Schrif­te­lijke vragen Corona en finan­ciële problemen


Indiendatum: mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

De landelijke en lokale maatregelen voor het indammen en mitigeren van de verspreiding van het COVID-19 leiden tot allerlei soorten indirecte sociaal-economische gevolgen, waarbij Utrechters omzet of inkomen mislopen en daardoor economisch (extra) kwetsbaar worden. Denk hierbij aan zzp’ers uit verschillende sectoren die inkomen mislopen, uitzendkrachten, medewerkers van evenementen die niet doorgaan of mensen uit de culturele sector. Veel Utrechtse zzp’ers, ondernemers, flexwerkers en uitzendkrachten die als gevolg van COVID-19 ineens een ernstige daling van hun inkomsten zien met alle gevolgen van dien.

De fracties vinden het vooral belangrijk dat er oplossingen worden gevonden voor de onderstaande punten.

1. Welke maatregelen kunnen wij in Utrecht treffen om te zorgen dat er geen extra financiële problemen ontstaan voor de bovengenoemde groepen?

2. Hoe zorgen we ervoor dat mensen weten waar ze terecht kunnen als ze in de financiële problemen (dreigen te) komen in de komende tijd? Zowel extra aandacht naar huidige regelingen als extra aandacht voor deze omstandigheden.

3. Hoe zorgen we dat mensen die nu in financiële problemen komen niet hun huis uitgezet worden?

4. Is het college bereid ruimhartiger om te gaan met Utrechters die hun gemeentebelasting te laat betalen of tijdelijk überhaupt ontoereikende financiële middelen hebben om dit te doen? Graag een toelichting.

5. Schuldhulpverlening: Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van schuldhulp is dat de cliënt de afgelopen maanden geen nieuwe schulden mag hebben opgelopen. Ook moet het inkomen van de cliënt minimaal op het bijstandsniveau zitten om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. Gezien de bijzonere omstandigheden, kan hier ruimhartig mee worden omgegaan en gekeken worden naar een uitzonderingssituatie?

6. Ook landelijk lopen er nog allerlei regelingen. Kan W&I aangeven hoe zij nu aansluiten op de landelijke regelingen?

7. Hoe zorgen we dat voedselbanken en cliënten hun hoofd boven water houden en dat zij voldoende levensmiddelen hebben?

namens alle woordvoerders W&I

Julia Kleinrensink, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Rick van der Zweth, PvdA
Anne-Marijke Podt, D66
Sander van Waveren, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Ruurt Wiegant, SP
Queeny Raikowksi, VVD
Kenneth de Boer, Stadsbelang Utrecht
Henk van Deun, PVV
Pim Steenbergen, CU