Schrif­te­lijke vragen Corona, onder­nemers en de economie


Indiendatum: 20 mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

De huidige crisis heeft grote gevolgen voor ondernemers en de economie in Utrecht. De gemeente kan daar een belangrijke rol in pakken.

1. Kan het college aangeven hoe de gemeente ondernemers bereikt en begeleidt in deze tijd?

2. Wij willen de gemeente oproepen om bijvoorbeeld opdrachten vanuit de gemeente aan de stad (waar uitvoering wel mogelijk is) door te laten gaan, coulant te zijn met voorgenomen subsidies, belastingen en/of betalingen voor diensten (bijv. afvalophaal/vergunningen) uit te stellen of - als dat nodig is om bedrijven overziend te houden - kwijt te schelden en zo snel mogelijk bedrijven en organisaties te betalen zodat zij niet in liquiditeitsproblemen komen. Hoe kan het college dit mogelijk maken en deelt zij deze zienswijze?

3. Op 19 maart kwam in het nieuws dat banken gezond MKB zes maanden uitstel van aflossingen geven. Dit biedt veel ondernemers lucht. In onze stad huren echter veel ondernemers en winkeliers hun pand. Is het college bereid het gesprek tussen huurders en verhuurders te faciliteren om te kijken of huurkortingen en/of uitstel van de huur mogelijk is? Deelt het college dat dit een mogelijke oplossing biedt voor de ondernemers in onze stad?

4. Op 1 mei moet iedereen de belastingaangifte indienen. Dat komt gezien de crisis nu op een lastig moment. Bovendien zijn veel mensen ook afhankelijk van hulp hierbij, wat nu slecht bereikbaar is. Het Rijk heeft inmiddels aangekondigd dat voor ondernemingen uitstel van de aangifte versoepeld wordt. Heeft het college, bijvoorbeeld via de sociaal makelaars of via andere kanalen, signalen dat uitstel voor groepen particulieren ook noodzakelijk gaat zijn? Zo ja, kan het college landelijk aangeven dat er behoefte is om dit moment uit te stellen? Ziet het college hier een rol voor onze voorzitter van de VNG?

Namens alle woordvoerders economie.

Indiendatum: 20 mrt. 2020
Antwoorddatum: 27 mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

De huidige crisis heeft grote gevolgen voor ondernemers en de economie in Utrecht. De gemeente kan daar een belangrijke rol in pakken.

1. Kan het college aangeven hoe de gemeente ondernemers bereikt en begeleidt in deze tijd?

Zie hieronder

2. Wij willen de gemeente oproepen om bijvoorbeeld opdrachten vanuit de gemeente aan de stad (waar uitvoering wel mogelijk is) door te laten gaan, coulant te zijn met voorgenomen subsidies, belastingen en/of betalingen voor diensten (bijv. afvalophaal/vergunningen) uit te stellen of - als dat nodig is om bedrijven overziend te houden - kwijt te schelden en zo snel mogelijk bedrijven en organisaties te betalen zodat zij niet in liquiditeitsproblemen komen. Hoe kan het college dit mogelijk maken en deelt zij deze zienswijze?

Zie hieronder

3. Op 19 maart kwam in het nieuws dat banken gezond MKB zes maanden uitstel van aflossingen geven. Dit biedt veel ondernemers lucht. In onze stad huren echter veel ondernemers en winkeliers hun pand. Is het college bereid het gesprek tussen huurders en verhuurders te faciliteren om te kijken of huurkortingen en/of uitstel van de huur mogelijk is? Deelt het college dat dit een mogelijke oplossing biedt voor de ondernemers in onze stad?

Zie hieronder

4. Op 1 mei moet iedereen de belastingaangifte indienen. Dat komt gezien de crisis nu op een lastig moment. Bovendien zijn veel mensen ook afhankelijk van hulp hierbij, wat nu slecht bereikbaar is. Het Rijk heeft inmiddels aangekondigd dat voor ondernemingen uitstel van de aangifte versoepeld wordt. Heeft het college, bijvoorbeeld via de sociaal makelaars of via andere kanalen, signalen dat uitstel voor groepen particulieren ook noodzakelijk gaat zijn? Zo ja, kan het college landelijk aangeven dat er behoefte is om dit moment uit te stellen? Ziet het college hier een rol voor onze voorzitter van de VNG?

Hieronder de reactie van het college in een raadsbrief van 27 maart 2020:

Ondernemers
Wij staan proactief in contact met diverse vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen,
belangenbehartigers en ook met ondernemers en vastgoedeigenaren. Wij doen dit niet alleen om een hart onder de riem te steken, maar ook om te kijken waar wij de ondernemers, op kortere en langere termijn, mee kunnen helpen. Op 20 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over wat wij op korte termijn voor de ondernemers kunnen betekenen. Een deel van de maatregelen vergt nog nadere uitwerking. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier bij u op terug. Tot begin maart kwamen er in Utrecht ongeveer 10 aanvragen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) per dag binnen. Tot en met 25 maart zijn er inmiddels 5.400 aanvragen binnengekomen. Wat betreft uitstel van belastingaangifte heeft de minister aangegeven dat hij een uitstel voor iedereen op dit moment niet nodig acht. Wel wordt onderzocht hoe om te gaan met ouderen. Wij volgen deze ontwikkeling nauwgezet. Op uw verzoek is de burgemeester bereid hier, als voorzitter van de VNG, aandacht voor te vragen.

Betalingsregelingen Werk en Inkomen
De Coronacrisis zorgt voor een toename aan vragen van debiteuren van Werk en Inkomen, die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het gaat om voormalig uitkeringsgerechtigden waarvan het inkomen wegvalt of onder druk komt te staan. Het (tijdelijk) arbeidscontract met de werkgever is niet verlengd of zij zijn ontslagen. Mensen met een nul-urencontract worden niet meer opgeroepen. Wij willen voorkomen dat deze kwetsbare groep in nog (grotere) financiële problemen komt. Om deze reden schorten wij de incasso-activiteiten van aanmaningen, dwangbevelen verzenden en beslagleggen op tot 1 juli a.s. Er wordt in telefonisch contact uitleg gegeven over de vordering en coulante betalingsregelingen getroffen. Wanneer een betaling uitblijft wordt ook telefonisch contact gezocht om een nieuwe regeling te treffen. Aan mensen die door de omstandigheden niets kunnen terugbetalen, wordt uitstel van betaling verleend. De financiële consequentie van deze tijdelijke maatregelen zijn voor 3 maanden begroot op 100.000 euro.

ZZP’ers
Voor alle ZZP’ers in Utrecht hebben wij de regels voor bijstand voor zelfstandigen versoepeld. ZZP’ers die voor de gemeente werken en voor wie de opdracht contractueel eindigt in of door de huidige coronacrisis, kunnen in voorkomende gevallen daar in ieder geval een beroep op doen. Via de VNG is aan het ministerie van SZW de vraag voorgelegd of de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van toepassing is op gemeentelijke werkgevers. Het antwoord daarop kan mede van invloed zijn hoe wij als gemeente om willen gaan met de gevolgen van het coronavirus. Bij de gemeente Utrecht zijn ZZP’ers werkzaam op basis van opdrachten (inkoop) of als extra capaciteit (externe inhuur). Uitgangspunt tijdens de huidige situatie als gevolg van de coronacrisis is dat wij de werkzaamheden van alle interne en externe medewerkers waar mogelijk door laten gaan of dat er vervangende werkzaamheden worden aangeboden. Daartoe hebben wij een matchpunt vraag en aanbod van capaciteit ingericht.

Wij hebben naast ZZP’ers ook aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor andere vormen van flexibele capaciteit waar wij als gemeente gebruik van maken (o.a. payrollers, uitzendkrachten en medewerkers met een 0-uren contract). Daartoe vragen wij de verschillende organisatieonderdelen wat de gevolgen zijn van de uitbraak van het coronavirus voor de flexibele capaciteit die zij inhuren. Op basis van deze informatie zullen wij bezien welke maatregelen het meest passend zijn. Wij willen niemand tussen wal en schip laten vallen.

Zie ook https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-corona-en-financi%C3%ABle-problemen

Namens alle woordvoerders economie.