Schrif­te­lijke vragen Ieder kind een boom in het nieuwe schooljaar


Indiendatum: 20 jul. 2021

Schriftelijke vragen 182/2021

Komend schooljaar is het laatste schooljaar waarin scholen kunnen deelnemen aan het initiatief 'Ieder kind een boom'. In 2018 ondertekende het college een Utrechtse variant op de intentieverklaring “Ieder kind een boom” van Stichting Nationale Boomfeestdag. Daarin sprak ze de intentie uit om tot en met 2021 jaarlijks aan elke school een boom aan te bieden waarbij de gemeente alles rondom de bomenplant regelt en er voor scholen geen kosten zijn. (Al eerder liet het college in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren weten dat in Utrecht een letterlijke uitvoering van deze intentie niet haalbaar is, vandaar een aangepaste variant).

In februari 2020 werd de raad voor het laatst over de regeling geïnformeerd en bleek helaas dat maar zeer weinig scholen gebruik maken van het aanbod (van de 113 scholen waren er in 2018- 2019 14 en schooljaar 2019-2020 maar 7 aanmeldingen).

Omdat komend schooljaar het laatste jaar is van de regeling, en omdat de komende boomfeestdag in Utrecht een extra feestelijke invulling kan krijgen door de koppeling met de viering van 900 jaar Utrecht, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Op welke manieren zijn de Utrechtse basisscholen benaderd om hen te informeren over het aanbod van de gemeente rond Boomfeestdag?

2. Na de teleurstellende deelnemersaantallen uit voorgaande jaren, welke andere of extra inzet is er in het afgelopen schooljaar gepleegd om meer scholen te bereiken en te motiveren mee te doen aan Boomfeestdag?

3. Hoeveel scholen hebben in schooljaar 2020-2021 deelgenomen aan het initiatief “Ieder kind een boom” zoals dat door onze gemeente wordt aangeboden?

4. Welke mogelijkheden heeft het college om te zorgen dat bij de komende Boomfeestdag op 16 maart 2022 op alle Utrechtse basisscholen, of in elk geval zoveel mogelijk scholen, aandacht besteed gaat worden aan de Nationale Boomfeestdag en gebruik gemaakt gaat worden van het initiatief “Ieder kind een boom”?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 20 jul. 2021
Antwoorddatum: 7 sep. 2021

Schriftelijke vragen 182/2021

Komend schooljaar is het laatste schooljaar waarin scholen kunnen deelnemen aan het initiatief 'Ieder kind een boom'. In 2018 ondertekende het college een Utrechtse variant op de intentieverklaring “Ieder kind een boom” van Stichting Nationale Boomfeestdag. Daarin sprak ze de intentie uit om tot en met 2021 jaarlijks aan elke school een boom aan te bieden waarbij de gemeente alles rondom de bomenplant regelt en er voor scholen geen kosten zijn. (Al eerder liet het college in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren weten dat in Utrecht een letterlijke uitvoering van deze intentie niet haalbaar is, vandaar een aangepaste variant).

In februari 2020 werd de raad voor het laatst over de regeling geïnformeerd en bleek helaas dat maar zeer weinig scholen gebruik maken van het aanbod (van de 113 scholen waren er in 2018- 2019 14 en schooljaar 2019-2020 maar 7 aanmeldingen).

Omdat komend schooljaar het laatste jaar is van de regeling, en omdat de komende boomfeestdag in Utrecht een extra feestelijke invulling kan krijgen door de koppeling met de viering van 900 jaar Utrecht, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Op welke manieren zijn de Utrechtse basisscholen benaderd om hen te informeren over het aanbod van de gemeente rond Boomfeestdag?

De Nationale Boomfeestdag wordt georganiseerd door een landelijke stichting in samenwerking met Staatsbosbeheer, niet door de gemeente. Wij benaderen de scholen niet actief om hen uit te nodigen deel te nemen aan de jaarlijkse Boomfeestdag. Rond de Nationale Boomfeestdag ondersteunen we de scholen die hieraan willen deelnemen door bomen te leveren en te helpen bij de aanplant. In het voorjaar van 2018 ontvingen alle Utrechtse basisscholen eenmalig een brief van de gemeente met de uitnodiging om als school vier jaar lang mee te doen aan het Utrechtse initiatief “uitzwaaiboom”. Dit is de Utrechtse variant op de intentieverklaring “Ieder kind een boom” van Stichting Nationale Boomfeestdag.

2. Na de teleurstellende deelnemersaantallen uit voorgaande jaren, welke andere of extra inzet is er in het afgelopen schooljaar gepleegd om meer scholen te bereiken en te motiveren mee te doen aan Boomfeestdag?

Afgelopen schooljaar heeft er geen Nationale Boomfeestdag plaats gevonden: deze is vanwege de coronapandemie verplaatst van maart 2021 naar november 2021. Als gevolg van de coronapandemie en de bijbehorende schoolsluitingen en overige maatregelen, was het afgelopen schooljaar ook niet mogelijk plantacties te organiseren met de Utrechtse scholen in het
kader van het initiatief “uitzwaaiboom”.
Voor een gezonde groene stad is onze inzet om samen met kinderen, andere inwoners en bedrijven van Utrecht meer bomen te planten. Hierbij inspelen op de Boomfeestdag was afgelopen periode lastig, omdat ook dit landelijk evenement vanwege de covid-pandemie werd uitgesteld. Desondanks hebben we diverse projecten uitgevoerd die zorgen voor meer betrokken kinderen en meer bomen in de stad, te weten:
- Samen met scholen en buurtbewoners zijn op diverse plekken in Utrecht 7 Tiny Forests geplant;
- We hebben een subsidieregeling gestart voor groene schoolpleinen waarmee schoolpleinen samen met kinderen groener kunnen worden ingericht;
- Om een groene tint te geven aan ons 900 jaar jubileum zijn we gestart met het weggeven van 450 bomen aan inwoners van de stad: in 2021 hebben we 225 bomen weggegeven, begin 2022 geven we de overige 225 bomen weg. Ook planten we in het kader van het jubileum in alle tien Utrechtse wijken een herinneringsboom. We betrekken bewoners bij de keuze van de locaties voor deze herinneringsbomen.

3. Hoeveel scholen hebben in schooljaar 2020-2021 deelgenomen aan het initiatief “Ieder kind een boom” zoals dat door onze gemeente wordt aangeboden?

Als gevolg van de coronapandemie waren er in schooljaar 2020-2021 geen activiteiten in het kader van het initiatief “Ieder kind een boom”. Wij bieden de Utrechtse basisscholen aan om rond de uitgestelde Boomfeestdag in november alsnog een uitzwaaiboom te planten. Scholen die op 10 november mee willen doen aan de verplaatste Boomfeestdag 2021 faciliteren we op de gebruikelijke wijze.

4. Welke mogelijkheden heeft het college om te zorgen dat bij de komende Boomfeestdag op 16 maart 2022 op alle Utrechtse basisscholen, of in elk geval zoveel mogelijk scholen, aandacht besteed gaat worden aan de Nationale Boomfeestdag en gebruik gemaakt gaat worden van het initiatief “Ieder kind een boom”?

Wij schrijven alle Utrechtse basisscholen voor de Nationale Boomfeestdag op 16 maart 2022 nogmaals aan, waarbij wij iedere school een uitzwaaiboom aan zullen bieden. Hierbij geven we aan dat er geen kosten aan verbonden zijn en dat de gemeente alles regelt rond de bomenplant. We gaan met Staatsbosbeheer en de stichting Nationale Boomfeestdag in overleg over de samenwerkingsmogelijkheden tijdens ons jubileumjaar. Zo brengen we de Nationale Boomfeestdag en het belang van bomen in de stad breed onder de aandacht.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren