Schrif­te­lijke Vragen gemeen­telijk snoei­beleid


Indiendatum: 24 jan. 2018

Schriftelijke Vragen 9/2018

Dat bomen langs een doorgaande weg gesnoeid moeten worden om te voorkomen dat bijvoorbeeld verkeer hinder ondervindt spreekt voor zich. In de commissiebespreking over het bomenbeleid (29-09-2016) werd door de wethouder aangegeven dat: “bij het op hoogte snoeien van bomen de gemeente het ‘Handboek bomen’ aanhoudt. Voor autowegen geldt een hoogte van 4,5 meter. Soms wordt er iets hoger gesnoeid, omdat takken kunnen gaan uitzakken.”

De Partij voor de Dieren ontvangt echter regelmatig signalen dat op sommige plekken tot veel hoger gesnoeid wordt dan deze 4,5 meter. Vanwege hangende takken kan in sommige gevallen afgeweken worden naar zes meter. Er zijn gevallen bekend waarbij zelfs hoger werd gesnoeid dan zes meter: tot wel acht meter. Snoeien tot acht meter is echter niet nodig om bij naar beneden hangende takken op een hoogte van vier meter uit te komen. Ook gebeurt het regelmatig dat er veel takken uit boomkronen worden weggesnoeid, terwijl volle kronen met veel bladvolume - zeker langs wegen met veel verkeer - een belangrijke bijdrage leveren aan het zuiveren van de lucht.

Langs de Prins Hendriklaan staan enkele tientallen omvangrijke lindes. De lindes geven de laan een imposant aangezicht. Bovendien hebben lindes een grote ecologische waarde en leveren de grote bomen een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mens en dier, en klimaatadaptatie. Ondanks het gemeentelijk beleid om in navolging van het Handboek Bomen bij het op hoogte snoeien een hoogte van 4,5 meter aan te houden constateerden bewoners dat bij de laatste snoeibeurt opgesnoeid is tot wel zeven of acht meter.

Ook in Overvecht - bijvoorbeeld bij het fietspad langs de Rio Brancodreef, fietspad Zamenhofdreef en de Brailledreef - is veel hoger gesnoeid dan de 4,5 meter uit het Handboek Bomen waaraan het college zich zegt te houden.

Naar aanleiding van deze voorbeelden hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

  1. In welke gevallen en situaties vindt het college het nodig om bij het opsnoeien van bomen af te wijken van de 4,5 meter norm uit het handboek Bomen?
  2. Hoe vaak komt het voor dat er hoger gesnoeid wordt dan deze richtlijn?
  3. Op grond waarvan is in het geval van de lindes in de Prins Hendriklaan besloten deze veel hoger dan de wettelijke 4 meter terug te snoeien?
  4. Op grond waarvan is in het geval van de bomen in Overvecht besloten deze veel hoger dan de wettelijke 4 meter terug te snoeien?
  5. Is het college bereid om de lindes in de Prins Hendriklaan de komende jaren niet méér dan strikt noodzakelijk (bijvoorbeeld bij acuut gevaarlijke situaties) te snoeien, opschot aan de grond uitgezonderd, om te bewerkstelligen dat de kronen van de lindes weer in hun oorspronkelijke omvang kunnen teruggroeien?
  6. Is het college bereid om in de Prins Hendriklaan, maar ook op andere plekken in Utrecht, niet hoger te snoeien dan de 4,5 meter grens? Zo nee, waarom niet?
  7. In hoeverre wordt het bomensnoeibeleid bepaald door eventuele kosten van het vaker moeten snoeien als er gekozen wordt om minder rigoureus te snoeien per snoeibeurt?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Met steun van GroenLinks

Indiendatum: 24 jan. 2018
Antwoorddatum: 24 jan. 2018

Schriftelijke Vragen 9/2018

Dat bomen langs een doorgaande weg gesnoeid moeten worden om te voorkomen dat bijvoorbeeld verkeer hinder ondervindt spreekt voor zich. In de commissiebespreking over het bomenbeleid (29-09-2016) werd door de wethouder aangegeven dat: “bij het op hoogte snoeien van bomen de gemeente het ‘Handboek bomen’ aanhoudt. Voor autowegen geldt een hoogte van 4,5 meter. Soms wordt er iets hoger gesnoeid, omdat takken kunnen gaan uitzakken.”

De Partij voor de Dieren ontvangt echter regelmatig signalen dat op sommige plekken tot veel hoger gesnoeid wordt dan deze 4,5 meter. Vanwege hangende takken kan in sommige gevallen afgeweken worden naar zes meter. Er zijn gevallen bekend waarbij zelfs hoger werd gesnoeid dan zes meter: tot wel acht meter. Snoeien tot acht meter is echter niet nodig om bij naar beneden hangende takken op een hoogte van vier meter uit te komen. Ook gebeurt het regelmatig dat er veel takken uit boomkronen worden weggesnoeid, terwijl volle kronen met veel bladvolume - zeker langs wegen met veel verkeer - een belangrijke bijdrage leveren aan het zuiveren van de lucht.

Langs de Prins Hendriklaan staan enkele tientallen omvangrijke lindes. De lindes geven de laan een imposant aangezicht. Bovendien hebben lindes een grote ecologische waarde en leveren de grote bomen een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mens en dier, en klimaatadaptatie. Ondanks het gemeentelijk beleid om in navolging van het Handboek Bomen bij het op hoogte snoeien een hoogte van 4,5 meter aan te houden constateerden bewoners dat bij de laatste snoeibeurt opgesnoeid is tot wel zeven of acht meter.

Ook in Overvecht - bijvoorbeeld bij het fietspad langs de Rio Brancodreef, fietspad Zamenhofdreef en de Brailledreef - is veel hoger gesnoeid dan de 4,5 meter uit het Handboek Bomen waaraan het college zich zegt te houden.

Naar aanleiding van deze voorbeelden hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

1. In welke gevallen en situaties vindt het college het nodig om bij het opsnoeien van bomen af te wijken van de 4,5 meter norm uit het handboek Bomen?

We snoeien gezonde bomen zo min mogelijk en volgen de richtlijnen van het Handboek Bomen (zie ook de link naar de website van de gemeente). De 4,5 meter geldt voor de wettelijke vrije doorrijhoogte van 4,5 meter bij wegen (2,5 meter bij fietspaden). Om de wettelijke doorrijhoogte te garanderen snoeien we soms hoger vanwege naar beneden hangende takken.

Ook in verband met sociale veiligheid snoeien we soms takken hoger dan 4,5 meter, wanneer de takken teveel licht wegnemen van de straatverlichting. Tenslotte komt het voor dat er dode takken weggehaald moeten worden boven de 4,5 meter.

2. Hoe vaak komt het voor dat er hoger gesnoeid wordt dan deze richtlijn?

Zie Antwoord 1. Wanneer er hoger wordt gesnoeid, wordt dat niet geregistreerd omdat dat voor het beheer van de bomen niet nodig is.

3. Op grond waarvan is in het geval van de lindes in de Prins Hendriklaan besloten deze veel hoger dan de wettelijke 4 meter terug te snoeien?

(De wettelijke norm voor de vrije doorrijhoogte is niet 4 maar 4,5 meter bij wegen).

Bij de lindes in de Prins Hendriklaan hebben we meerdere typen snoeimaatregelen tegelijkertijd uitgevoerd. We hebben dood hout verwijderd vanwege veiligheid. Er was bij deze bomen meer dood hout aanwezig dan gemiddeld en een deel van dit dood hout zat hoger dan 4,5 meter. Daarnaast hebben we ook stamlot (dat zijn nieuwe takken die op het takvrije stamgedeelte groeien) verwijderd.

Door deze combinatie van werkzaamheden is er hoger opgesnoeid en zijn de problemen opgelost.

4. Op grond waarvan is in het geval van de bomen in Overvecht besloten deze veel hoger dan de wettelijke 4 meter terug te snoeien?

Op deze locaties (Brailledreef, Zamenhofdreef en Carnegiedreef) staan bomen met veel naar beneden hangende takken. Om de wettelijke doorrijhoogte van 4,5 meter te garanderen snoeien we dan hoger.

5. Is het college bereid om de lindes in de Prins Hendriklaan de komende jaren niet méér dan strikt noodzakelijk (bijvoorbeeld bij acuut gevaarlijke situaties) te snoeien, opschot aan de grond uitgezonderd, om te bewerkstelligen dat de kronen van de lindes weer in hun oorspronkelijke omvang kunnen teruggroeien?

Zie ook Antwoord 3. Deze bomen worden de komende jaren alleen nog gesnoeid wanneer de veiligheid in het geding is.

6. Is het college bereid om in de Prins Hendriklaan, maar ook op andere plekken in Utrecht, niet hoger te snoeien dan de 4,5 meter grens? Zo nee, waarom niet?

Zie Antwoord 1.

7. In hoeverre wordt het bomensnoeibeleid bepaald door eventuele kosten van het vaker moeten snoeien als er gekozen wordt om minder rigoureus te snoeien per snoeibeurt?

Kostenoverwegingen spelen geen rol bij de keuze voor de wijze van snoeien en het moment van snoeien.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
met steun van GroenLinks