Schrif­te­lijke vragen Dumpen van huis­dieren in Utrecht


Indiendatum: 19 sep. 2014

Schriftelijke vragen 104/2014

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het feit dat in korte tijd diverse dieren gedumpt zijn binnen de gemeente Utrecht. Op 25 augustus 2014 werd er een met Duct tape dichtgeplakte bananendoos, met daarin twee moederpoezen en negen kittens, gevonden door een oplettende voorbijganger. (www.rtvutrecht.nl/nieuws/1224168/dierenambulance-vindt-11-katten-in-dichtgeplakte-doos.html) Op 8 september 2014 trof de Dierenambulance een heel jonge kitten aan in een afgesloten koffer bij een glasbak. Het diertje was zo verzwakt dat de dierenarts het moest laten inslapen. (www.rtvutrecht.nl/nieuws/1226435/kitten-gedumpt-bij-utrechtse-glasbak.html) Op 9 september 2014 vonden bezoekers aan het Kloosterpark in De Meern een nestje jonge fretten. Deze dieren zijn ondergebracht bij de dierenopvang. (bron: AD, 12 september 2014). De Partij voor de Dieren vindt het zeer zorgelijk dat sommige inwoners van Utrecht op een dergelijke manier met dieren omgaan en vreest dat het om nog veel meer dieren gaat.

Vorige week werd bekend dat in Amsterdam een chip-, sterilisatie- en castratieproject zeer succesvol blijkt te zijn: het aantal Amsterdamse zwerfkatten is fors gedaald dankzij dit gratis programma. De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) kreeg vorig jaar in oktober, november en december subsidie van de gemeente Amsterdam om katten gratis te chippen, te laten steriliseren of te castreren. Hierdoor zijn er minder kittens geboren. (bron: Het Parool, 10 september 2014).

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van bovenstaande berichten de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met bovengenoemde berichten uit de media?

2. Wat vindt het college van deze berichten over het dumpen van huisdieren? Graag met toelichting.

3. Wat vindt het college van het succes van het Amsterdamse chip-, sterilisatie- en castratieproject? Graag met toelichting.

4. Heeft de gemeente Utrecht inzicht in de omvang van het aantal dieren dat gedumpt wordt binnen Utrecht en heeft de gemeente al gezocht naar een oplossing? Zo ja, om hoeveel en welke dieren gaat het? Zo nee, waarom niet? Wat is er tot nu toe door de gemeente gedaan om het dumpen van huisdieren te voorkómen en het aantal zwerfdieren terug te dringen? Graag met toelichting, ook indien de gemeente niets heeft gedaan.

5. Het dumpen van huisdieren komt veelal voort uit het onderschatten van de verzorging en kosten die aan het houden van een huisdier verbonden zijn, evenals onwetendheid over wat een dier nodig heeft, of onverschilligheid. In de Nota Dierenrijk Utrecht (1999) staat omschreven dat de gemeente een preventief voorlichtingsprogramma zou ontwikkelen om te voorkomen dat huisdieren eindigen als zwerfdieren. Er wordt nu voor zover bekend alleen via de steedes in Utrecht voorlichting vanuit de gemeente gegeven. Is de gemeente bereid deze voorlichting uit te breiden, bijvoorbeeld op haar eigen website en via andere kanalen? Zo ja: op welke manier en op welke termijn? Zo nee: waarom niet?

6. Voor sommige mensen is het vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om hun dier te steriliseren of te castreren. Dit geldt ook voor het chippen van dieren, wat nog niet wettelijk verplicht is voor o.a. katten. Het steriliseren, castreren en chippen van huisdieren zal het dumpen van dieren tegengaan en het aantal zwerfdieren zal eveneens afnemen. Is het college bereid om onderzoek te doen naar het chip-, sterilisatie- en castratieproject van de gemeente Amsterdam en te onderzoeken of het project ook in de gemeente Utrecht ingevoerd kan worden? Zo ja: op welke termijn? Zo nee: waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 sep. 2014
Antwoorddatum: 14 okt. 2014

Schriftelijke vragen 104/2014

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het feit dat in korte tijd diverse dieren gedumpt zijn binnen de gemeente Utrecht. Op 25 augustus 2014 werd er een met Duct tape dichtgeplakte bananendoos, met daarin twee moederpoezen en negen kittens, gevonden door een oplettende voorbijganger. (www.rtvutrecht.nl/nieuws/1224168/dierenambulance-vindt-11-katten-in-dichtgeplakte-doos.html) Op 8 september 2014 trof de Dierenambulance een heel jonge kitten aan in een afgesloten koffer bij een glasbak. Het diertje was zo verzwakt dat de dierenarts het moest laten inslapen. (www.rtvutrecht.nl/nieuws/1226435/kitten-gedumpt-bij-utrechtse-glasbak.html) Op 9 september 2014 vonden bezoekers aan het Kloosterpark in De Meern een nestje jonge fretten. Deze dieren zijn ondergebracht bij de dierenopvang. (bron: AD, 12 september 2014). De Partij voor de Dieren vindt het zeer zorgelijk dat sommige inwoners van Utrecht op een dergelijke manier met dieren omgaan en vreest dat het om nog veel meer dieren gaat.

Vorige week werd bekend dat in Amsterdam een chip-, sterilisatie- en castratieproject zeer succesvol blijkt te zijn: het aantal Amsterdamse zwerfkatten is fors gedaald dankzij dit gratis programma. De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) kreeg vorig jaar in oktober, november en december subsidie van de gemeente Amsterdam om katten gratis te chippen, te laten steriliseren of te castreren. Hierdoor zijn er minder kittens geboren. (bron: Het Parool, 10 september 2014).

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van bovenstaande berichten de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met bovengenoemde berichten uit de media?

Antwoord: ja.

2. Wat vindt het college van deze berichten over het dumpen van huisdieren? Graag met toelichting.

Antwoord: wij vinden het dumpen van huisdieren verwerpelijk omdat degenen, die dit doen zich naar onze mening onverantwoordelijk en respectloos tegenover dieren gedragen.

3. Wat vindt het college van het succes van het Amsterdamse chip-, sterilisatie- en castratieproject? Graag met toelichting.

Antwoord: wij vinden het laten chippen en/of steriliseren/castreren van katten de verantwoordelijkheid van de eigenaren. Of het bekostigen ervan wordt gezien als een taak van de (lokale) overheid is een onderwerp van democratische besluitvorming binnen de gemeenteraad.

4. Heeft de gemeente Utrecht inzicht in de omvang van het aantal dieren dat gedumpt wordt binnen Utrecht en heeft de gemeente al gezocht naar een oplossing? Zo ja, om hoeveel en welke dieren gaat het? Zo nee, waarom niet? Wat is er tot nu toe door de gemeente gedaan om het dumpen van huisdieren te voorkómen en het aantal zwerfdieren terug te dringen? Graag met toelichting, ook indien de gemeente niets heeft gedaan.

Antwoord: neen, de aantallen achtergelaten dieren worden niet centraal geregistreerd. Op de website utrecht.nl wordt opgeroepen om gevonden gezelschapsdieren aan te melden bij Stichting Amivendi met het doel om deze bij de eigenaren terug te bezorgen. Er hebben ons geen signalen bereikt over problematische aantallen achtergelaten dieren. Zwerfdieren worden opgevangen door het Utrechts Dierenasiel en door Knaagdierenopvang. Samen met de Dierenbescherming zijn folders ontwikkeld met aandachtspunten, waarop moet worden gelet bij de aanschaf en huisvesting van dieren. Deze folders zijn destijds gratis verkrijgbaar gesteld via de steedes.

De inhoud van deze folders maakt nog steeds deel uit van de voorlichting die op de steedes wordt gegeven over het houden van huisdieren. De informatie is er op gericht om te voorkomen dat huisdieren impulsief of lichtvaardig worden aangeschaft.

5. Het dumpen van huisdieren komt veelal voort uit het onderschatten van de verzorging en kosten die aan het houden van een huisdier verbonden zijn, evenals onwetendheid over wat een dier nodig heeft, of onverschilligheid. In de Nota Dierenrijk Utrecht (1999) staat omschreven dat de gemeente een preventief voorlichtingsprogramma zou ontwikkelen om te voorkomen dat huisdieren eindigen als zwerfdieren. Er wordt nu voor zover bekend alleen via de steedes in Utrecht voorlichting vanuit de gemeente gegeven. Is de gemeente bereid deze voorlichting uit te breiden, bijvoorbeeld op haar eigen website en via andere kanalen? Zo ja: op welke manier en op welke termijn? Zo nee: waarom niet?

Antwoord: wij zijn bereid om bij de aangekondigde Kaderbrief Dierenwelzijn de geraamde kosten van extra voorlichting via de website en anderszins in beeld te brengen, zodat de raad daar zo nodig een standpunt over kan bepalen en er budget voor beschikbaar kan stellen. Daarbij is van belang dat de gemeentelijke voorlichting complementair is aan die van de dierenbeschermingsorganisaties en hier niet mee concurreert.

6. Voor sommige mensen is het vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om hun dier te steriliseren of te castreren. Dit geldt ook voor het chippen van dieren, wat nog niet wettelijk verplicht is voor o.a. katten. Het steriliseren, castreren en chippen van huisdieren zal het dumpen van dieren tegengaan en het aantal zwerfdieren zal eveneens afnemen. Is het college bereid om onderzoek te doen naar het chip-, sterilisatie- en castratieproject van de gemeente Amsterdam en te onderzoeken of het project ook in de gemeente Utrecht ingevoerd kan worden? Zo ja: op welke termijn? Zo nee: waarom niet?

Antwoord: in een aantal gemeenten waaronder Amersfoort zijn er initiatieven van dierenartsen om huishoudens met lage inkomens via een sociaal tarief toegang te geven tot hun zorgaanbod. Het College juicht dit soort initiatieven toe en ziet hiervoor ook mogelijkheden in Utrecht, mede gezien de aanwezigheid van de faculteit diergeneeskunde in onze stad.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren