Schrif­te­lijke vragen Junior ener­gie­coaches en klimaat­coaches in Utrecht


Indiendatum: 10 apr. 2024

Schriftelijke vragen 71/2024

Via het tijdschrift Happy Times kwam de Partij voor de Dieren achter het bestaan van de initiatieven Junior Energiecoach en (sinds dit voorjaar) Junior Klimaatcoach, gericht op kinderen tussen 7 en 12 jaar. We belden met de enthousiaste grondlegger van deze initiatieven en zijn benieuwd wat het college hiervan vindt. Op de site staat “Voor Junior Klimaatcoach werken we vooral samen met gemeenten en basisscholen” en “Wanneer we met een gemeente gaan samenwerken, helpen we graag mee met het werven van schoolklassen, bso- en scoutinggroepen.” De volgende editie van Junior Energiecoach begint eind 2024 en de volgende editie van Junior Klimaatcoach is in maart 2025. De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van deze initiatieven? Is het college het met de PvdD eens dat het belangrijk is dat kinderen meer educatie krijgen over een goede omgang met dieren, de natuur en het milieu? Zo nee, waarom niet?

Al meer dan 50 gemeenten gaven schoolklassen en scoutinggroepen de kans om gratis mee te doen met Junior Energiecoach, en waar in het begin 100 gezinnen meededen, zijn dat er nu al meer dan 4.000. We weten dat scholen het erg druk hebben met alle extra’s die ze moeten doen, maar de grondlegger van dit initiatief zei dat scholen hen zélf benaderen omdat ze het leuk vinden om mee te doen. En het is dus ook voor bso’s en de scouting, en gezinnen in het algemeen.

2. Is het college bereid om contact op te nemen met de organisatie om te zien wat de opties zijn in de gemeente Utrecht, en hoe de gemeente het beste kan meedoen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om – als ze besluit dat de gemeente meedoet – zowel eind 2024 mee te doen aan Junior Energiecoach als in maart 2025 aan Junior Klimaatcoach? Zo nee, waarom niet?

4. En indien de gemeente Utrecht meedoet: is het college bereid om dit breed onder de aandacht te brengen bij Utrechtse bso’s, de scouting (en ook scholen als dit passend is) en de (andere) inwoners van Utrecht, en het daarmee tot een zo groot mogelijk succes te maken? Zo nee, waarom niet?

5. Als de gemeente Utrecht meedoet: kan het college de raad op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op dit gebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren