Schrif­te­lijke vragen Oude bomen snoeien


Indiendatum: 26 aug. 2023

Schriftelijke vragen 155/2023

Bomen zijn van groot belang voor onder andere biodiversiteit, verkoeling, CO2 opslag, waterberging en straatbeeld. Hoe ouder een boom is, hoe groter diens kroon en hoe groter de positieve effecten. Daarom is, naast (her)plant van nieuwe bomen, de zorg voor bestaande bomen van groot belang. GroenLinks wil dat zoveel mogelijk bomen gezond oud kunnen worden. Om dat te bereiken, experimenteert (onder andere) de gemeente Dordrecht met nieuwe richtlijnen voor kappen en snoeien, zoals beschreven in Trouw, 25 juni jl (1). Deze aanpak bestaat onder andere uit:

- Snoei gericht op duurzaam behoud van bomen, oa door takken soms niet af te zagen maar af te breken (breuksnoei)

- Verbetering van het leefgebied van de bomen, waaronder voldoende ruimte bieden en verbetering van de grond (extra blad toevoegen, beukenhagen, kruiden, etc)

- Bomen die moeten verdwijnen om ruimte te bieden voor andere bomen hoog afzagen en (tijdelijk) laten staan als leefgebied voor onder andere insecten (ecologisch kappen)

GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt hebben hierover de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven in hoeverre elk van de drie uitgangspunten zoals hierboven genoemd een plek (gaan) kennen in het Utrechtse bomenbeleid? En waar is/ wordt dit beleid opgenomen?

2. Hoeveel bomen worden nu jaarlijks binnen de gemeente gekapt vanwege ouderdom en angst voor vallende takken?

3. Op welke afwegingen baseert de gemeente de keuze om een boom te kappen versus te snoeien? Ziet het college mogelijkheid om de balans vaker door te laten slaan naar snoeien in plaats van kappen, door het bomenbeleid expliciet te richten op het veilig en gezond oud laten worden van bomen?

Rachel Heijne, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Groenvernietiging corporaties

Lees verder

Schriftelijke vragen Variasetje openstaande vragen 5

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer