Schrif­te­lijke vragen Inkoop natuur­steen


Indiendatum: 16 jun. 2022

Schriftelijke vragen 113/2022

Diverse rapporten laten zien dat de productie van natuursteen gepaard gaat met misstanden als moderne slavernij, onveilige arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Dit is iets om alert op te zijn bij de aankoop van bijvoorbeeld kasseien (kinderkopjes) en stenen/tegels die gebruikt worden voor publieke gebouwen, pleinen, kades, gevels en stoepranden. Uit een recente enquête van Ipsos blijkt dat ongeveer driekwart van alle Nederlanders (74%) vindt dat een gemeente het goede voorbeeld moet geven als het gaat om het inkopen van natuursteen, en nog eens 71% vindt dat alleen verantwoord geproduceerd natuursteen mag worden ingekocht door een gemeente. Daarnaast vindt een ruime meerderheid (71%) dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om zich bij de aanschaf van natuursteen te verdiepen in de arbeidsomstandigheden die met het productieproces gepaard gaan. TruStone is een initiatief waarbij bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid samenwerken aan verbetering van de natuursteensector. Gemeente Utrecht is geen lid van TruStone.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Gemeente Utrecht is een global goals gemeente en heeft daarmee haar intentie uitgesproken om rekening te houden met internationale ontwikkelingsdoelen. Het verantwoord inkopen van natuursteen past binnen deze doelstelling. Is het college het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bekend met de risico’s die plaatsvinden bij de productie en inkoop van natuursteen?

3. Heeft het college zicht op welke projecten binnenkort uitgevoerd worden, waarbij natuursteen gebruikt wordt?

4. Heeft het college zicht op waar het natuursteen vandaan komt en onder welke omstandigheden deze is verworven?

5. Is het college het met GroenLinks en Partij voor de Dieren eens dat zij haar verantwoordelijkheid moet nemen als het de inkoop van natuursteen betreft?

6. Op welke manier ziet het college erop toe dat natuursteen dat door de gemeente wordt ingekocht een maatschappelijk verantwoorde oorsprong heeft?

7. Is het college bereid om zich aan te sluiten bij het Initiatief TruStone? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid in het inkoopbeleid expliciet voorwaarden op te nemen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieueffecten en andere relevante effecten voor verantwoord (internationaal) inkopen? Graag een toelichting.

Rachel Heijne, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren