Schrif­te­lijke vragen Groen­ver­nie­tiging corpo­raties


Indiendatum: 24 aug. 2023

Schriftelijke vragen 154/2023

Op 13 april van dit jaar stelden GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht mondelinge vragen over groenvernietiging in complex 507 in Lombok. Een jaar geleden, op 2 juni 2022, stelden we ook al vragen over het leegtrekken van een tuin in hetzelfde. Deze groenvernietiging is tegen de afspraken die hierover bestaan tussen gemeente en corporaties. Bo-Ex, eigenaar van 507, betuigde in alle gevallen spijt maar de groenvernietiging gaat door. Als bijlage bij deze vragen hebben we een zwartboek hierover. Tegelijkertijd is er door de bewoners, verenigd in Groengroep complex 507, de afgelopen tijd juist flink gewerkt aan vergroening. Zo is er begin dit jaar 170 meter geveltuin aangelegd door de gemeente en is er vanuit het initiatievenfonds geld verstrekt voor planten, nestkasten en klimdraden. Maar wat de bewoners aan de voorkant vergroenen verdwijnt aan de achterkant. Helaas gebeurt deze groenvernietiging niet alleen in complex 507. Zo heeft woningcorporatie Woonin op 30 juni een tuin met veel waardevol groen vernietigd, aan de Petemoederslaan 9. In die tuin is onder andere een sering, een walnootboom, een vijg en een 70 jaar oude bloesemboom gekapt. Deze herhaaldelijke vernietiging van groen is om moedeloos van te worden. Bewoners trekken telkens aan de bel maar het gaat al lang niet meer om incidenten. Het slopen van deze tuinen heeft een averechts effect op de soortenrijkdom en biodiversiteit. Terwijl Utrecht juist inzet op vergroening van de stad. Tuinen zijn daarbij vaak een belangrijke ecologische schakel.

Daarom hebben de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt, Student & Starter en BIJ1 de volgende vragen:
1. Kent het college het hier bijgevoegde Zwartboek van de Groengroep van complex 507? Zo ja, wat vindt zij hiervan?

2. Is het college het met ons eens dat de groenvernietiging in complex 507 geen incidenten meer zijn? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om samen met de corporaties in samenspraak met bewonerscommissies en lokale groengroepen, zoals groengroep 507, te werken aan een helder protocol waarin zwart op wit komt te staan hoe om te gaan met tuinen van vertrekkende huurders om zo een einde te maken aan dit nodeloze gekap?

Bij de mondelinge vragen eerder dit jaar opperden we om sanctiebeleid op te stellen. De wethouder gaf toen aan daar niets in te zien. Maar nu het leegtrekken van tuinen doorgaat stellen we wederom deze vraag.
4. Is het college het met ons eens dat, zolang afspraken niet worden nagekomen, een sanctiebeleid misschien tóch een goed idee is?

5. Is het college bereid met de woningcorporaties in overleg te treden om het groenonderhoud in het vervolg te laten uitvoeren door een groen minnend hoveniersbedrijf die wél oog heeft voor soortenrijkdom en biodiversiteit? Zo ja op welke termijn? En kunnen we daar een verslag van krijgen?

6. Is het college bereid om met de corporaties te bespreken hoe ze het vernietigde groen denken te gaan compenseren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Charlotte Passier, Volt
Myrthe Minnaert namens Stevie Nolten, BIJ1