Schrif­te­lijke vragen Ieder kind een boom in het nieuwe schooljaar


Indiendatum: 20 jul. 2021

Schriftelijke vragen 182/2021

Komend schooljaar is het laatste schooljaar waarin scholen kunnen deelnemen aan het initiatief 'Ieder kind een boom'. In 2018 ondertekende het college een Utrechtse variant op de intentieverklaring “Ieder kind een boom” van Stichting Nationale Boomfeestdag. Daarin sprak ze de intentie uit om tot en met 2021 jaarlijks aan elke school een boom aan te bieden waarbij de gemeente alles rondom de bomenplant regelt en er voor scholen geen kosten zijn. (Al eerder liet het college in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren weten dat in Utrecht een letterlijke uitvoering van deze intentie niet haalbaar is, vandaar een aangepaste variant).

In februari 2020 werd de raad voor het laatst over de regeling geïnformeerd en bleek helaas dat maar zeer weinig scholen gebruik maken van het aanbod (van de 113 scholen waren er in 2018- 2019 14 en schooljaar 2019-2020 maar 7 aanmeldingen).

Omdat komend schooljaar het laatste jaar is van de regeling, en omdat de komende boomfeestdag in Utrecht een extra feestelijke invulling kan krijgen door de koppeling met de viering van 900 jaar Utrecht, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Op welke manieren zijn de Utrechtse basisscholen benaderd om hen te informeren over het aanbod van de gemeente rond Boomfeestdag?

2. Na de teleurstellende deelnemersaantallen uit voorgaande jaren, welke andere of extra inzet is er in het afgelopen schooljaar gepleegd om meer scholen te bereiken en te motiveren mee te doen aan Boomfeestdag?

3. Hoeveel scholen hebben in schooljaar 2020-2021 deelgenomen aan het initiatief “Ieder kind een boom” zoals dat door onze gemeente wordt aangeboden?

4. Welke mogelijkheden heeft het college om te zorgen dat bij de komende Boomfeestdag op 16 maart 2022 op alle Utrechtse basisscholen, of in elk geval zoveel mogelijk scholen, aandacht besteed gaat worden aan de Nationale Boomfeestdag en gebruik gemaakt gaat worden van het initiatief “Ieder kind een boom”?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren