Schrif­te­lijke vragen Parkeer­proef Lombok


Indiendatum: 5 feb. 2015

Schriftelijke vragen 23/2015

Op 23 januari las de fractie van de Partij voor de Dieren in het AD het artikel ‘Parkeerproef brengt Lombok niet veel extra klanten’.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de toegenomen parkeerdruk en de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de Utrechtse wijk Lombok na de forse verlaging van het parkeertarief aldaar. Het parkeertarief zou, in het kader van een pilot, verlaagd zijn om meer winkelend publiek naar de wijk te lokken, maar nu blijkt dat vooral buurtbewoners eerder de auto pakken in plaats van lopend naar de winkels te gaan.

Daarom heeft de fractie van de Partij voor de Dieren ten aanzien van deze berichtgeving de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het bovengenoemde krantenartikel in het AD van 23 januari 2015?

2. Klopt het dat de parkeerdruk in de wijk Lombok is toegenomen door de parkeertariefverlaging, dat dit desondanks niet tot meer winkelend publiek heeft geleid, maar dat het aantal geparkeerde auto’s wel gestegen is? Graag een toelichting.

3. In het artikel wordt wethouder Lot van Hooijdonk geciteerd. Ze geeft aan dat de pilot bedoeld was om de doorstroming op de parkeerplaatsen te verbeteren. Volgens de Partij voor de Dieren zal deze doorstroming juist zorgen voor meer autobewegingen in de wijk en een verslechtering van de luchtkwaliteit. Wat is daarop de visie van het college? Graag een toelichting op deze visie.

4. Daarnaast geeft Lot van Hooijdonk in het artikel aan dat uit de pilot gebleken is dat juist de mensen die in buurt wonen, en voorheen lopend naar de winkels kwamen, dankzij de lage parkeertarieven nu met de auto kwamen en parkeerden. En: “Dat is niet wat we willen. Je wilt mensen trekken die verder weg wonen.” Waarom probeert het college winkelend publiek te trekken dat met de auto komt in plaats van mensen te motiveren om met OV, de fiets of lopend naar Lombok te komen? Graag een toelichting.

5. Eén van de doelstellingen van dit college is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht en het verminderen van het aantal auto’s in de stad. Staat de pilot, waarbij de parkeertarieven fors verlaagd worden met als doel meer parkeerders van buiten de wijk Lombok aan te trekken, daar niet haaks op? Graag een toelichting.

6. Kan het college uitleggen waarom er gekozen is voor het creëren van spotgoedkope parkeergelegenheid om winkelend publiek aan te trekken? Heeft de gemeente Utrecht andere, minder milieuvervuilende, maatregelen overwogen om de wijk Lombok aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek?

7. Is het college van plan om een nieuwe soortgelijke pilot in de wijk Lombok dan wel in andere Utrechtse wijken te organiseren, in de wetenschap dat de pilot in Lombok niet het gewenste effect had? Graag een toelichting.

8. In het artikel staat dat Lot van Hooijdonk nieuwe parkeergelegenheid voor het winkelend publiek zoekt in de nieuw te bouwen parkeergarage op de Kop van Lombok, in de wetenschap dat de parkeerpilot mislukt is. Kan het college dit bevestigen en uitleggen wat hier de uitwerking van is of wordt? Graag een uitgebreide toelichting.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 5 feb. 2015
Antwoorddatum: 10 mrt. 2015

Schriftelijke vragen 23/2015

Op 23 januari las de fractie van de Partij voor de Dieren in het AD het artikel ‘Parkeerproef brengt Lombok niet veel extra klanten’. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de toegenomen parkeerdruk en de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de Utrechtse wijk Lombok na de forse verlaging van het parkeertarief aldaar. Het parkeertarief zou, in het kader van een pilot, verlaagd zijn om meer winkelend publiek naar de wijk te lokken, maar nu blijkt dat vooral buurtbewoners eerder de auto pakken in plaats van lopend naar de winkels te gaan.

Daarom heeft de fractie van de Partij voor de Dieren ten aanzien van deze berichtgeving de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het bovengenoemde krantenartikel in het AD van 23 januari 2015?

Antwoord: Ja.

2. Klopt het dat de parkeerdruk in de wijk Lombok is toegenomen door de parkeertariefverlaging, dat dit desondanks niet tot meer winkelend publiek heeft geleid, maar dat het aantal geparkeerde auto’s wel gestegen is? Graag een toelichting.

Antwoord: De parkeerdruk in Lombok is blijvend hoog. Op de rustige momenten is de parkeerdruk zelfs licht toegenomen. Voor een toelichting verwijzen wij naar de brief aan de Commissie Stad en Ruimte over de pilot en de daarbij gevoegde bijlagen.

(NB PvdD: net na de beantwoording van onze schriftelijke vragen naar de Raad gestuurd)

3. In het artikel wordt wethouder Lot van Hooijdonk geciteerd. Ze geeft aan dat de pilot bedoeld was om de doorstroming op de parkeerplaatsen te verbeteren. Volgens de Partij voor de Dieren zal deze doorstroming juist zorgen voor meer autobewegingen in de wijk en een verslechtering van de luchtkwaliteit. Wat is daarop de visie van het college? Graag een toelichting op deze visie.

Antwoord: Het doel van de pilot, zoals ook verwoord in de commissiebrief d.d. 23 september 2013, is het waarborgen van de aantrekkelijkheid van de winkelstraten Kanaalstraat en Damstraat. In samenspraak met ondernemers en bewoners is daarbij geprobeerd om te komen tot een nieuwe balans binnen de vijfhoek van Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar: duurzaam en leefbaar, ruimtelijke kwaliteit, financieel verantwoord, bereikbaarheid en economie en sociaal en gezond.

Zoals u in de brief aan de Commissie Stad en Ruimte over de pilot kunt lezen, hebben wij inmiddels besloten om de pilot te stoppen, omdat de genomen maatregelen niet het beoogde effect hadden en omdat de pilot ongewenste neveneffecten had.

4. Daarnaast geeft Lot van Hooijdonk in het artikel aan dat uit de pilot gebleken is dat juist de mensen die in buurt wonen, en voorheen lopend naar de winkels kwamen, dankzij de lage parkeertarieven nu met de auto kwamen en parkeerden. En: “Dat is niet wat we willen. Je wilt mensen trekken die verder weg wonen.” Waarom probeert het college winkelend publiek te trekken dat met de auto komt in plaats van mensen te motiveren om met OV, de fiets of lopend naar Lombok te komen? Graag een toelichting.

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3.

5. Eén van de doelstellingen van dit college is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht en het verminderen van het aantal auto’s in de stad. Staat de pilot, waarbij de parkeertarieven fors verlaagd worden met als doel meer parkeerders van buiten de wijk Lombok aan te trekken, daar niet haaks op? Graag een toelichting.

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3.

6. Kan het college uitleggen waarom er gekozen is voor het creëren van spotgoedkope parkeergelegenheid om winkelend publiek aan te trekken? Heeft de gemeente Utrecht andere, minder milieuvervuilende, maatregelen overwogen om de wijk Lombok aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek?

Antwoord: Ondernemers in de Kanaalstraat en Damstraat vragen al langere tijd om een lager parkeertarief. Lange tijd was het binnen het parkeerbeleid niet mogelijk om te variëren met parkeertarieven. In de nota Stallen en Parkeren, die 28 maart 2013 door uw raad is vastgesteld, is de mogelijkheid opgenomen om variatie in tijden en tarieven te introduceren. In de nota is de Kanaalstraat expliciet benoemd als proefgebied voor goedkoper kortparkeren.

7. Is het college van plan om een nieuwe soortgelijke pilot in de wijk Lombok dan wel in andere Utrechtse wijken te organiseren, in de wetenschap dat de pilot in Lombok niet het gewenste effect had? Graag een toelichting.

Antwoord: Zoals u in de brief aan de Commissie Stad en Ruimte over de pilot kunt lezen, zijn wij dit niet van plan.

8. In het artikel staat dat Lot van Hooijdonk nieuwe parkeergelegenheid voor het winkelend publiek zoekt in de nieuw te bouwen parkeergarage op de Kop van Lombok, in de wetenschap dat de parkeerpilot mislukt is. Kan het college dit bevestigen en uitleggen wat hier de uitwerking van is of wordt? Graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord: De parkeergarage Kop van Lombok, die overigens sinds september 2014 geopend is, ligt aan de rand van de winkelstraten Kanaalstraat en Damstraat en vormt daarmee een goed alternatief voor parkeren op straat. Het uurtarief in deze parkeergarage is daarom momenteel al lager dan het uurtarief op straat (€ 2,50 versus € 3,47). Op deze manier stimuleren we parkeren in de parkeergarage boven parkeren op straat, om de hoge parkeerdruk in Lombok verder te verlichten en de kwaliteit van de openbare ruimte daarmee te verbeteren.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren