Schrif­te­lijke vragen Gifge­bruik op Sport­velden


Indiendatum: 23 aug. 2018

Schriftelijke vragen 107/2018

Bij de chemische bestrijding van ‘onkruid’, algen en mossen op kunstgrasvelden worden middelen gebruikt die niet zijn toegestaan. Ook worden de middelen die wél zijn toegestaan op onjuiste wijze gebruikt. Dat blijkt uit verkennend onderzoek door Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek staan beschreven in het rapport Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden. Dit onderzoek werd voor de zomer door BSNC gepresenteerd.

In 2016 sprak de commissie M&S op initiatief van de Partij voor de Dieren over gifgebruik op kunstgrasvelden en natuurgrasvelden. Op dat moment werden nog steeds glyfosaatbevattende middelen[1] gebruikt op de Utrechtse sportvelden. Er zou een proef gedaan worden met “Chemievrij beheren” en gestreefd worden naar zo snel mogelijk gifvrij zijn in Utrecht.

De Partij voor de Dieren hoopt dat de gemeente Utrecht inmiddels gifvrij is en heeft daarom de volgende vragen:

1. Is er in 2016, 2017 en 2018 nog gif gebruikt op en rondom de Utrechtse kunstgrasvelden en natuurgrasvelden? Zo ja, hoeveel en van welke soorten? Graag een uitsplitsing van gebruik op kunstgrasvelden en natuurgrasvelden, inclusief locaties en hoeveelheid per locatie.

2. Welke alternatieven worden ingezet om ‘onkruid’ op sportvelden tegen te gaan?

3. Als Utrecht nog niet volledig gifvrij is: waarom niet? En per wanneer denkt het college het gifgebruik wél volledig afgebouwd te kunnen hebben?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] De wethouder noemde toen 7 liter Primstar, 5 liter Cirran en 18 liter Jepolinex

Indiendatum: 23 aug. 2018
Antwoorddatum: 18 sep. 2018

Schriftelijke vragen 107/2018

Bij de chemische bestrijding van ‘onkruid’, algen en mossen op kunstgrasvelden worden middelen gebruikt die niet zijn toegestaan. Ook worden de middelen die wél zijn toegestaan op onjuiste wijze gebruikt. Dat blijkt uit verkennend onderzoek door Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek staan beschreven in het rapport Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden. Dit onderzoek werd voor de zomer door BSNC gepresenteerd.

In 2016 sprak de commissie M&S op initiatief van de Partij voor de Dieren over gifgebruik op kunstgrasvelden en natuurgrasvelden. Op dat moment werden nog steeds glyfosaatbevattende middelen[1] gebruikt op de Utrechtse sportvelden. Er zou een proef gedaan worden met “Chemievrij beheren” en gestreefd worden naar zo snel mogelijk gifvrij zijn in Utrecht.

De Partij voor de Dieren hoopt dat de gemeente Utrecht inmiddels gifvrij is en heeft daarom de volgende vragen:

1. Is er in 2016, 2017 en 2018 nog gif gebruikt op en rondom de Utrechtse kunstgrasvelden en natuurgrasvelden? Zo ja, hoeveel en van welke soorten? Graag een uitsplitsing van gebruik op kunstgrasvelden en natuurgrasvelden, inclusief locaties en hoeveelheid per locatie.

Ja, wij gebruiken goedgekeurde biocide voor algenbestrijding op de kunstgras watervelden bij hockey.

Locaties:
Sportpark Welgelegen, 1 kunstgras hockeyveld;
Sportpark Maarschalkerweerd, 4 kunstgras hockeyvelden; en 1 nog in beheer bij de vereniging.
Sportpark Rijnvliet, 1 kunstgras hockeyveld;
Sportpark Fletiomare-Novum, 4 kunstgras hockeyvelden.
De toegepaste dosering is 1 liter Bio-Guard (toegestaan middel CTGB) op 1.000 liter water, waarbij er 6 liter Bio-Guard wordt toegepast per keer per veld en totaal 240 liter per jaar.

In 2016, 2017 zijn er geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast op de grasvelden. In 2018 zijn er behoudens 1 uitzondering geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast op de grasvelden. Het betrof hier een nieuw ingezaaid veld, door de extreme zomer (heel droog) heeft het onkruid de concurrentie met het gras gewonnen. Door de aanwezigheid van vooral weegbree zou het veld in het najaar en winter een gevaar worden voor de bespeelbaarheid. Door het terugtrekken van de weegbree ontstaan er ‘gaten’ in het veld, de enige overgebleven optie om een veilig en bespeelbaar veld te kunnen garanderen was het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel. Uiteindelijk is op dit veld 1,5 L Jepolinex toegepast.

2. Welke alternatieven worden ingezet om ‘onkruid’ op sportvelden tegen te gaan?

Mechanische bewerkingen:
- Kriebel-eggen, geldt zowel voor gras als kunstgras;
- fieldtopmaker; gras
- intensief reinigen met vertitop op kunstgras.

Handmatig:
- onkruid trekken bij natuurgras en randen kunstgras.

3. Als Utrecht nog niet volledig gifvrij is: waarom niet? En per wanneer denkt het college het gifgebruik wél volledig afgebouwd te kunnen hebben?

Voor de kunstgras watervelden hockey is er op dit moment nog geen goed alternatief om het veld algenvrij en veilig bespeelbaar te houden zonder het gebruik van biocide.
Voor de grasvelden zijn we, extreme gevallen daargelaten, gewasbeschermingsmiddel vrij. Alleen wanneer de veiligheid van de sporter in het geding komt zoals bij antwoord 1 beschreven kunnen we nog niet zonder.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] De wethouder noemde toen 7 liter Primstar, 5 liter Cirran en 18 liter Jepolinex

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Cleanup your mess! Zwerfvuil in Utrecht

Lees verder

Schriftelijke vragen Koeienwelzijn versus modelvliegtuigen 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer