Monde­linge vragen Vogel­opvang in nood


Indiendatum: 11 apr. 2024

Mondelinge vragen 1, 11 april 2024

Op 29 maart berichtte Vogelopvang Utrecht via RTV Utrecht dat zij vanwege achterstallig onderhoud minimaal 5.000 euro tekortkomt. Medewerkers en vrijwilligers doen wat ze kunnen om het sterk verouderde pand nog een beetje leefbaar te houden, maar op een gegeven moment houdt het op. Nu zijn ze afhankelijk van particulieren die hen een warm hart toedragen, terwijl dit eigenlijk de verantwoordelijkheid is van de gemeente Utrecht. En ook de provincie en de andere gemeenten waar noodlijdende vogels vandaan komen zouden financieel moeten bijdragen. De Partij voor de Dieren stelde in januari (weer) vragen over de zeer verouderde huisvesting van de Vogelopvang. We hoorden toen “Wij zijn aan het onderzoeken wat de precieze huidige staat van het pand is en of nieuwbouw of renovatie de beste keuze is” en “Einde Q2 hopen we meer duidelijkheid te hebben (…)” Het is duidelijk dat er nú meer moet gebeuren. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de huisvesting van de Vogelopvang steeds gevaarlijker wordt voor mens en dier en dat het zonde is om veel geld uit te geven aan lapmiddelen, terwijl er veel meer nodig is? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om de aanpak van een nieuwe huisvesting op het huidige terrein van Rotsoord te versnellen, zodat medewerkers en vrijwilligers veilig kunnen werken en vogels ook veiliger opgevangen kunnen worden? Zo nee, waarom niet, en wat is er dan wél mogelijk?

3. Het budget voor de gehele renovatie moet snel gevonden worden, maar ziet het college net als wij de noodzaak dat er al snel een kleiner budget gevonden en geïnvesteerd moet worden door de gemeente om de huidige, gevaarlijke achterstanden weg te werken, met name op het gebied van elektrische aansluitingen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om samen met de Vogelopvang te kijken naar wat de gemeente (nog meer) kan doen om – totdat er een nieuwe huisvesting is – de huidige huisvesting zo veilig mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven en Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 apr. 2024
Antwoorddatum: 11 apr. 2024

Mondelinge vragen 1, 11 april 2024

Op 29 maart berichtte Vogelopvang Utrecht via RTV Utrecht dat zij vanwege achterstallig onderhoud minimaal 5.000 euro tekortkomt. Medewerkers en vrijwilligers doen wat ze kunnen om het sterk verouderde pand nog een beetje leefbaar te houden, maar op een gegeven moment houdt het op. Nu zijn ze afhankelijk van particulieren die hen een warm hart toedragen, terwijl dit eigenlijk de verantwoordelijkheid is van de gemeente Utrecht. En ook de provincie en de andere gemeenten waar noodlijdende vogels vandaan komen zouden financieel moeten bijdragen. De Partij voor de Dieren stelde in januari (weer) vragen over de zeer verouderde huisvesting van de Vogelopvang. We hoorden toen “Wij zijn aan het onderzoeken wat de precieze huidige staat van het pand is en of nieuwbouw of renovatie de beste keuze is” en “Einde Q2 hopen we meer duidelijkheid te hebben (…)” Het is duidelijk dat er nú meer moet gebeuren. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de huisvesting van de Vogelopvang steeds gevaarlijker wordt voor mens en dier en dat het zonde is om veel geld uit te geven aan lapmiddelen, terwijl er veel meer nodig is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: We zijn het erover eens dat het gebouw van de Vogelopvang aan vervanging toe is. We zijn in gesprek over een eventuele nieuwe plek op Rotsoord. Tot die tijd beperken we ons tot de ingrepen die inderdaad noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen. Zo zijn er laatst drie geisers vervangen door een boiler.

2. Is het college bereid om de aanpak van een nieuwe huisvesting op het huidige terrein van Rotsoord te versnellen, zodat medewerkers en vrijwilligers veilig kunnen werken en vogels ook veiliger opgevangen kunnen worden? Zo nee, waarom niet, en wat is er dan wél mogelijk?

Antwoord: We zijn al met de Vogelopvang in gesprek over nieuwe huisvesting op een eventuele nieuwe locatie. Uitgangspunt is dat de Vogelopvang op Rotsoord blijft. Zoals eerder aangegeven, hebben we einde Q2 meer informatie over de planning en de realisatie daarvan.

3. Het budget voor de gehele renovatie moet snel gevonden worden, maar ziet het college net als wij de noodzaak dat er al snel een kleiner budget gevonden en geïnvesteerd moet worden door de gemeente om de huidige, gevaarlijke achterstanden weg te werken, met name op het gebied van elektrische aansluitingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: We zijn inderdaad al een tijd in gesprek met de Vogelopvang over de herhuisvesting. We zullen de veiligheid van het huidige gebouw in de gesprekken steeds
meenemen en, zoals ik net al zei, de noodzakelijke ingrepen uitvoeren die nodig zijn om het gebouw veilig te houden. Dat hebben we recentelijk bijvoorbeeld gedaan door het plaatsen van een boiler. Dat zullen we ook blijven doen, daar waar het kan, want veiligheid staat voorop.

4. Is het college bereid om samen met de Vogelopvang te kijken naar wat de gemeente (nog meer) kan doen om – totdat er een nieuwe huisvesting is – de huidige huisvesting zo veilig mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie antwoord 3.

Maarten van Heuven en Saskia Oskam, Partij voor de Dieren