Schrif­te­lijke vragen Toename schade tijdens jaar­wis­seling


Indiendatum: 20 jan. 2015

Schriftelijke vragen 11/2015

Vandaag is de commissiebrief verschenen waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over het verloop van de afgelopen jaarwisseling. GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn geschrokken van de feiten: 50 inzetten van de ambulance, de brandweer rukte meer dan 110 keer uit, er waren 32 autobranden, er vonden 24 arrestaties plaats, er is sprake van ruim honderdduizend euro schade aan de openbare ruimte en zelfs de inzet van de Mobiele Eenheid (ME) was nodig om de jaarwisseling ‘rustig’ te laten verlopen. Daarentegen spreekt de gemeente in een persbericht van een “redelijk rustige” jaarwisseling[1]. Naar aanleiding van het voorgaande hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college nog steeds van mening dat de jaarwisseling “redelijk rustig” is verlopen? Zo ja, hoe dienen de fracties dit oordeel te interpreteren?

2. Kan het college een overzicht verstrekken van het aantal ambulance inzetten, autobranden, arrestaties, het schadebedrag, het aantal uitgeschreven proces verbalen en de eventuele inzet van de ME over de afgelopen vijf jaar?

3. In de commissiebrief wordt gesproken over 11 uitgeschreven bonnen wegens het afsteken van vuurwerk buiten de nieuwe afsteektijden. Kan het college aangeven wat het totaal aantal processen verbaal is dat is uitgeschreven tijdens de jaarwisseling? Kunt u dit aantal uitsplitsen naar boetes uitgeschreven door gemeentelijke ambtenaren en politieambtenaren?

Via het meldpunt vuurwerkvrijestraat van GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn maar liefst 640 aanmeldingen binnengekomen, 592 hiervan willen hun straat tot vuurwerkvrije straat uitroepen bij de eerstvolgende jaarwisseling. Opvallend is dat de meldingen zich gelijkmatig over Utrecht bevinden. Een aantal straten vanwaar significant meer meldingen komen zijn de Abstederdijk, de Kanaalstraat en de Javastraat. In de bijlage ziet u een kaartweergave. Een fysiek exemplaar van deze kaart, met daarbij een overzicht met bevindingen, ontvangt het college tijdens de komende raadsvergadering.

4. Wat is de reactie van het college op de uitkomsten van het meldpunt vuurwerkvrijestraat?

5. In de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en ook veel andere gemeenten zijn dit jaar tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrijezones ingesteld. Het college liet eerder weten de resultaten uit deze gemeenten te willen afwachten. Hoe beoordeelt het college de resultaten uit deze gemeenten?

6. Is het college bereid voor de jaarwisseling 2015 – 2016 onze inwoners in staat te stellen om hun straat vuurwerkvrij te verklaren? Zo neen, waarom niet?

7. Is het college bereid voor de jaarwisseling 2015 – 2016 zelf zones rond scholen, zorginstellingen, parken en kinderboerderijen/steedes tot vuurwerkvrijezones te benoemen? Zo neen, waarom niet?

8. De commissiebrief maakt melding van een onderzoek naar de vuurwerkbeleving, is het college bereid de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk naar de commissie te sturen? Zo neen, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks

[1] http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1275188

Indiendatum: 20 jan. 2015
Antwoorddatum: 3 mrt. 2015

Schriftelijke vragen 11/2015

Vandaag is de commissiebrief verschenen waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over het verloop van de afgelopen jaarwisseling. GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn geschrokken van de feiten: 50 inzetten van de ambulance, De brandweer rukte meer dan 110 keer uit, er waren 32 autobranden, er vonden 24 arrestaties plaats, er is sprake van ruim honderdduizend euro schade aan de openbare ruimte en zelfs de inzet van de Mobiele Eenheid (ME) was nodig om de jaarwisseling ‘rustig’ te laten verlopen. Daarentegen spreekt de gemeente in een persbericht van een "redelijk rustige" jaarwisseling[1]. Naar aanleiding van het voorgaande hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college nog steeds van mening dat de jaarwisseling "redelijk rustig" is verlopen? Zo ja, hoe dienen de fracties dit oordeel te interpreteren?

Antwoord: Ja. In de brief met de terugblik van 20 januari 2015 staat beschreven welke incidenten en bijzonderheden er deze nacht zijn geweest. Het college heeft voor de bewoording "redelijk rustig" gekozen omdat er zich weinig ernstige geweldsincidenten hebben voorgedaan en de openbare ordeverstoringen die er waren snel konden worden hersteld. Het aantal autobranden vinden wij onacceptabel. Dit wordt onderzocht en we geven dit met onze partners bij een volgende jaarwisseling een hogere prioriteit.

2. Kan het college een overzicht verstrekken van het aantal ambulance inzetten, autobranden, arrestaties, het schadebedrag, het aantal uitgeschreven proces verbalen en de eventuele inzet van de ME over de afgelopen vijf jaar?

Antwoord: Ja. Het aantal ambulance-inzetten (die overigens niet allemaal jaarwisselingsgerelateerd zijn) en de schadebedragen zijn gebaseerd op de commissiebrieven over de jaarwisselingen[2].

Het college heeft bij de politie de informatie opgevraagd over het aantal arrestaties, aantal uitgeschreven proces verbalen en de eventuele inzet van de ME. Omdat in de politie-informatie voor de 5 jaarwisselingen één vaste meetperiode is gekozen, kunnen de getallen op deze onderdelen afwijken van de getallen uit de commissiebrieven.

Aantal autobranden

Het aantal autobranden op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag (48 uur) van de afgelopen vijf jaarwisselingen

2010/2011: 21 autobranden

2011/2012: 18 autobranden

2012/2013: 14 autobranden

2013/2014: 24 autobranden

2014/2015: 32 autobranden

Aantal arrestaties

Het aantal aanhoudingen tijdens op oudjaarsdag vanaf 21.00 uur tot nieuwjaarsdag 9.00 uur

2010/2011: 35 aanhoudingen

2011/2012: 39 aanhoudingen

2012/2013: 27 aanhoudingen

2013/2014: 33 aanhoudingen

2014/2015: 24 aanhoudingen

Aantal uitgeschreven proces verbalen

Politie heeft op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag de volgende bekeuringen geschreven voor APV feiten. Verkeersgerelateerde zaken, zoals het rijden door rood licht en het dragen van een gordel, zijn buiten beschouwing gelaten.

2010/2011: 22 bekeuringen

2011/2012: 20 bekeuringen

2012/2013: 14 bekeuringen

2013/2014: 6 bekeuringen

2014/2015: 12 bekeuringen, waarvan 10 bekeuringen gedurende oudjaarsavond en nieuwjaarsochtend. Zie ook beantwoording van vraag 3.

Inzet ME

Afgelopen jaarwisseling is de ME kortstondig ingezet. De ME is de voorgaande vier jaarwisselingen niet als ME ingezet. Wel zijn de medewerkers van de ME ingezet voor reguliere politietaken.

Aantal ambulanceritten

Het aantal ambulanceritten in de afgelopen jaarwisselingen:

2010/2011: 34

2011/2012: 19

2012/2013: 17

2013/2014: 32

2014/2015: 32

In de commissiebrief is abusievelijk het regionale aantal ambulanceritten vermeld (50), het aantal ambulanceritten in de gemeente Utrecht is 32. Hiervan zijn er 20 gerelateerd aan de jaarwisseling, te weten 3 ritten i.v.m. vuurwerkletsel, 1 rit i.v.m. letsel als gevolg van vechtpartij en 16 ritten i.v.m. alcohol/drugsgebruik.

Schade openbare ruimte gemeente Utrecht

2010/2011: € 105.315,=

2011/2012: € 119.505

2012/2013: € 80.000,=

2013/2014: € 77.730,=

2014/2015: € 105.350,=

3. In de commissiebrief wordt gesproken over 11 uitgeschreven bonnen wegens het afsteken van vuurwerk buiten de nieuwe afsteektijden. Kan het college aangeven wat het totaal aantal proces verbalen is dat is uitgeschreven tijdens de jaarwisseling? Kunt u dit aantal uitsplitsen naar boetes uitgeschreven door gemeentelijke ambtenaren en politieambtenaren?

Antwoord: Ja. In totaal zijn er door de politie gedurende oudjaarsavond en nieuwjaarsochtend 10 bekeuringen uitgeschreven, onder meer voor openbare dronkenschap en wildplassen. Bekeuringen die zijn uitgeschreven voor verkeersgerelateerde zaken zijn buiten beschouwing gelaten.

Door de gemeentelijke ambtenaren (BOA’s) zijn 3 bekeuringen uitgeschreven voor te vroeg afsteken van vuurwerk. De politie heeft 8 bekeuringen uitgeschreven voor te vroeg afsteken van vuurwerk. Tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur is het afsteken van consumentenvuurwerk legaal.

Via het meldpunt vuurwerkvrijestraat van GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn maar liefst 640 aantal aanmeldingen binnengekomen, 592 hiervan willen hun straat tot vuurwerkvrije straat uitroepen bij de eerstvolgende jaarwisseling. Opvallend is dat de meldingen zich gelijkmatig over Utrecht bevinden. Een aantal straten vanwaar significant meer melden komen zijn de Abstederdijk, de Kanaalstraat en de Javastraat. In de bijlage ziet u een kaartweergave. Een fysiek exemplaar van deze kaart, met daarbij een overzicht met bevindingen, ontvangt het college tijdens de komende raadsvergadering.

4. Wat is de reactie van het college op de uitkomsten van het meldpunt vuurwerkvrijestraat?

Antwoord: Op 17 februari 2015 heeft de burgemeester de resultaten van het meldpunt vuurwerkvrijestraat in ontvangst genomen. Wij waarderen de inzet die hiervoor is geleverd en zullen de resultaten met interesse bestuderen en betrekken bij de aanpak voor de volgende jaarwisseling.

5. In de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en ook veel andere gemeenten zijn dit jaar tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrijezones ingesteld. Het college liet eerder weten de resultaten uit deze gemeenten te willen afwachten. Hoe beoordeelt het college de resultaten uit deze gemeenten?

Antwoord: Evaluaties van de jaarwisselingen vinden plaats landelijk (ministerie en VNG) en lokaal, in de diverse steden. De resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet allemaal bekend. We gaan de resultaten bestuderen en vertalen naar de Utrechtse situatie en meenemen in de aanpak voor de volgende jaarwisseling.

6. Is het college bereid voor de jaarwisseling 2015 – 2016 onze inwoners in staat te stellen om hun straat vuurwerkvrij te verklaren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: Het college zal in mei/juni 2015 de commissie informeren over de aanpak van de jaarwisseling 2015-2016. Hierin zal ook aandacht zijn voor de manier waarop de gemeente invulling wil geven aan de lokale mogelijkheden voor vuurwerkbeleid en de prioriteiten op het gebied van handhaving.

7. Is het college bereid voor de jaarwisseling 2015 – 2016 zelf zones rond scholen, zorginstellingen, parken en kinderboerderijen/ steedes tot vuurwerkvrijezones te benoemen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 6.

8. De commissiebrief maakt melding van een onderzoek naar de vuurwerkbeleving, is het college bereid de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk naar de commissie te sturen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: Ja. De resultaten van dit onderzoek "bewonerspanel vuurwerk 2014" zijn als bijlage bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen gevoegd.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks

[1] http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1275188

[2] Brieven aan commissie M&S met kenmerken 11.042539, 12.037922, 13.026719, 14.002402 en 15.500485