Schrif­te­lijke vragen Utrecht wordt 900 en trakteert op bomen!


Indiendatum: 11 feb. 2021

Schriftelijke vragen 35/2021

Een jaar geleden (schriftelijke vragen 17/2020) vroeg de Partij voor de Dieren om in navolging van andere gemeenten bomen weg te geven die geplant kunnen worden op terreinen van particulieren en bedrijven. In het belang van klimaat, biodiversiteit en gezondheid telt immers elke boom, ook als die niet in gemeentegrond staat.

Het college heeft besloten aan ons verzoek invulling te geven met de campagne 900 bomen voor 900 jaar Utrecht, in het kader van het 900 jarig bestaan van de stad in 2022. De campagne is gestart op 19 januari jl. en is een doorslaand succes. De Partij voor de Dieren heeft geconstateerd dat de inschrijving voor een gratis boom voor Utrechters inmiddels alweer gesloten is wegens zeer grote belangstelling. Op de website van de gemeente staat aangegeven dat er momenteel wordt geïnventariseerd hoeveel inwoners een boom hebben aangevraagd, en hoe de bomen zo goed mogelijk over de stad kunnen worden verdeeld. Inwoners zullen nog bericht ontvangen of ze wel of niet een boom kunnen ophalen. Op de website lezen wij ook dat er eind 2021 weer een weggeefactie zal zijn. Geadviseerd wordt hiervoor de media in de gaten te houden.

Door de coronacrisis sneeuwt de aandacht voor de urgentie van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis onder. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang dat we dit niet laten gebeuren. Nogmaals, met het oog op deze crises, en de flinke stappen die Utrecht nog moet maken op het gebied van klimaatadaptatie, telt iedere boom: hoe meer, hoe beter! Bovendien bungelt Utrecht helaas vrijwel onderaan op de ranglijst voor het aantal bomen per inwoner (nummer 348 in de top 355). Het feit dat de actie om bomen weg te geven om geplant te worden in tuinen van particulieren en bedrijven nu al zo ontzettend overvraagd is, toont aan dat dit een succesvolle manier is om nog veel meer bomen in de stad te krijgen. Deze populaire actie moet daarom niet ophouden bij het letterlijke aantal van 900 bomen. Als zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties (die er de ruimte voor hebben) getrakteerd worden door onze gemeente op een gratis boom, dragen we maximaal bij aan het vergroenen van de stad.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met onze fractie eens dat de populariteit van de actie de grote interesse en bereidheid van inwoners, bedrijven en organisaties in Utrecht aantoont om een boom in de tuin te planten? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met onze fractie eens dat het aantal bomen in Utrecht zowel in absolute zin als per inwoner dringend omhoog moet, zowel met het oog op de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, klimaatadaptatie als op de leefbaarheid in onze stad?

3. Is het college het met onze fractie eens dat deze weggeefactie gezien haar aard en populariteit een uitstekende manier is om het aantal bomen per inwoner op te krikken?

Onze fractie ziet mogelijkheden om te overwegen, bijvoorbeeld:
-900 bomen erbij per wijk of buurt,
of,
-iedereen die zich tijdens de eerste of de tweede weggeefactie meldt, ontvangt een boom, ongeacht het aantal inschrijvingen;

4. Welke van deze mogelijkheden acht het college haalbaar? Kan het college hier een toelichting op geven?

5. Welke overige mogelijkheden ziet het college om de campagne uit te breiden met méér gratis bomen voor Utrechters? Kan het college hier een toelichting op geven?

6. Is het college bereid deze geslaagde campagne daadwerkelijk uit te breiden door meer bomen weg te geven? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 mrt. 2021

Schriftelijke vragen 35/2021

Een jaar geleden (schriftelijke vragen 17/2020) vroeg de Partij voor de Dieren om in navolging van andere gemeenten bomen weg te geven die geplant kunnen worden op terreinen van particulieren en bedrijven. In het belang van klimaat, biodiversiteit en gezondheid telt immers elke boom, ook als die niet in gemeentegrond staat.

Het college heeft besloten aan ons verzoek invulling te geven met de campagne 900 bomen voor 900 jaar Utrecht, in het kader van het 900 jarig bestaan van de stad in 2022. De campagne is gestart op 19 januari jl. en is een doorslaand succes. De Partij voor de Dieren heeft geconstateerd dat de inschrijving voor een gratis boom voor Utrechters inmiddels alweer gesloten is wegens zeer grote belangstelling. Op de website van de gemeente staat aangegeven dat er momenteel wordt geïnventariseerd hoeveel inwoners een boom hebben aangevraagd, en hoe de bomen zo goed mogelijk over de stad kunnen worden verdeeld. Inwoners zullen nog bericht ontvangen of ze wel of niet een boom kunnen ophalen. Op de website lezen wij ook dat er eind 2021 weer een weggeefactie zal zijn. Geadviseerd wordt hiervoor de media in de gaten te houden.

Door de coronacrisis sneeuwt de aandacht voor de urgentie van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis onder. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang dat we dit niet laten gebeuren. Nogmaals, met het oog op deze crises, en de flinke stappen die Utrecht nog moet maken op het gebied van klimaatadaptatie, telt iedere boom: hoe meer, hoe beter! Bovendien bungelt Utrecht helaas vrijwel onderaan op de ranglijst voor het aantal bomen per inwoner (nummer 348 in de top 355). Het feit dat de actie om bomen weg te geven om geplant te worden in tuinen van particulieren en bedrijven nu al zo ontzettend overvraagd is, toont aan dat dit een succesvolle manier is om nog veel meer bomen in de stad te krijgen. Deze populaire actie moet daarom niet ophouden bij het letterlijke aantal van 900 bomen. Als zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties (die er de ruimte voor hebben) getrakteerd worden door onze gemeente op een gratis boom, dragen we maximaal bij aan het vergroenen van de stad.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met onze fractie eens dat de populariteit van de actie de grote interesse en bereidheid van inwoners, bedrijven en organisaties in Utrecht aantoont om een boom in de tuin te planten? Zo nee, waarom niet?

Ja, daar zijn wij het mee eens. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen van inwoners op deze actie.

2. Is het college het met onze fractie eens dat het aantal bomen in Utrecht zowel in absolute zin als per inwoner dringend omhoog moet, zowel met het oog op de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, klimaatadaptatie als op de leefbaarheid in onze stad?

Ja, daar zijn wij het mee eens. In een verdichtende stad als Utrecht, is het belangrijk dat we ook genoeg vergroenen om de stad in balans te houden. Bomen dragen bij aan het verminderen van de hittestress, zorgen voor een leefomgeving voor dieren en maken de stad prettig om in te wonen.

3. Is het college het met onze fractie eens dat deze weggeefactie gezien haar aard en populariteit een uitstekende manier is om het aantal bomen per inwoner op te krikken?

Het aantal bomen in de stad zal zeker stijgen en bijdragen aan het vergroenen van de stad. Naast het vergroten van het aantal bomen is een belangrijk doel van deze campagne om inwoners bewust te maken van de waarde van bomen en groen in de stad. We hopen zo ook inwoners te stimuleren om bij te dragen aan de vergroening door naast deze actie ook zelf planten/bomen te kopen en de tuin te vergroenen.

Onze fractie ziet mogelijkheden om te overwegen, bijvoorbeeld:
-900 bomen erbij per wijk of buurt,
of,
-iedereen die zich tijdens de eerste of de tweede weggeefactie meldt, ontvangt een boom, ongeacht het aantal inschrijvingen;

4. Welke van deze mogelijkheden acht het college haalbaar? Kan het college hier een toelichting op geven?

Het eerste deel van de campagne is als pilot gestart en werd enthousiast ontvangen door inwoners van de stad. In maart volgt de evaluatie, waarna bekeken wordt of, en op welke manier de campagne in het najaar ingezet wordt.

5. Welke overige mogelijkheden ziet het college om de campagne uit te breiden met méér gratis bomen voor Utrechters? Kan het college hier een toelichting op geven?

Zie antwoord op vraag 4.

6. Is het college bereid deze geslaagde campagne daadwerkelijk uit te breiden door meer bomen weg te geven? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 4.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren