Schrif­te­lijke vragen gifge­bruik Utrechtse woning­cor­po­raties


Indiendatum: 10 aug. 2017

Schriftelijke vragen 84/2017

In 2015 zag een van de fractiemedewerkers van de Partij voor de Dieren dat woningcorporatie De Elf Provinciën met RoundUp aan het spuiten was op de parkeerplaatsen bij de Kaatstraat/Raamstraat. Na contact met deze woningcorporatie gaf De Elf Provinciën aan dat zij zou stoppen met het gebruik van dit uiterst giftige middel, dat zeer schadelijk is voor flora en fauna.

Tijdens de commissie Mens & Samenleving van 19 februari 2015 zei de wethouder Dierenwelzijn en Wonen dat hij open stond voor het geven van informatie over gifgebruik in de openbare ruimte aan woningcorporaties en bedrijven. Deze intentie is daarna nog diverse keren herhaald door de wethouder. Later sprak de Partij voor de Dieren met de stadsecoloog, die vertelde dat er gesprekken zouden gaan plaatsvinden met STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties), om woningcorporaties in Utrecht te bewegen te stoppen met het gebruik van gif op hun terreinen, net als de gemeente Utrecht al enige jaren geleden heeft gedaan.

Op 25 maart 2015 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over wilde bijen in Utrecht, zie https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-wilde-bijen-in-utrecht. In antwoord op vraag 8 gaf het college geen verdere concrete informatie over de gesprekken die het met STUW zou gaan voeren en daarna hebben we daar ook geen duidelijk antwoord op gekregen. Tijd dus voor antwoorden! De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Hebben er inmiddels al gesprekken plaatsgevonden met STUW over gifgebruik op terreinen van woningcorporaties? Zo ja, wanneer waren deze gesprekken en wat waren de toezeggingen/reacties van de woningcorporaties? Zo nee, voor wanneer is er een gesprek gepland met STUW om hen te bewegen te stoppen met het gebruik van gif?

2. Hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met commerciële verhuurders zoals De Elf Provinciën en andere grotere verhuurders? Zo ja, wanneer waren deze gesprekken en wat waren de toezeggingen/reacties van deze verhuurders? Zo nee, is er een gesprek gepland met deze verhuurders om hen te bewegen te stoppen met het gebruik van gif?

3. Heeft het college inzicht in de hoeveelheid gif die door woningcorporaties wordt gebruikt ter bestrijding van ‘onkruid’? Zo ja, op welke locaties wordt er nog gif gebruikt? Graag een specificatie. Zo nee, is het college bereid dit na te gaan bij woningcorporaties en andere verhuurbedrijven en hierover terug te koppelen naar de gemeenteraad?

4. Op welke andere manieren beweegt het college woningcorporaties en (verhuur)bedrijven om te stoppen met het gebruiken van gif op hun terreinen, naast de website van de gemeente?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 aug. 2017
Antwoorddatum: 5 sep. 2017

Schriftelijke vragen 84/2017

In 2015 zag een van de fractiemedewerkers van de Partij voor de Dieren dat woningcorporatie De Elf Provinciën met RoundUp aan het spuiten was op de parkeerplaatsen bij de Kaatstraat/Raamstraat. Na contact met deze woningcorporatie gaf De Elf Provinciën aan dat zij zou stoppen met het gebruik van dit uiterst giftige middel, dat zeer schadelijk is voor flora en fauna.

Tijdens de commissie Mens & Samenleving van 19 februari 2015 zei de wethouder Dierenwelzijn en Wonen dat hij open stond voor het geven van informatie over gifgebruik in de openbare ruimte aan woningcorporaties en bedrijven. Deze intentie is daarna nog diverse keren herhaald door de wethouder. Later sprak de Partij voor de Dieren met de stadsecoloog, die vertelde dat er gesprekken zouden gaan plaatsvinden met STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties), om woningcorporaties in Utrecht te bewegen te stoppen met het gebruik van gif op hun terreinen, net als de gemeente Utrecht al enige jaren geleden heeft gedaan.

Op 25 maart 2015 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over wilde bijen in Utrecht, zie https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-wilde-bijen-in-utrecht. In antwoord op vraag 8 gaf het college geen verdere concrete informatie over de gesprekken die het met STUW zou gaan voeren en daarna hebben we daar ook geen duidelijk antwoord op gekregen. Tijd dus voor antwoorden! De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Hebben er inmiddels al gesprekken plaatsgevonden met STUW over gifgebruik op terreinen van woningcorporaties? Zo ja, wanneer waren deze gesprekken en wat waren de toezeggingen/reacties van de woningcorporaties? Zo nee, voor wanneer is er een gesprek gepland met STUW om hen te bewegen te stoppen met het gebruik van gif?

In 2016 is er contact geweest met de 5 STUW corporaties in het kader van het wilde bijenproject. Daar kwam als reactie uit dat de corporaties er zich van bewust zijn van het nut van bijen en de bijen worden dan ook niet bestreden.

2. Hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met commerciële verhuurders zoals De Elf Provinciën en andere grotere verhuurders? Zo ja, wanneer waren deze gesprekken en wat waren de toezeggingen/reacties van deze verhuurders? Zo nee, is er een gesprek gepland met deze verhuurders om hen te bewegen te stoppen met het gebruik van gif?

Nee, en er staan ook geen gesprekken gepland. Als er gesprekken met deze partijen zijn, gaan deze vooral over thema’s als kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad.

3. Heeft het college inzicht in de hoeveelheid gif die door woningcorporaties wordt gebruikt ter bestrijding van ‘onkruid’? Zo ja, op welke locaties wordt er nog gif gebruikt? Graag een specificatie. Zo nee, is het college bereid dit na te gaan bij woningcorporaties en andere verhuurbedrijven en hierover terug te koppelen naar de gemeenteraad?

Nee, dit inzicht hebben wij niet. We willen de woningcorporaties wel graag informeren over welke maatregelen zij kunnen treffen voor het bestrijden van onkruid. Dit willen we doen in een bijeenkomst waarin we ook het diervriendelijk bouwen verder gaan toelichten. De exacte datum voor deze bijeenkomst is nog niet bekend, maar deze zal uiterlijk in de eerste helft van 2018 plaatsvinden.

4. Op welke andere manieren beweegt het college woningcorporaties en (verhuur)bedrijven om te stoppen met het gebruiken van gif op hun terreinen, naast de website van de gemeente?

Er is geen andere manier gebruikt dan informeren via de website en het eerder genoemde contact in 2016 met de STUW-corporaties. Op het al dan niet gebruikmaken van gif binnen de wettelijke normen houdt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren