Schrif­te­lijke vragen Corona, onder­nemers en de economie


Indiendatum: mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

De huidige crisis heeft grote gevolgen voor ondernemers en de economie in Utrecht. De gemeente kan daar een belangrijke rol in pakken.

  • Kan het college aangeven hoe de gemeente ondernemers bereikt en begeleidt in deze tijd?
  • Wij willen de gemeente oproepen om bijvoorbeeld opdrachten vanuit de gemeente aan de stad (waar uitvoering wel mogelijk is) door te laten gaan, coulant te zijn met voorgenomen subsidies, belastingen en/of betalingen voor diensten (bijv. afvalophaal/vergunningen) uit te stellen of - als dat nodig is om bedrijven overziend te houden - kwijt te schelden en zo snel mogelijk bedrijven en organisaties te betalen zodat zij niet in liquiditeitsproblemen komen. Hoe kan het college dit mogelijk maken en deelt zij deze zienswijze?
  • Op 19 maart kwam in het nieuws dat banken gezond MKB zes maanden uitstel van aflossingen geven. Dit biedt veel ondernemers lucht. In onze stad huren echter veel ondernemers en winkeliers hun pand. Is het college bereid het gesprek tussen huurders en verhuurders te faciliteren om te kijken of huurkortingen en/of uitstel van de huur mogelijk is? Deelt het college dat dit een mogelijke oplossing biedt voor de ondernemers in onze stad?
  • Op 1 mei moet iedereen de belastingaangifte indienen. Dat komt gezien de crisis nu op een lastig moment. Bovendien zijn veel mensen ook afhankelijk van hulp hierbij, wat nu slecht bereikbaar is. Het Rijk heeft inmiddels aangekondigd dat voor ondernemingen uitstel van de aangifte versoepeld wordt. Heeft het college, bijvoorbeeld via de sociaal makelaars of via andere kanalen, signalen dat uitstel voor groepen particulieren ook noodzakelijk gaat zijn? Zo ja, kan het college landelijk aangeven dat er behoefte is om dit moment uit te stellen? Ziet het college hier een rol voor onze voorzitter van de VNG?

Namens alle woordvoerders economie.