Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Zuilen


Indiendatum: 29 apr. 2015

Schriftelijke vragen 75/2015

ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn verbaasd over de aangekondigde kap van een rij grote bomen in Zuilen. Zonder participatie vooraf, zonder opgaaf van reden voor de kap en zonder een redelijke reactietermijn. Bovendien vindt de kap plaats in het broedseizoen. Hierover hebben de partij enkele vragen aan het college, met het verzoek om een reactie alvorens de zaag in de boom gaat.

1. Is het college bekend met het wijkbericht 'Verwijderen bosplantsoen'?

2. Is het college van mening dat dit een goede brief is, gezien de drie taalfouten in drie zinnen, het niet noemen van een reden voor de kap en het verspreiden van de brief bij twintig aangrenzende woningen die (nog) onbewoond zijn?

3. Is het college het met de partijen eens dat het hier gaat om een rij 'beeldbepalende' bomen die belangrijk zijn voor het groenbehoud in Utrecht?

4. Wat is de reden voor de kap? Waarom is dit niet genoemd in het betreffende wijkbericht?

5. Vindt het college vier werkdagen een redelijke termijn voor aangrenzende adressen, die hun woning nog niet betrokken zijn, om te reageren op de bomenkap? Wat doet het college met eventuele reacties?

6. Welk participatietraject is gevolgd met de buurt om te komen tot de kap en de voorgestelde herplanting?

7. Hoeveel wijkberichten over de bomenkap zijn er verspreid? Waarom hebben bewoners aan de overzijde (Niftarlakeplantsoen), met uitzicht op de bomen, geen wijkbericht gekregen?

8. De kap vindt plaats in het broedseizoen. Hiervoor moet een ontheffing worden verleend op basis van de Flora- en Faunawet. Is deze ontheffing verleend? En zo ja, waarom?

9. In de vijver, naast de bomenrij, bevindt zich een broedende zwaan in haar nest. Is dit meegenomen in de ontheffingsaanvraag?

Indiendatum: 29 apr. 2015
Antwoorddatum: 19 mei 2015

Schriftelijke vragen 75/2015

ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn verbaasd over de aangekondigde kap van een rij grote bomen in Zuilen. Zonder participatie vooraf, zonder opgaaf van reden voor de kap en zonder een redelijke reactietermijn. Bovendien vindt de kap plaats in het broedseizoen. Hierover hebben de partij enkele vragen aan het college, met het verzoek op een reactie alvorens de zaag in de boom gaat.

1. Is het college bekend met het wijkbericht 'Verwijderen bosplantsoen’?

Antwoord: Ja

2. Is het college van mening dat dit een goede brief is, gezien de drie taalfouten in drie zinnen, het niet noemen van een reden voor de kap en het verspreiden van de brief bij twintig aangrenzende woningen die (nog)onbewoond zijn?

Antwoord: Nee

3. Is het college het met de partijen eens dat het hier gaat om een rij 'beeldbepalende' bomen die belangrijk zijn voor het groenbehoud in Utrecht?

Antwoord: Het wijkbericht ‘Verwijderen bosplantsoen’ wekt helaas de indruk dat er in het plantsoen bomen gekapt worden, wat niet juist is. Er worden enkel struiken verwijderd rondom de bomen.

4. Wat is de reden voor de kap? Waarom is dit niet genoemd in het betreffende wijkbericht?

Antwoord: De struiken rond bomen zijn weggehaald om het aanzicht van het plantsoen aantrekkelijker te maken. Deze toelichting is ten onrechte niet vermeld in het wijkbericht.

5. Vindt het college vier werkdagen een redelijke termijn voor aangrenzende adressen, die hun woning nog niet betrokken zijn, om te reageren op de bomenkap? Wat doet het college met eventuele reacties?

Antwoord: Het gaat om het verwijderen van struiken, hier is vier dagen als termijn redelijk geacht, al heeft verzending een week voor aanvang van de werkzaamheden de voorkeur. Nadat via twitter vragen gesteld zijn over de inhoud van het wijkbericht is zo snel mogelijk op de wijksite utrecht.nl/noordwest een nieuwsbericht geplaatst met de volledige informatie over de werkzaamheden aan het plantsoen.

6. Welk participatietraject is gevolgd met de buurt om te komen tot de kap en de voorgestelde herplanting?

Antwoord: Geen

7. Hoeveel wijkberichten over de bomenkap zijn er verspreid? Waarom hebben bewoners aan de overzijde (Nifterlakeplantsoen), met uitzicht op de bomen, geen wijkbericht gekregen?

Antwoord: Er zijn 20 berichten over het verwijderen van struiken verspreid. De bewoners van de overzijde hebben geen wijkbericht ontvangen omdat de gevolgen voor hun uitzicht beperkt zijn.

8. De kap vindt plaats in het broedseizoen. Hiervoor moet een ontheffing worden verleend op basis van de Flora en Faunawet. Is deze ontheffing verleend? En zo ja, waarom?

Antwoord: Er is geen ontheffing nodig voor het verwijderen van struiken. Vooraf is een inspectie gedaan, zoals de Gedragscode Flora en Fauna voorschrijft.

9. In de vijver, naast de bomenrij, bevindt zich een broedende zwaan in haar nest. Is dit meegenomen in de ontheffings-aanvraag?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 8.