Schrif­te­lijke vragen Inter­na­ti­onale street­fishing compe­titie


Indiendatum: 2 dec. 2015

Schriftelijke vragen 188/2015

Op zaterdag 28 november werd langs de Utrechtse grachten een internationale streetfishing competitie georganiseerd, die werd ondersteund door de AUHV (Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging). Er zouden 90 hengelaars bij aanwezig geweest zijn uit binnen- en buitenland. De hengelaars waren erop uit om roofvissen zoals baarzen, snoeken en meervallen te vangen en te fotograferen.[1][2]

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Was het college van tevoren op de hoogte van deze hengelcompetitie? Zo ja, heeft het college hier een vergunning voor verleend? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen richting de AUHV?

2. Is het college/zijn ambtenaren, naast het verlenen van een vergunning, nog op andere wijze(n) betrokken geweest bij de organisatie van deze hengelcompetitie? Waren er bijvoorbeeld collegeleden en/of ambtenaren aanwezig bij de competitie? Graag een toelichting.

3. Wat is de mening van het college over deze streetfishing competitie en viswedstrijden in het algemeen?

4. Is het college van mening dat een dergelijk evenement ook deel uitmaakt van de stadspromotie van Utrecht als internationale evenementenstad? Zo ja, waarom?

Eind 2015 worden de verleende hengelvergunningen aan de AUHV herzien en wordt er gekeken naar de mogelijkheid en noodzaak van het instellen van hengelvrije zones in Utrecht. Voor de Kerst wordt hierover een commissiebrief naar de raad gestuurd.

5. Zal het college ook viswedstrijden zoals de internationale streetfishing competitie meenemen in de overwegingen om minder hengelvergunningen te verlenen en wateren hengelvrij te verklaren? Met andere woorden: is het college bereid om dergelijke hengelcompetities te gaan verbieden, onder meer in het kader van dierenwelzijn en waterkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

Volgens de AUHV is de waterkwaliteit in de Utrechtse grachten niet optimaal, waardoor zij minder vissen vingen dan gehoopt.

6. Vormt deze verminderde waterkwaliteit reden voor het college om de Oudegracht hengelvrij te verklaren? Zo nee, waarom niet?

[1] www.duic.nl/nieuws/tientallen-vissers-op-zoek-naar-de-grootste-vis-in-de-oudegracht

[2] www.rtvutrecht.nl/nieuws/1408115/vangst-valt-wat-tegen-voor-grachtenvissers-in-utrecht.html

Indiendatum: 2 dec. 2015
Antwoorddatum: 15 dec. 2015

Schriftelijke vragen 188/2015

Op zaterdag 28 november werd langs de Utrechtse grachten een internationale streetfishing competitie georganiseerd, die werd ondersteund door de AUHV (Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging). Er zouden 90 hengelaars bij aanwezig geweest zijn uit binnen- en buitenland. De hengelaars waren erop uit om roofvissen zoals baarzen, snoeken en meervallen te vangen en te fotograferen.[1][2]

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Was het college van tevoren op de hoogte van deze hengelcompetitie? Zo ja, heeft het college hier een vergunning voor verleend? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen richting de AUHV?

Ja, de activiteit is op 13 oktober door de AUHV gemeld. Er is geen vergunning voor verleend, aangezien hiervoor geen vergunning vereist is.

2. Is het college/zijn ambtenaren, naast het verlenen van een vergunning, nog op andere wijze(n) betrokken geweest bij de organisatie van deze hengelcompetitie? Waren er bijvoorbeeld collegeleden en/of ambtenaren aanwezig bij de competitie? Graag een toelichting.

Op beide vragen luidt het antwoord nee.

3. Wat is de mening van het college over deze streetfishing competitie en viswedstrijden in het algemeen?

Viswedstrijden kunnen worden gehouden, indien deze niet in strijd zijn met de regelgeving.

4. Is het college van mening dat een dergelijk evenement ook deel uitmaakt van de stadspromotie van Utrecht als internationale evenementenstad? Zo ja, waarom?

Nee.

Eind 2015 worden de verleende hengelvergunningen aan de AUHV herzien en wordt er gekeken naar de mogelijkheid en noodzaak van het instellen van hengelvrije zones in Utrecht. Voor de Kerst wordt hierover een commissiebrief naar de raad gestuurd.

5. Zal het college ook viswedstrijden zoals de internationale streetfishing competitie meenemen in de overwegingen om minder hengelvergunningen te verlenen en wateren hengelvrij te verklaren? Met andere woorden: is het college bereid om dergelijke hengelcompetities te gaan verbieden, onder meer in het kader van dierenwelzijn en waterkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

Bij de contractonderhandelingen is één van de aspecten die wordt meegenomen, de waterkwaliteit. Naast de huidige in het contract uitgesloten locaties, zal in overleg met de AUHV en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bekeken worden waar niet meer gevist mag worden op basis van de natuurwaarde van het water, monumentale waarde, afgesloten openbaar gebied en privacy-redenen.

Volgens de AUHV is de waterkwaliteit in de Utrechtse grachten niet optimaal, waardoor zij minder vissen vingen dan gehoopt.

6. Vormt deze verminderde waterkwaliteit reden voor het college om de Oudegracht hengelvrij te verklaren? Zo nee, waarom niet?

Nee. De Oudegracht heeft vooralsnog geen potentie om als natuurwater te worden aangemerkt. Vissen blijft derhalve toegestaan.

[1] www.duic.nl/nieuws/tientallen-vissers-op-zoek-naar-de-grootste-vis-in-de-oudegracht

[2] www.rtvutrecht.nl/nieuws/1408115/vangst-valt-wat-tegen-voor-grachtenvissers-in-utrecht.html