Schrif­te­lijke vragen Gebruik van strooizout bij gladheid


Indiendatum: 28 jan. 2015

Schriftelijke vragen 17/2015

Voor een goede verkeersveiligheid is het bestrooien van gladde wegen cruciaal. Dit neemt echter niet weg dat er ook nadelen kleven aan het gebruik van strooizout. Een ambtenaar van de gemeente Utrecht meldde bij navraag dat het strooizout dat in Utrecht wordt gebruikt bestaat uit natriumchloride. Overmatig gebruik van dit type strooizout is schadelijk voor flora en fauna. Het tast (ook volgens de gemeente Rotterdam) de wortels van bomen en struiken aan en leidt tot milieuverontreiniging (verzilting van de bodem, lucht en water en de inloop van bijtend zout is schadelijk voor gebouwen).

Daarnaast is strooizout slecht voor dieren. Bij honden en katten kan het voor ontstoken zoolkussens zorgen; zaadetende vogels, waaronder de huismus, eten strooizout, lopen daardoor een zoutvergiftiging op, raken er versuft van en reageren niet meer adequaat op omgevingsfactoren zoals het verkeer. Tenslotte is strooizout ook nog eens schadelijk voor allerlei materialen (zoals steen, beton en glas), waardoor de kosten voor onderhoud van civiele kunstwerken en voertuigen toenemen.

Gelukkig is er een gedegen milieuvriendelijk alternatief voor strooizout voorhanden: dooikorrels. Dooikorrels bestaan grotendeels uit calciumchloride en zijn derhalve stukken minder belastend voor flora, fauna en de leefomgeving dan strooizout.

Er is nog meer goed nieuws: dooikorrels werken tot vijf keer sneller door dan conventioneel strooizout en blijven daarna doen wat ze moeten doen tot ver beneden het vriespunt (tot wel -40°C. Zout werkt tot -7°C) en voor lange tijd (tot wel >48 uur).

Met deze wetenschap wil de Partij voor de Dieren fractie het college het volgende vragen:

1. Is het college bekend met dooikorrels?

2. Stelt het college dat dooikorrels goed functioneren in geval van gladheid? Zo nee, graag een toelichting. Indien u nog geen ervaring hebt met dooikorrels, bent u bereid navraag te doen naar het functioneren van dooikorrels bij gladheid? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe beoordeelt het college de mededeling van de gemeente Rotterdam over de effecten van dooikorrels op flora en fauna in vergelijking met strooizout? In hoeverre laat u de overweging over te schakelen naar dooikorrels afhangen van de positieve effecten op de flora en fauna in Utrecht?

4. Dooikorrels zijn milieuvriendelijker dan strooizout. Is dit voor het college een reden om over te schakelen op dooikorrels? Zo nee, waarom niet?

Laat u zich geen zout in de ogen strooien: door de hoge gebruiksefficiëntie, de aantoonbare voordelen voor flora en fauna en de minimale schade aan civiele kunstwerken en voertuigen zijn dooikorrels goedkoper dan strooizout. Bovendien kunnen verreweg de meeste dooikorrels met de huidige vloot strooiwagens gebruikt worden.

4. Is het college bereid om in de volgende winterperiode een proef te starten waarbij dooikorrels worden gebruikt in plaats van strooizout? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bij een succesvolle proef bereid structureel over te gaan op het gebruik van dooikorrels?

5. Is de gemeente Utrecht bereid net als de gemeente Rotterdam de volgende vraag bij de FAQ op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/bereikbaarheid/verkeershinder-en-routes/gladheidbestrijding-en-strooizout op te nemen: “Is strooizout schadelijk voor het milieu?”[1]? Zo nee, waarom niet?

[1] Antwoord van de gemeente Rotterdam: “Strooizout moet altijd met mate worden gebruikt, want in grote hoeveelheden is het inderdaad schadelijk voor het milieu. Als het dooit zakt het smeltwater in de bodem en als er teveel strooizout is achtergebleven, kan het de wortels van bomen en struiken aantasten.”

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 28 jan. 2015
Antwoorddatum: 3 mrt. 2015

Schriftelijke vragen 17/2015

Voor een goede verkeersveiligheid is het bestrooien van gladde wegen cruciaal. Dit neemt echter niet weg dat er ook nadelen kleven aan het gebruik van strooizout. Een ambtenaar van de gemeente Utrecht meldde bij navraag dat het strooizout dat in Utrecht wordt gebruikt bestaat uit natriumchloride. Overmatig gebruik van dit type strooizout is schadelijk voor flora en fauna. Het tast (ook volgens de gemeente Rotterdam) de wortels van bomen en struiken aan en leidt tot milieuverontreiniging (verzilting van de bodem, lucht en water en de inloop van bijtend zout is schadelijk voor gebouwen). Daarnaast is strooizout slecht voor dieren. Bij honden en katten kan het voor ontstoken zoolkussens zorgen; zaadetende vogels, waaronder de huismus, eten strooizout, lopen daardoor een zoutvergiftiging op, raken er versuft van en reageren niet meer adequaat op omgevingsfactoren zoals het verkeer. Tenslotte is strooizout ook nog eens schadelijk voor allerlei materialen (zoals steen, beton en glas), waardoor de kosten voor onderhoud van civiele kunstwerken en voertuigen toenemen.

Gelukkig is er een gedegen milieuvriendelijk alternatief voor strooizout voorhanden: dooikorrels. Dooikorrels bestaan grotendeels uit calciumchloride en zijn derhalve stukken minder belastend voor flora, fauna en de leefomgeving dan strooizout.

Er is nog meer goed nieuws: dooikorrels werken tot vijf keer sneller door dan conventioneel strooizout en blijven daarna doen wat ze moeten doen tot ver beneden het vriespunt (tot wel -40°C. Zout werkt tot -7°C) en voor lange tijd (tot wel >48 uur).

Met deze wetenschap wil de Partij voor de Dieren fractie het college het volgende vragen:

1. Is het college bekend met dooikorrels?

Antwoord: Ja

2. Stelt het college dat dooikorrels goed functioneren in geval van gladheid? Zo nee, graag een toelichting. Indien u nog geen ervaring hebt met dooikorrels, bent u bereid navraag te doen naar het functioneren van dooikorrels bij gladheid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Neen. In onze gemeente is nog geen ervaring opgedaan met het gebruik van dooikorrels. We zijn uiteraard bereid navraag te doen naar het functioneren van dooikorrels bij gladheid.

3. Hoe beoordeelt het college de mededeling van de gemeente Rotterdam over de effecten van dooikorrels op flora en fauna in vergelijking met strooizout? In hoeverre laat u de overweging over te schakelen naar dooikorrels afhangen van de positieve effecten op de flora en fauna in Utrecht?

Antwoord: We hebben geen kennis kunnen nemen van deze mededeling van de gemeente Rotterdam. De webpagina, waar de link naar verwijst, toont deze informatie niet. De overweging om eventueel over te stappen op dooikorrels hangt deels af van de effecten op het milieu. Daarnaast hangt het af van de factoren veiligheid, kosten, betrouwbaarheid van levering, toepasbaarheid in onze vloot, mogelijkheden voor het aanleggen van een (strategische) voorraad op onze opslagterreinen en natuurlijk het effect: de mate waarin het gebruik van dooikorrels gladheid voorkomt of bestrijdt.

4. Dooikorrels zijn milieuvriendelijker dan strooizout. Is dit voor het college een reden om over te schakelen op dooikorrels? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, zodra onafhankelijk is vastgesteld dat het gebruik van dooikorrels in vergelijking tot strooizout milieuvriendelijker is, kan dit één van de redenen zijn om over te stappen. Het is echter niet de enige en doorslaggevende reden. Zie vraag 3.

Laat u zich geen zout in de ogen strooien: door de hoge gebruiksefficiëntie, de aantoonbare voordelen voor flora en fauna en de minimale schade aan civiele kunstwerken en voertuigen zijn dooikorrels goedkoper dan strooizout. Bovendien kunnen verreweg de meeste dooikorrels met de huidige vloot strooiwagens gebruikt worden.

5. Is het college bereid om in de volgende winterperiode een proef te starten waarbij dooikorrels worden gebruikt in plaats van strooizout? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bij een succesvolle proef bereid structureel over te gaan op het gebruik van dooikorrels?

Neen, we starten geen proef komend winterseizoen, maar gebruiken deze tijd om proeven met dooikorrels van andere wegbeheerders te volgen en evalueren en nemen op basis daarvan volgend voorjaar een besluit over eventuele toepassing in Utrecht. Als andere proeven succesvol zijn, dan zijn we bereid over te gaan op het gebruik van dooikorrels mits wordt voldaan aan de punten uit antwoord 3 en 4

6. Is de gemeente Utrecht bereid net als de gemeente Rotterdam de volgende vraag bij de FAQ op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/bereikbaarheid/verkeershinder-en-routes/gladheidbestrijding-en-strooizout op te nemen: "Is strooizout schadelijk voor het milieu?"[2]? Zo nee, waarom niet?

Ja

[1] Antwoord van de gemeente Rotterdam: "Strooizout moet altijd met mate worden gebruikt, want in grote hoeveelheden is het inderdaad schadelijk voor het milieu. Als het dooit zakt het smeltwater in de bodem en als er teveel strooizout is achtergebleven, kan het de wortels van bomen en struiken aantasten."

Eva van Esch, Partij voor de Dieren