Schrif­te­lijke vragen Energie voor het buurt­klooster van Zuilen, de Bethelkerk


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen 37/2021

In de voormalige Bethelkerk Utrecht willen initiatiefnemers, Kerk op Zuilen en Blossom030, Kerk en Klooster op Zuilen oprichten. Het wordt een plek voor en door de buurt, met een kerkzaal, 7 betaalbare woningen en een huiskamer voor de wijk. Het begon voortvarend: pand is in eigendom, financiering geregeld en de woningen zouden in het voorjaar van 2021 opgeleverd worden. Maar al snel liep het spaak: de initiatiefnemers kregen geen vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het monumentale pand, terwijl die wel nodig zijn voor de financiering (en duurzaamheid) van het project.

De raad heeft al twee keer gevraagd naar de stand van zaken voor de nieuwe regels voor ‘zon op monumenten’ (SV 2019, 246 en 2020, 133). Helaas is ook de laatst gecommuniceerde deadline (‘uiterlijk eind 2020’) niet gehaald. Uit navraag bleek dat op zijn vroegst in maart de nieuwe richtlijn wordt verwacht. Dit frustreert aanvragers, maar het college blijkt vooruitlopend op deze nieuwe richtlijnen al uitzonderingen te maken, zoals bleek uit de raadsbrief van 3 februari.

De fracties van GL, Partij voor de Dieren, CU, D66 en CDA zien graag dat het buurtklooster van Zuilen een succes wordt en stellen daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om de Bethelkerk (tijdelijk) toestemming te geven voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak, bijvoorbeeld door de kerk als pilot aan te merken voor de nieuwe richtlijn voor zonnepanelen op monumenten?

2. Is het college het met de fracties eens dat snelheid gemaakt moet worden met de nieuwe richtlijn voor zonnepanelen op monumentale daken, zodat initiatieven zoals de Bethelkerk en het spoorwachtershuisje niet langer via pilotconstructies toestemming hoeven te krijgen en er een eenduidig afgewogen beleid komt voor álle projecten? Kan het college garanderen dat deze richtlijn er uiterlijk in maart komt?

3. Vanuit de gemeente Utrecht is budget beschikbaar voor het onderhoud en de verduurzaming van religieus erfgoed. Hoe worden deze middelen op dit moment ingezet? Welk budget is nog beschikbaar? Zou de Bethelkerk in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage vanuit deze middelen?

Gesteld door:
Floor de Koning, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, CU
Ellen Bijsterbosch, D66
Jantine Zwinkels, CDA