Schrif­te­lijke vragen Consumptie van kreeften door de gemeente Utrecht


Indiendatum: 25 nov. 2015

Schriftelijke vragen 178/2015

In Utrecht worden nog steeds levende kreeften geïmporteerd uit onder meer landen als Canada. De dieren worden ‘gekoeld’ vervoerd en worden in diverse Utrechtse restaurants levend in een pan met kokend water gegooid. Deze dieren lijden tijdens het koken duidelijk waarneembare pijn: gedurende tenminste twee minuten wanneer ze in kokend water worden gegooid en acht minuten wanneer ze in koel water worden gegooid en vervolgens geleidelijk worden verhit. Ook het sterk afkoelen en invriezen van de dieren als dodingsmethoden veroorzaken de nodige pijn en zijn daarom ethisch onaanvaardbaar. Om hier aandacht voor te vragen heeft de Partij voor de Dieren onlangs een online actie opgezet rond één van de Utrechtse restaurants die kreeften op bovenstaande manier gebruiken. Honderden mensen namen deel aan de online actie en lieten hiermee zien dat ze niet willen dat dieren op deze manier worden behandeld.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

  1. We begrepen dat de gemeente Utrecht vanwege economische redenen zélf tijdens bijeenkomsten geen schaal- en schelpdieren, foie gras en paling serveert, klopt dat? Zo nee, kunt u uitleggen hoe het dan zit?
  2. Speelt bij het (niet-)serveren van dergelijke gerechten ook dierenwelzijn een rol bij beslissingen van de gemeente? Ook van foie gras en paling is bekend dat de dieren een lange en pijnlijke lijdensweg moeten ondergaan voordat hun ‘product’ wordt opgediend. Zo ja, welke criteria worden er gehanteerd? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om, als u een uitnodiging krijgt voor een kreeftenfestival, deze uitnodiging op grond van dierenwelzijn te weigeren? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om binnen de gemeentelijke organisatie (dit geldt ook voor alle evenementen die de gemeente organiseert) te regelen dat er geen schaal- en schelpdieren, kreeft, paling en/of foie gras geserveerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

Indiendatum: 25 nov. 2015
Antwoorddatum: 2 feb. 2016

Schriftelijke vragen 178/2015

In Utrecht worden nog steeds levende kreeften geïmporteerd uit onder meer landen als Canada. De dieren worden ‘gekoeld’ vervoerd en worden in diverse Utrechtse restaurants levend in een pan met kokend water gegooid. Deze dieren lijden tijdens het koken duidelijk waarneembare pijn: gedurende tenminste twee minuten wanneer ze in kokend water worden gegooid en acht minuten wanneer ze in koel water worden gegooid en vervolgens geleidelijk worden verhit. Ook het sterk afkoelen en invriezen van de dieren als dodingsmethoden veroorzaken de nodige pijn en zijn daarom ethisch onaanvaardbaar. Om hier aandacht voor te vragen heeft de Partij voor de Dieren onlangs een online actie opgezet rond één van de Utrechtse restaurants die kreeften op bovenstaande manier gebruiken. Honderden mensen namen deel aan de online actie en lieten hiermee zien dat ze niet willen dat dieren op deze manier worden behandeld.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. We begrepen dat de gemeente Utrecht vanwege economische redenen zélf tijdens bijeenkomsten geen schaal- en schelpdieren, foie gras en paling serveert, klopt dat? Zo nee, kunt u uitleggen hoe het dan zit?

Nee, de gemeente Utrecht heeft geen specifiek beleid over wat wel en niet mag worden besteld, De praktijk laat zien dat er voor zover wij weten nooit schaal- en schelpdieren, foie gras en paling wordt geserveerd. In het standaard assortiment van Albron (cateraar Stadhuis en Stadskantoor) zitten deze producten niet.

2. Speelt bij het (niet-)serveren van dergelijke gerechten ook dierenwelzijn een rol bij beslissingen van de gemeente? Ook van foie gras en paling is bekend dat de dieren een lange en pijnlijke lijdensweg moeten ondergaan voordat hun ‘product’ wordt opgediend. Zo ja, welke criteria worden er gehanteerd? Zo nee, waarom niet?

Zoals hierboven aangegeven heeft het college geen specifiek beleid over wat wel en niet mag worden besteld, maar worden de door u genoemde producten in de praktijk niet geserveerd en zitten zij niet in het standaard assortiment van onze cateraar. Overigens is alle vis die door onze cateraar wordt ingekocht voorzien van het MSC-keurmerk.

3. Is het college bereid om, als u een uitnodiging krijgt voor een kreeftenfestival, deze uitnodiging op grond van dierenwelzijn te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft geen beleid om uitnodigingen op voorhand te weigeren. Eventuele toekomstige uitnodigingen worden per geval beoordeeld. We hebben hierbij kennis genomen van de door u geuite zorgen met betrekking tot dierenwelzijn bij een dergelijk evenement.

4. Bent u bereid om binnen de gemeentelijke organisatie (dit geldt ook voor alle evenementen die de gemeente organiseert) te regelen dat er geen schaal- en schelpdieren, kreeft, paling en/of foie gras geserveerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

Nee, gezien bovenstaande antwoorden achten wij specifiek beleid hiervoor niet noodzakelijk.