Schrif­te­lijke vragen Een rookvrije speelplek voor elk kind


Indiendatum: 24 feb. 2020

Schriftelijke vragen 44/2020

Vanaf het volgend schooljaar geldt er op alle schoolpleinen in Utrecht een Rookverbod. Een goed begin, maar niet alle leerlingen stoppen spontaan met roken als het niet op het schoolplein meer mag. En leerlingen zullen in de pauzes dan ook op zoek gaan naar andere plekken waar ze kunnen roken, het liefst iets met een bankje. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties op speelplekken. Verder vinden de partijen het op geen enkele manier wenselijk dat er mensen staan te roken terwijl er kinderen op de speelplekken zijn. Elk kind zou moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. De fracties van GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S zijn van mening dat dit niet bijdraagt aan het idee van de rookvrije generatie, en zij hebben daarom de volgende vragen:

1. Deelt het college het standpunt van GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S dat het onwenselijk is als rokende leerlingen komend schooljaar uitwijken naar speeltuintjes? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S dat elk kind in een rookvrije speeltuin zou moeten kunnen spelen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om speeltuinen rookvrij te maken en kinderen een fijne speelplek te geven?

4. Ziet het college de mogelijkheid om de speeltuinen voor komend schooljaar rookvrij te maken? Zo niet, wanneer wel?

5. Hoe staat het college tegenover het preventieakkoord en het daarin benoemde doel om alle speeltuinen in 2025 rookvrij te hebben?

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Ilse Raaijmakers, PvdA
Mahmut Sungur, DENK
Eva Oosters, Student & Starter

Indiendatum: 24 feb. 2020
Antwoorddatum: 21 apr. 2020

Schriftelijke vragen 44/2020

Vanaf het volgend schooljaar geldt er op alle schoolpleinen in Utrecht een Rookverbod. Een goed begin, maar niet alle leerlingen stoppen spontaan met roken als het niet op het schoolplein meer mag. En leerlingen zullen in de pauzes dan ook op zoek gaan naar andere plekken waar ze kunnen roken, het liefst iets met een bankje. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties op speelplekken. Verder vinden de partijen het op geen enkele manier wenselijk dat er mensen staan te roken terwijl er kinderen op de speelplekken zijn. Elk kind zou moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. De fracties van GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S zijn van mening dat dit niet bijdraagt aan het idee van de rookvrije generatie, en zij hebben daarom de volgende vragen:

1. Deelt het college het standpunt van GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S dat het onwenselijk is als rokende leerlingen komend schooljaar uitwijken naar speeltuintjes? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit vinden we een onwenselijke ontwikkeling.

2. Is het college het met GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PVDA, Denk en S&S dat elk kind in een rookvrije speeltuin zou moeten kunnen spelen? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij vinden spelen in een rookvrije omgeving passen in onze ambities van ‘Gezond Stedelijk Leven voor iedereen en ’Gezondheid voor iedereen’. Ieder kind moet de kans hebben rookvrij op te groeien. Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid. Elke week raken nog honderden kinderen verslaafd aan roken. Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen van roken; elk jaar zo’n 20.000 Nederlanders.

3. Welke mogelijkheden ziet het college om speeltuinen rookvrij te maken en kinderen een fijne speelplek te geven?

Er zijn verschillende soorten speelplekken: beheerde speeltuinen, blokplekken en buurtplekken. De 21 beheerde speeltuinen zijn allemaal rookvrij. Dit is een subsidievoorwaarde. Daarnaast zijn er nog ongeveer 750 speelplekken: de zogenaamde blokplekken en buurtplekken. Dit zijn speelplekken in de openbare ruimte. Het beheer valt onder de gemeente. We gaan in de wijken Overvecht en Noordwest samen met partners in die wijken kijken hoe we op eenvoudige wijze bezoekers kunnen verleiden om niet te roken op de speelplek. De aanpak kan per plek verschillend zijn. De opgedane ervaringen kunnen wij vervolgens gebruiken bij het rookvrij maken van speelplekken in andere wijken. Daar waar mogelijk zullen we ook kinderen betrekken bij de invulling. In de wijken Overvecht en Noordwest zijn relatief veel rokers onder alle leeftijdscategorieën; ook onder zwangere vrouwen en ouders van kinderen tussen 0 en 2 jaar.

4. Ziet het college de mogelijkheid om de speeltuinen voor komend schooljaar rookvrij te maken? Zo niet, wanneer wel?

Nee. We kiezen we voor het gefaseerd rookvrij maken. We starten in de wijken Overvecht en Noordwest. Een planning is op dit moment moeilijk te maken. Het hangt onder andere af van de ontwikkelingen rondom Covid-19.

5. Hoe staat het college tegenover het preventieakkoord en het daarin benoemde doel om alle speeltuinen in 2025 rookvrij te hebben?

Wij staan achter het doel om onze jeugd rookvrij te laten opgroeien, daar passen rookvrije speelplekken bij. Wij zijn daarom ook partner van ‘(op weg naar) een Rookvrije Generatie’.

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Ilse Raaijmakers, PvdA
Mahmut Sungur, DENK
Eva Oosters, Student & Starter

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Vraagtekens bij visserijkundig onderzoek Plas Veldhuizen

Lees verder

Mondelinge vragen Berijden boomspiegels Hieronymusplantsoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer