Schrif­te­lijke vragen Corona en werk en inkomen


Indiendatum: 11 mei 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

In de Raadsbrief Update gevolgen en aanpak coronacrisis van 8 mei staat dat vanaf de uitbetaling van het derde voorschot verrekeningen gaan plaatsvinden (netto inkomsten en inkomsten eigen bedrijf). Op dit moment zien wij al veel ondernemers met zorgen over de (reeds bij de aanvraag aangekondigde) verrekeningen: veel mensen durven bijvoorbeeld hun voorschot nauwelijks uit te geven, omdat ze bang zijn in de financiële problemen te komen als de verrekening plaatsvindt. Graag zien wij daarom in de komende “Update Corona”-brief expliciet aandacht voor deze de verrekeningen: aan hoe deze worden uitgevoerd en gecommuniceerd en hoe wordt omgegaan met (grote) verrekeningen bij ondernemers die dit niet kunnen betalen.

D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
CDA
PvdA
VVD
S&S
DENK
CU
GL
SP
PVV

Indiendatum: 11 mei 2020
Antwoorddatum: 15 mei 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

In de Raadsbrief Update gevolgen en aanpak coronacrisis van 8 mei staat dat vanaf de uitbetaling van het derde voorschot verrekeningen gaan plaatsvinden (netto inkomsten en inkomsten eigen bedrijf). Op dit moment zien wij al veel ondernemers met zorgen over de (reeds bij de aanvraag aangekondigde) verrekeningen: veel mensen durven bijvoorbeeld hun voorschot nauwelijks uit te geven, omdat ze bang zijn in de financiële problemen te komen als de verrekening plaatsvindt. Graag zien wij daarom in de komende “Update Corona”-brief expliciet aandacht voor deze de verrekeningen: aan hoe deze worden uitgevoerd en gecommuniceerd en hoe wordt omgegaan met (grote) verrekeningen bij ondernemers die dit niet kunnen betalen.

D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
CDA
PvdA
VVD
S&S
DENK
CU
GL
SP
PVV

Tozo-Levensonderhoud
Nagenoeg alle Utrechtse ondernemers die een aanvraag voor levensonderhoud hebben ingediend en aan de basisvoorwaarden voldoen, hebben inmiddels twee keer een voorschot ontvangen: afhankelijk van hun huishoudsituatie twee keer een bedrag van € 1.050,- (eenpersoonshuishouden) of € 1.500,- (meerpersoonshuishouden). Rond 25 mei krijgen deze ondernemers een beschikking waarin staat dat zij recht hebben op de uitkering Tozo-levensonderhoud. Eind mei krijgen zij een formulier waarin aangegeven moet worden hoe hoog de netto inkomsten (uit het eigen bedrijf, maar ook eventueel uit loondienst, uitkering, alimentatie, onderhuur, etc.) zijn geweest in de periode maart t/m mei. Deze uitvraag vormt de basis voor de verrekening met de derde betaling. Ondernemers die op grond van hun opgave nog geld tegoed hebben van de gemeente krijgen dat in de vorm van de derde betaling zo snel mogelijk op hun rekening gestort. Ondernemers die op grond van hun opgave teveel hebben ontvangen zullen dat deel moeten terugbetalen. Voor wie dat niet direct mogelijk is treffen we een coulante terugbetalingsregeling. Men kan hiervoor te zijner tijd contact opnemen met Bureau Zelfstandigen van de gemeente. Als ondernemers in de schulden (dreigen te) komen, kunnen zij ondersteuning krijgen van de schuldhulpverlener voor ondernemers. In de brief die ondernemers van ons krijgen over de verrekening van de netto inkomsten, zullen wij hen hierop wijzen.