Schrif­te­lijke Vragen Dieren­welzijn bij de politie


Indiendatum: 23 jul. 2020

Schriftelijke vragen 180/2020

In juni 2020 werd een intern onderzoek bij de politie aangekondigd naar aanleiding van het schoppen en taseren van een hond in de gemeente Duiven in februari 2020. In april 2020 kondigde de politie naar aanleiding van een uitzending van Undercover in Nederland een onderzoek aan naar het mishandelen van politiehonden tijdens trainingen. Al eerder - in januari 2018 - bezocht het tv-programma RamBam een tiental hondenscholen die aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). Hier filmden zij hoe de scholen op grote schaal attributen als slipkettingen, prik- en stroombanden gebruiken.

Op basis hiervan vraagt onze fractie vraagt zich af hoe dierenwelzijn geborgd is bij de politie. Het Utrechtse college heeft niet veel invloed op het beleid van de politie, maar via de Driehoeksoverleggen tussen burgemeester, politie en officier van justitie kan de burgemeester wel aangeven wat het college belangrijk vindt aan dierenwelzijn bij de politie, en navragen hoe hun dierenwelzijnsbeleid geregeld is. Wij hopen dat de burgemeester hiertoe bereid is.

De Partij voor de Dieren is benieuwd naar hoe het staat met dierenwelzijn bij de politie in Utrecht en stelt daarom de volgende vragen:

1. Is de burgemeester bereid na te gaan bij de politie hoeveel en welke geweldsincidenten tegenover dieren door de politie in Utrecht plaatsvonden de afgelopen 10 jaar? Zo ja, wanneer kan de burgemeester dit ter sprake brengen en kan de burgemeester ons op de hoogte stellen van het antwoord?

2. Van welke dieren maakt de politie in Utrecht gebruik tijdens hun werk en tijdens trainingen? Honden, paarden, andere dieren? Om hoeveel en welke soorten dieren (levend en dood, bijvoorbeeld tijdens schiettrainingen) gaat het in totaal?

3. Zijn er richtlijnen rond het gebruik van en de omgang met de eigen dieren door de politie (bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn)? Zo ja, kan de burgemeester die richtlijnen met ons delen? Zo nee, waarom zijn er geen richtlijnen?

4. Vindt de burgemeester het nodig en is hij bereid zijn zorgen uit te spreken richting de politie Utrecht over de omgang met politiehonden tijdens trainingen (zoals over de Koninklijke Politiehond Vereniging (KNPV) te zien was bij RamBam en Undercover in Nederland)?

5. En is hij bereid te benadrukken dat de politie haar dieren alleen bij bedrijven koopt die geen honden en paarden mishandelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wil de burgemeester ook vragen of politie Utrecht naar aanleiding van de undercoveronderzoeken van RamBam en Undercover in Nederland kritiek geuit heeft op de trainingsmethoden van deze vereniging en haar leden? Zo nee, waarom niet?

6. In hoeverre heeft de politie Utrecht expertise in huis die maatstaven ten aanzien van dierenwelzijn controleert en ook aanspreekbaar is als meldpunt als wangedrag ten aanzien van dieren bespeurd en/of gemeld wordt?

7. Wie is bij de politie Utrecht formeel verantwoordelijk voor dierenwelzijn, wie controleert daarop en houdt klachten en meldingen bij (zowel intern als extern)? Bestaat er in Utrecht nog een Dierenpolitie?

8. Er geldt een geweldsinstructie in Utrecht rond mensen. Is er in Utrecht ook een geweldsinstructie rond dieren? Zo nee, waarom niet? En is de burgemeester bereid om hier dan wél op aan te dringen, met dierenwelzijn als voornaamste uitgangspunt?

9. In hoeverre ziet de burgemeester noodzaak en mogelijkheden om dierenwelzijn bij de politie op genoemde en ongenoemde aspecten te bevorderen?

Tot slot:

10. In hoeverre gebruikt de gemeente Utrecht zélf dieren in haar bedrijfsvoering (denk aan huisontruimingen en handhaving), zoals honden en paarden? Om hoeveel en welke dieren gaat het? En in hoeverre komen deze dieren van bedrijven met oog voor dierenwelzijn?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren