Schrif­te­lijke vragen Over puppy­handel en katten chippen


Indiendatum: 19 feb. 2021

Schriftelijke vragen 54/2021

Puppyhandel

De afgelopen drie dagen reserveerden zeker 215 Nederlanders een hondje bij de ‘online puppywinkel’ PuppyExpress. Maar in plaats van een hondje ‘afgeleverd’ te krijgen aan de voordeur, kregen mensen die een puppy ‘besteld’ hadden informatie toegestuurd over illegale hondenhandel. Het ging namelijk om een bewustwordingsactie van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Sinds het begin van de coronacrisis schaffen steeds meer mensen een huisdier aan. Dit kan zeer negatieve gevolgen hebben voor het dierenwelzijn. De malafide handel in puppy’s blijkt bijvoorbeeld enorm toegenomen te zijn. Zo worden bijvoorbeeld door broodfokkers hondjes geïmporteerd uit onder meer Hongaarse ‘puppyfabrieken’. Het gaat vaak om dieren die ziek zijn, niet goed zijn ingeënt en te vroeg bij de moeder zijn weggehaald, aldus Karen Soeters van House of Animals. Veel dieren overlijden dan ook vroegtijdig na een lijdensweg.

De Partij voor de Dieren maakt zich net als House of Animals zorgen over illegale hondenhandel en stelt daarom de volgende vragen:

1. Wat doet het college om impulsieve aankoop van huisdieren te voorkomen, juist in deze coronatijd?

2. Heeft het college een beeld van de malafide handel/broodfok in Utrecht? Zo ja, hoe ziet dat beeld eruit? Zo nee, hoe tracht het college dit in beeld te krijgen?

3. Hoe treedt het college op tegen de malafide handel en broodfok van huisdieren in Utrecht?

4. In hoeverre zijn er voldoende instrumenten aanwezig om op te treden tegen die malafide handelaren?

5. Geeft de gemeente voorlichting aan inwoners over de aankoop van huisdieren bij broodfokkers? Zo nee, is het college bereid om hierover actief te gaan communiceren, eventueel in samenwerking met House of Animals, die hierover veel kennis in huis hebben?

6. Wat doet het college nog meer om dit soort praktijken in Utrecht tegen te gaan?

7. Is het college net als de Partij voor de Dieren van mening dat het adopteren van dieren uit een asiel of opvang (met het bijbehorende advies, chippen, neutraliseren en controle) beter is dan het kopen van een dier (een dier is geen ding)? Zo nee, waarom niet?

Katten chippen

Op 2 februari 2021 schreef demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer dat er in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Amsterdam binnenkort wordt gestart met een proef waarbij het verplicht wordt om katten te chippen en te registreren. Indien de pilot een succes is, mogen ook andere gemeenten een lokale chip- en registratieplicht voor katten invoeren. Het is onze fractie bekend dat wethouder Van Hooijdonk positief tegenover de proef staat, en deze met grote belangstelling volgt.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een verplichte chip- en registratieplicht voor katten het aantal herenigingen van verdwaalde katten met hun verzorger(s) aanzienlijk zal verhogen? En dat dit ook financiële voordelen heeft vanwege lagere kosten voor de opvang en het vervoer van katten?

9. Is het college bereid om, indien blijkt dat de pilot in Amsterdam en Alphen aan den Rijn een succes is, ook in de gemeente Utrecht een chip- en registratieplicht voor katten in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren