Monde­linge vragen Vraag­tekens bij visse­rij­kundig onderzoek Plas Veld­huizen


Mondelinge vragen 1, 20 februari 2020

11 februari 2020 kregen de Utrechtse raadsleden een uitnodiging van de AUHV (Utrechtse hengelaars) om aanwezig te zijn bij een ‘visserijkundig onderzoek’ op Plas Veldhuizen, i.s.m. de gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Sportvisserij Nederland. Omdat er staat ‘visserijkundig’ vermoedt de Partij voor de Dieren dat het doel van dit ‘onderzoek’ is om de vissen later weer op te laten hengelen door hengelaars. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Waarom is het nodig om de vissen allemaal uit het water te halen? Dit levert stress, pijn en angst voor deze dieren op.

Er wordt gebruik gemaakt van netten en ‘electrovisapparatuur’. Wij lazen hier verwarrende informatie over: de vissen zouden verdoofd raken, niet verdoofd raken, vissen zouden hierdoor sterven etc.

2. Hoe groot is de kans dat vissen sterven door deze manier van vangen en in hoeverre vindt het college het aanvaardbaar dat vissen hier sowieso stress en pijn door ervaren?

3. De vissen worden ‘netjes teruggezet’ zegt men, maar deze actie heeft zeker negatieve gevolgen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de vissen. Wat is het belang van dit ‘onderzoek’ voor de gemeente Utrecht?

4. Waarom zijn er bij het ‘onderzoek’ scholen aanwezig? Wat is het doel hiervan? Kinderen liefde voor het hengelen bijbrengen

5. Als het doel van deze massavisvangst vooral is informatie in te winnen ten bate van de hengelaars zelf: is het college bereid de medewerking van de gemeente in te trekken en bij HDSR en AUHV erop aan te dringen dit af te blazen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren