Schrif­te­lijke vragen Corona en onderwijs


Indiendatum: 11 mei 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Vanaf maandag 11 mei gaan de basisscholen, het speciaal onderwijs, kinderdagverblijven, voor- en vroegschoolse educatie en buitenschoolse opvang weer langzaam open. Het wordt spannend voor zowel kinderen, als leraren en medewerkers en ouders. Voor velen is het een opluchting: leraren en pedagogisch medewerkers zien ‘hun’ kinderen weer, kinderen hun vriendjes en ouders en verzorgers kunnen (thuis) weer aan het werk. Naast opluchting, deelt wij ook een aantal zorgen die leven bij ouders en leraren. Ook omdat een aantal scholen gaat werken met verschillende groepen leerlingen die halve dagen naar school gaan. Dit betekent dat kinderen vaker gehaald en gebracht moeten worden, terwijl in de tussentijd ook kinderen in de opvang zitten. Er is dus extra personeel nodig, wat op zich wel te krijgen is, maar niet als aan alle eisen voldaan moet blijven worden. Ook maken wij ons blijvend zorgen om de kinderen in onveilige thuissituaties of waarmee scholen moeilijk contact krijgen. We hebben de volgende vragen aan het college:

1. Wil het college de raad informeren hoe het scholen, VVE, kinderdagverblijven en BSO vergaan nu zij weer opengaan?

2. Wil het college de raad informeren of alle kinderen in beeld zijn bij scholen en VVE en in hoeverre er extra hulp nodig is voor kinderen met moeilijke of onveilige thuissituaties? Hoeveel kinderen verschijnen daadwerkelijk weer op school en VVE?

3. Wil het college de raad informeren over het aantal docenten dat is uitgevallen door COVID-19 symptomen? Welke druk geeft dit extra bovenop het al bestaande lerarentekort?

4. Wil het college de raad informeren over welke problemen de heropening van scholen oplevert voor kinderopvang en BSO en aangeven of er oplossingsrichtingen zijn waar de gemeente een positieve rol in kan spelen (bijvoorbeeld bij alleen het ophalen en brengen van kinderen tijdelijk afzien van strenge kwalificatievereisten)?

5. Wat kan de gemeente doen in de openbare ruimte om ophalen en brengen te vergemakkelijken?

Jony Ferket, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Rachel Streefland, ChristenUnie
Heleen de Boer, GroenLinks
Ruurt Wiegant, SP
Bert Kos, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Jeffey Koppelaar, Student & Starter
Tess Meerding, VVD
Kenneth de Boer, Stadsbelang Utrecht

Indiendatum: 11 mei 2020
Antwoorddatum: 15 mei 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Vanaf maandag 11 mei gaan de basisscholen, het speciaal onderwijs, kinderdagverblijven, voor- en vroegschoolse educatie en buitenschoolse opvang weer langzaam open. Het wordt spannend voor zowel kinderen, als leraren en medewerkers en ouders. Voor velen is het een opluchting: leraren en pedagogisch medewerkers zien ‘hun’ kinderen weer, kinderen hun vriendjes en ouders en verzorgers kunnen (thuis) weer aan het werk. Naast opluchting, deelt wij ook een aantal zorgen die leven bij ouders en leraren. Ook omdat een aantal scholen gaat werken met verschillende groepen leerlingen die halve dagen naar school gaan. Dit betekent dat kinderen vaker gehaald en gebracht moeten worden, terwijl in de tussentijd ook kinderen in de opvang zitten. Er is dus extra personeel nodig, wat op zich wel te krijgen is, maar niet als aan alle eisen voldaan moet blijven worden. Ook maken wij ons blijvend zorgen om de kinderen in onveilige thuissituaties of waarmee scholen moeilijk contact krijgen. We hebben de volgende vragen aan het college:

1. Wil het college de raad informeren hoe het scholen, VVE, kinderdagverblijven en BSO vergaan nu zij weer opengaan?

Zie hieronder

2. Wil het college de raad informeren of alle kinderen in beeld zijn bij scholen en VVE en in hoeverre er extra hulp nodig is voor kinderen met moeilijke of onveilige thuissituaties? Hoeveel kinderen verschijnen daadwerkelijk weer op school en VVE?

Zie hieronder

3. Wil het college de raad informeren over het aantal docenten dat is uitgevallen door COVID-19 symptomen? Welke druk geeft dit extra bovenop het al bestaande lerarentekort?

Zie hieronder

4. Wil het college de raad informeren over welke problemen de heropening van scholen oplevert voor kinderopvang en BSO en aangeven of er oplossingsrichtingen zijn waar de gemeente een positieve rol in kan spelen (bijvoorbeeld bij alleen het ophalen en brengen van kinderen tijdelijk afzien van strenge kwalificatievereisten)?

Zie hieronder

5. Wat kan de gemeente doen in de openbare ruimte om ophalen en brengen te vergemakkelijken?

Opstart van het primair onderwijs na een periode van thuisonderwijs
Alle 93 Utrechtse basisscholen zijn deze week weer opgestart met onderwijs op locatie. De meeste scholen openden op maandag 11 mei de deuren, de rest volgde later in de week. De richtlijn is dat er hele dagen onderwijs wordt aangeboden. Deze richtlijn is vrijwel door alle scholen gevolgd. Door enkele scholen is in afstemming met de kinderopvang besloten om halve dagen onderwijs aan te bieden.

Qua deelname van leerlingen is het beeld op dit moment gematigd positief. Uitzondering daarop is een achterblijvende deelname van kinderen in de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Enkele scholen in deze wijken gaven aan dat 25 tot 30 procent van de leerlingen niet aanwezig waren. De redenen voor afwezigheid zijn nog niet duidelijk. Scholen nemen zelf hierover contact op met de gezinnen en maken hiervan melding bij leerplicht. De scholen en leerplicht zetten zich in dat alle leerlingen deelnemen aan het onderwijs.

Er is een aantal docenten dat op dit moment geen les kan of wil geven. Deze aantallen vallen in de praktijk te overzien. Wel is de druk door het lerarentekort al langer voelbaar in het onderwijs, en zorgt deze situatie dat de druk nog meer dan normaal wordt gevoeld. Het lerarentekort heeft daarom onverminderd onze aandacht.

Opstart van de voorschoolse educatie, kinderopvang en BSO
Ook de voorschool heeft deze week de deuren geopend. De deelname van kinderen bleef in deze eerste dagen nog steken op ongeveer 60 procent. Alle ouders zijn afgelopen week gebeld over het heropenen van de voorschool. Ook deze week zullen de ouders van kinderen die nog niet aanwezig zijn worden gebeld. De verwachting is dat het aantal kinderen dat deelneemt aan de voorschool de komende weken verder zal stijgen. Tegelijkertijd zien we ook dat sommige ouders kiezen hun kind pas na de zomervakantie naar de voorschool te brengen. Nieuw instromende kinderen zijn vanaf 18 mei welkom op de voorschool. De geluiden uit de kinderopvang en BSO zijn overwegend positief. Het betreft slechts enkele kinderen die geen gebruik hebben gemaakt van opvang.

Situatie rond de scholen
De gemeente Utrecht heeft een meldpunt ingericht waar scholen eventuele knelpunten in de openbare ruimte kunnen melden. Tot op heden is er nog geen melding gedaan door de scholen. Bij grote scholen zijn verkeersregelaars ingezet. De gemeente Utrecht heeft tien verkeersregelaars ingezet. Nu 50 procent van de leerlingen naar school gaan lijkt het verkeer zich nog net te regelen.

Kinderen in beeld
Zoals we u al eerder hebben gemeld is er in Utrecht een goede samenwerking tussen onderwijs, leerplicht, buurtteam en volksgezondheid. Daardoor is het in Utrecht gelukt om al vrij snel na het sluiten van de scholen met alle kinderen contact te leggen. Dit contact is ook gelegd met kinderen in moeilijke en onveilige thuissituaties. Dat is niet veranderd nu de scholen weer openen. Deze kinderen zijn nog steeds in beeld en krijgen de ondersteuning die nodig is voor deelname aan het onderwijs.

Jony Ferket, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Rachel Streefland, ChristenUnie
Heleen de Boer, GroenLinks
Ruurt Wiegant, SP
Bert Kos, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Jeffey Koppelaar, Student & Starter
Tess Meerding, VVD
Kenneth de Boer, Stadsbelang Utrecht