Monde­linge vragen Lijm­plan­ken­verkoop voor vangen en doden van dieren stoppen


Indiendatum: 1 jul. 2021

Mondelinge vragen 1, 1 juli 2021

Op 16 mei 2019 stelde de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over het gebruik van wrede lijmplanken in de horeca om dieren zoals muizen te vangen en te doden. Zelfs ‘ongediertebestrijders’ noemen dit een wrede dodingsmethode: “Ik heb wel eens beelden gezien dat de muizen zichzelf tot bloedens toe uit elkaar trokken. Dat wil je het beest eigenlijk niet aandoen.” Het college zegde toen toe met de horeca in gesprek te gaan en dit ook mee te nemen in de plannen voor de ‘aanpak plaagdierbeheersing’. Hier hebben wij echter niets meer over gehoord.

In Nederland is het verboden om lijmplanken te gebruiken, maar krom genoeg is het niet verboden om ze te verkopen. Medewerkers van Stichting Dierenambulance Utrecht maken regelmatig mee dat naast muizen ook vogels en sporadisch zelfs kittens dood, nog nipt levend of gewond aan een lijmplank vastzitten, waarbij in veel gevallen de ernstig gewonde dieren zorg nodig hebben van bijvoorbeeld Vogelopvang Utrecht.

In mei 2021 werd een motie van onze PvdD-collega’s in Den Haag aangenomen die het college oproept ‘winkeliers per brief te informeren over het dierenleed dat lijmplanken veroorzaken en ze tevens op te roepen te stoppen met de verkoop van deze marteltuigen’. Onze fractie wil dit ook en heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat heeft het college tot nu toe gedaan met onze oproep de horeca aan te spreken op het gebruik van lijmplanken? Indien u nog niets gedaan heeft, wanneer gaat u dit dan wél doen?

2. In hoeverre heeft het college aanwijzingen dat ook in Utrecht lijmplanken verkocht worden? Is het college bereid dit uit te zoeken? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om, in navolging van de gemeente Den Haag, winkeliers per brief te informeren over het dierenleed dat lijmplanken veroorzaken, en hen te verzoeken te stoppen met het verkopen van deze dodingsmethode die in de praktijk verboden is? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college tevens bereid om demissionair Minister Schouten en de Tweede Kamer per brief te verzoeken een verbod in te stellen op de verkoop van lijmplanken voor het vangen en doden van dieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 jul. 2021
Antwoorddatum: 1 jul. 2021

Op 16 mei 2019 stelde de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over het gebruik van wrede lijmplanken in de horeca om dieren zoals muizen te vangen en te doden. Zelfs ‘ongediertebestrijders’ noemen dit een wrede dodingsmethode: “Ik heb wel eens beelden gezien dat de muizen zichzelf tot bloedens toe uit elkaar trokken. Dat wil je het beest eigenlijk niet aandoen.” Het college zegde toen toe met de horeca in gesprek te gaan en dit ook mee te nemen in de plannen voor de ‘aanpak plaagdierbeheersing’. Hier hebben wij echter niets meer over gehoord.

In Nederland is het verboden om lijmplanken te gebruiken, maar krom genoeg is het niet verboden om ze te verkopen. Medewerkers van Stichting Dierenambulance Utrecht maken regelmatig mee dat naast muizen ook vogels en sporadisch zelfs kittens dood, nog nipt levend of gewond aan een lijmplank vastzitten, waarbij in veel gevallen de ernstig gewonde dieren zorg nodig hebben van bijvoorbeeld Vogelopvang Utrecht.

In mei 2021 werd een motie van onze PvdD-collega’s in Den Haag aangenomen die het college oproept ‘winkeliers per brief te informeren over het dierenleed dat lijmplanken veroorzaken en ze tevens op te roepen te stoppen met de verkoop van deze marteltuigen’. Onze fractie wil dit ook en heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat heeft het college tot nu toe gedaan met onze oproep de horeca aan te spreken op het gebruik van lijmplanken? Indien u nog niets gedaan heeft, wanneer gaat u dit dan wél doen?

2. In hoeverre heeft het college aanwijzingen dat ook in Utrecht lijmplanken verkocht worden? Is het college bereid dit uit te zoeken? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om, in navolging van de gemeente Den Haag, winkeliers per brief te informeren over het dierenleed dat lijmplanken veroorzaken, en hen te verzoeken te stoppen met het verkopen van deze dodingsmethode die in de praktijk verboden is? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college tevens bereid om demissionair Minister Schouten en de Tweede Kamer per brief te verzoeken een verbod in te stellen op de verkoop van lijmplanken voor het vangen en doden van dieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Voorzitter! Laat het helder zijn dat wij het verkopen van lijmplanken onwenselijk vinden. Er heerst verwarring over wat er wel en niet mag zijn. Wij hebben landelijk met Koninklijke Horeca Nederland gesproken. Het is Koninklijke Horeca Nederland niet bekend dat deze planken worden gebruikt. Wij hebben met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - de formele partij die hierop handhaaft, de gemeente heeft hierover geen wettelijke bevoegdheden - het volgende afgesproken. Als alle andere dingen ten dienste van het bestrijden van plaagdieren die nadelig zijn voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid zijn uitgeput, dan mogen als uiterste middel lijmplanken worden ingezet, maar dan nog moet onnodig dierenleed worden voorkomen. Als dierenleed niet wordt voorkomen, moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit optreden. Zo steekt het stelsel in elkaar. Wij spreken daar binnenkort over met de plaatselijke horeca. In de aanpak plaagdieren is afgesproken dat wij de maatregelen communiceren. Dat was gepland voor later, maar wij zijn nu dermate aangemoedigd dat wij dat naar voren halen en sneller op de site zullen zetten om de onwenselijkheid van het veroorzaken van dierenleed duidelijker te maken. Wij weten niet of op dit moment in Utrecht lijmplanken worden verkocht. Ik weet ook niet of wij daar helemaal de vinger achter krijgen. Wij kunnen daar wel een onderzoekje naar doen. In alle gevallen kunnen partijen daar via internet achter komen. Dat begrijpt de PvdD-fractie zelf ook. Wij mogen zelf geen verbod toevoegen of erop handhaven. De PvdD-fractie vraagt of wij, als wij eventuele winkeliers die wél dierenleed veroorzaken op het spoor komen, hun een brief willen schrijven. Dat willen wij best doen, maar wij geven geen
garantie dat een brief helpt. Gevraagd wordt of wij minister Schouten een brief willen sturen. Wij gaan graag met onze collega's in de G4 in gesprek om te zien of wij gezamenlijk actie kunnen voeren, omdat de sleutel om het probleem op te lossen in handen is van de wetgever in Den Haag.