Schrif­te­lijke vragen Oude bomen snoeien


Indiendatum: 26 aug. 2023

Schriftelijke vragen 155/2023

Bomen zijn van groot belang voor onder andere biodiversiteit, verkoeling, CO2 opslag, waterberging en straatbeeld. Hoe ouder een boom is, hoe groter diens kroon en hoe groter de positieve effecten. Daarom is, naast (her)plant van nieuwe bomen, de zorg voor bestaande bomen van groot belang. GroenLinks wil dat zoveel mogelijk bomen gezond oud kunnen worden. Om dat te bereiken, experimenteert (onder andere) de gemeente Dordrecht met nieuwe richtlijnen voor kappen en snoeien, zoals beschreven in Trouw, 25 juni jl (1). Deze aanpak bestaat onder andere uit:

- Snoei gericht op duurzaam behoud van bomen, oa door takken soms niet af te zagen maar af te breken (breuksnoei)

- Verbetering van het leefgebied van de bomen, waaronder voldoende ruimte bieden en verbetering van de grond (extra blad toevoegen, beukenhagen, kruiden, etc)

- Bomen die moeten verdwijnen om ruimte te bieden voor andere bomen hoog afzagen en (tijdelijk) laten staan als leefgebied voor onder andere insecten (ecologisch kappen)

GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt hebben hierover de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven in hoeverre elk van de drie uitgangspunten zoals hierboven genoemd een plek (gaan) kennen in het Utrechtse bomenbeleid? En waar is/ wordt dit beleid opgenomen?

2. Hoeveel bomen worden nu jaarlijks binnen de gemeente gekapt vanwege ouderdom en angst voor vallende takken?

3. Op welke afwegingen baseert de gemeente de keuze om een boom te kappen versus te snoeien? Ziet het college mogelijkheid om de balans vaker door te laten slaan naar snoeien in plaats van kappen, door het bomenbeleid expliciet te richten op het veilig en gezond oud laten worden van bomen?

Rachel Heijne, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt

Indiendatum: 26 aug. 2023
Antwoorddatum: 21 sep. 2023

Schriftelijke vragen 155/2023

Bomen zijn van groot belang voor onder andere biodiversiteit, verkoeling, CO2 opslag, waterberging en straatbeeld. Hoe ouder een boom is, hoe groter diens kroon en hoe groter de positieve effecten. Daarom is, naast (her)plant van nieuwe bomen, de zorg voor bestaande bomen van groot belang. GroenLinks wil dat zoveel mogelijk bomen gezond oud kunnen worden. Om dat te bereiken, experimenteert (onder andere) de gemeente Dordrecht met nieuwe richtlijnen voor kappen en snoeien, zoals beschreven in Trouw, 25 juni jl (1). Deze aanpak bestaat onder andere uit:

- Snoei gericht op duurzaam behoud van bomen, oa door takken soms niet af te zagen maar af te breken (breuksnoei)

- Verbetering van het leefgebied van de bomen, waaronder voldoende ruimte bieden en verbetering van de grond (extra blad toevoegen, beukenhagen, kruiden, etc)

- Bomen die moeten verdwijnen om ruimte te bieden voor andere bomen hoog afzagen en (tijdelijk) laten staan als leefgebied voor onder andere insecten (ecologisch kappen)

GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt hebben hierover de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven in hoeverre elk van de drie uitgangspunten zoals hierboven genoemd een plek (gaan) kennen in het Utrechtse bomenbeleid? En waar is/ wordt dit beleid opgenomen?

Het Utrechtse bomenbeleid is erop gericht jonge en volwassen bomen zo goed mogelijk te onderhouden, zodat ze veilig en gezond oud kunnen worden. In hoofdstuk vier staat hoe het beheer en onderhoud plaatsvindt, waarbij het uitgangspunt is dat vellen de laatste stap is in het beheer. Sinds 2018 is herplant bij kapvergunningen verplicht gesteld.

Snoei gericht op duurzaam behoud van bomen (o.a. breuksnoei)
We snoeien volgens de richtlijnen uit het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. De richtlijnen hebben tot doel een gedegen en eenduidige kwaliteitszorg voor bomen te waarborgen, zodat ze zo lang mogelijk gezond en veilig blijven. Breuksnoei kan alleen op plekken waar de veiligheid niet in het geding is, zoals achterin bosvakken, en uitsluitend als maatwerk (bijvoorbeeld bij ecologisch beheer) volgens een vooraf afgestemde werkmethode.

Verbetering leefgebied
Bij nieuwe bomen passen we de meest optimale groeiplaats toe die mogelijk is op de betreffende locatie. Ook bij bestaande bomen passen we groeiplaatsverbetering toe door goede grond of meststoffen toe te voegen, al dan niet met het vergroten van de groeiplaats. Bomen die moeten verdwijnen, laten staan Het uitgangspunt om bomen die moeten verdwijnen, af te zagen en (tijdelijk) te laten staan als leefgebied voor onder andere insecten, is vooral geschikt voor rustige delen in parken, natuurlijke parken en de landgoederen: hier laten we al bomen op stam staan als leefgebied voor dieren. Bomen hebben diverse belangrijke functies, daarom kiezen we op andere plekken voor het planten van nieuwe bomen.

2. Hoeveel bomen worden nu jaarlijks binnen de gemeente gekapt vanwege ouderdom en angst voor vallende takken?

Ouderdom is binnen het gemeentelijk beleid geen reden om bomen te kappen. We proberen bomen zo lang mogelijk gezond te houden en te behouden. Wanneer de veiligheid in het geding is, kiezen we ervoor de boom (fors) te snoeien, waardoor de boom behouden kan worden. We kappen bomen pas als ze onveilig zijn en ze niet meer door een snoeimaatregel te behouden zijn (noodkap) of als ze dood zijn.

3. Op welke afwegingen baseert de gemeente de keuze om een boom te kappen versus te snoeien? Ziet het college mogelijkheid om de balans vaker door te laten slaan naar snoeien in plaats van kappen, door het bomenbeleid expliciet te richten op het veilig en gezond oud laten worden van bomen?

Zie het antwoord op vraag 2. Snoeien is altijd de eerste ingreep om een onveilige situatie bij een boom weg te nemen, kappen is de laatste maatregel. Dat laatste is bijvoorbeeld noodzakelijk als een boom instabiel is of als de stam dreigt af te breken.

Rachel Heijne, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Groenvernietiging corporaties

Lees verder

Schriftelijke vragen Variasetje openstaande vragen 5

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer