Schrif­te­lijke vragen Een rookvrije speelplek voor elk kind


Schriftelijke vragen 44/2020

Vanaf het volgend schooljaar geldt er op alle schoolpleinen in Utrecht een Rookverbod. Een goed begin, maar niet alle leerlingen stoppen spontaan met roken als het niet op het schoolplein meer mag. En leerlingen zullen in de pauzes dan ook op zoek gaan naar andere plekken waar ze kunnen roken, het liefst iets met een bankje. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties op speelplekken. Verder vinden de partijen het op geen enkele manier wenselijk dat er mensen staan te roken terwijl er kinderen op de speelplekken zijn. Elk kind zou moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. De fracties van GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S zijn van mening dat dit niet bijdraagt aan het idee van de rookvrije generatie, en zij hebben daarom de volgende vragen:

1. Deelt het college het standpunt van GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S dat het onwenselijk is als rokende leerlingen komend schooljaar uitwijken naar speeltuintjes? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S dat elk kind in een rookvrije speeltuin zou moeten kunnen spelen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om speeltuinen rookvrij te maken en kinderen een fijne speelplek te geven?

4. Ziet het college de mogelijkheid om de speeltuinen voor komend schooljaar rookvrij te maken? Zo niet, wanneer wel?

5. Hoe staat het college tegenover het preventieakkoord en het daarin benoemde doel om alle speeltuinen in 2025 rookvrij te hebben?