en nieuwbouw op die locatie plaats vindt.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren