Schrif­te­lijke vragen Bomenkap in De Meern


Indiendatum: 18 feb. 2021

Schriftelijke vragen 51/2021

Recentelijk kregen wij van inwoners van De Meern vragen over gekapte bomen in hun buurt. Het was niet duidelijk waarom deze bomen gekapt zijn, en wat ervoor in de plaats gaat terug komen en wanneer en waar dat gaat gebeuren. Het schijnt ook heel lang te duren voordat er iets herplant wordt.

1. Is het college op de hoogte van de bomenkap in De Meern én feit dat de situatie zoals hierboven schetst (kale boomstronken) zich in sommige gevallen al zeker enkele maanden tot een jaar voordoet?

2. Hoeveel bomen zijn er in de afgelopen 2 jaar gekapt in De Meern, in welke gebieden was dit? En hoeveel van die kale boomstronken staan er nu nog? En sinds wanneer is dit zo?

3. Wat is de reden van de bomenkap en het gebrek aan actie om deze situatie te verbeteren? Heeft dit (deels) ook te maken met de essentaksterfte?

4. Het laten staan van dode bomen en van boomstronken is goed voor het bodemleven en daarmee hebben ook afgezaagde bomen een functie in het ecosysteem en een bijdrage aan biodiversiteit. Dit zou echter moeten gebeuren aanvullend op herplant van een nieuw boom. Is dat de reden dat deze afgezaagde bomen zijn blijven staan?

5. Hoe is deze bomenkap, na uitblijven van verdere herplant, gecommuniceerd naar de inwoners, te meer bomen (en “groen” in bredere zin) een belangrijke en haast onmisbare functie vervullen in een woonwijk?

6. Welke plannen heeft de gemeente voor deze plekken, komen er nieuwe bomen voor terug?

7. Is het college bereid om in De Meern de komende tijd extra communicatie-activiteiten op te zetten zodat inwoners op de hoogte zijn van de reden en de toekomstige plannen?

Gesteld door:
Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 18 feb. 2021
Antwoorddatum: 17 mrt. 2021

Schriftelijke vragen 51/2021

Recentelijk kregen wij van inwoners van De Meern vragen over gekapte bomen in hun buurt. Het was niet duidelijk waarom deze bomen gekapt zijn, en wat ervoor in de plaats gaat terug komen en wanneer en waar dat gaat gebeuren. Het schijnt ook heel lang te duren voordat er iets herplant wordt.

1. Is het college op de hoogte van de bomenkap in De Meern én feit dat de situatie zoals hierboven schetst (kale boomstronken) zich in sommige gevallen al zeker een jaar tot enkele maanden voordoet?

Het is bekend dat boomstronken in sommige gevallen langer blijven staan. Voordat een boomstronk verwijderd kan worden moet een zogenaamde Klic melding worden gedaan om te kijken of kabels en leidingen in de buurt liggen. Helaas hebben de coronamaatregelen ook bijgedragen aan de achterstand in het verwijderen van de boomstronken, doordat medewerkers op afstand moeten werken. Daardoor kunnen er per dag minder boomstronken verwijderd worden.


2. Hoeveel bomen zijn er in de afgelopen 2 jaar gekapt in De Meern, in welke gebieden was dit? En hoeveel van die kale boomstronken staan er nu nog? En sinds wanneer is dit zo?

Vanuit veiligheid en boomziekten zijn de afgelopen twee jaar ongeveer 300 bomen gekapt verspreid over het dorp De Meern. Het verwijderen van de boomstronken is uitbesteed aan derden. Het aantal al verwijderde stobben, of het aantal nog te verwijderen stobben is niet te achterhalen. De planning en de uitvoering hiervan wordt geregeld door de aannemer. Wij hebben hierover regelmatig contact met de aannemer, zodat bekend is waar de boomstronken verwijderd zijn en nieuwe bomen geplant kunnen worden.


3. Wat is de reden van de bomenkap en het gebrek aan actie om deze situatie te verbeteren? Heeft dit (deels) ook te maken met de essentaksterfte?

Over het algemeen betreft het bomen die verwijderd zijn vanwege veiligheid en boomziekten. Essentaksterfte hoort hier ook bij. Zie verder het antwoord gegeven bij vraag 1.


4. Het laten staan van dode bomen en van boomstronken is goed voor het bodemleven en daarmee hebben ook afgezaagde bomen een functie in het ecosysteem en een bijdrage aan biodiversiteit. Dit zou echter moeten gebeuren aanvullend op herplant van een nieuw boom. Is dat de reden dat deze afgezaagde bomen zijn blijven staan?

Het laten staan van de boomstronken is in deze gevallen niet gedaan vanuit ecologisch oogpunt, maar heeft te maken met de redenen zoals genoemd bij vraag 1. Het laten staan van de boomstronken aanvullend op herplant is ook niet mogelijk, omdat de nieuwe bomen in het merendeel van de gevallen op dezelfde locatie worden geplant.

5. Hoe is deze bomenkap, na uitblijven van verdere herplant, gecommuniceerd naar de inwoners, te meer bomen (en “groen” in bredere zin) een belangrijke en haast onmisbare functie vervullen in een woonwijk?

Kap, aanplant en herplant van bomen wordt altijd op meerdere manieren gecommuniceerd. De bomen die weg moeten vanwege veiligheid en die weg moeten vanwege essentaksterfte worden op de gemeentelijke website gepubliceerd. In de directe omgeving krijgen bewoners een wijkbericht met daarin de reden van kap en de planning van de kap. Daarnaast worden de te kappen bomen voorzien van een lintje waarop ook de reden van kap is te zien met een verwijzing naar de gemeentelijke website. Dit laatste doen we om ook niet direct aanwonenden te informeren over de kap van de boom.


6. Welke plannen heeft de gemeente voor deze plekken, komen er nieuwe bomen voor terug?

De gemeente volgt de herplantplicht. Op het overgrote deel van de plekken waar bomen gekapt zijn vanuit veiligheid of boomziekten, komt op dezelfde locatie een boom terug. De overige bomen komen terug in de directe omgeving. Bomen moeten binnen 36 maanden na kap vervangen zijn. In het geval van bomen die door veiligheid of boomziektes zijn gekapt gebeurt dat in de regel in het plantseizoen na de kap.


7. Is het college bereid om in De Meern de komende tijd extra communicatie-activiteiten op te zetten zodat inwoners op de hoogte zijn van de reden en de toekomstige plannen?

Inwoners worden al op verschillende momenten en manieren geïnformeerd over de kap van bomen. Extra communicatie is daardoor niet nodig. Zie verder antwoord op vraag 5.


Gesteld door:
Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Op naar een milieuvriendelijke gladheidsbestrijding!

Lees verder

Schriftelijke vragen Over puppyhandel en katten chippen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer