Schrif­te­lijke vragen Parti­ci­patie Omge­vings­visie Kana­len­eiland


Indiendatum: 11 dec. 2020

Schriftelijke vragen 285/2020

Op dinsdag 8 december vond een online bijeenkomst plaats in het kader van de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Daarbij is een uitgebreid participatieplan opgesteld. Dit was de 7e bijeenkomst, waarvan er 6 hebben plaatsgevonden tijdens de coronapandemie. Tijdens de bijeenkomst heeft een aantal deelnemers hun ongenoegen geuit over het participatieproces rondom deze Omgevingsvisie door hun schermen op zwart te zetten (het AD schrijft erover).

D66, Partij voor de Dieren, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, S&S, DENK en Stadsbelang Utrecht hebben de volgende vragen over deze situatie:

1. Klopt het dat een aantal aanwezigen hebben geprotesteerd door hun scherm uit te zetten en door later ook de vergadering te verlaten?

2. Wat is volgens het college de reden dat zij dit hebben gedaan? Begrijpt u dit ongenoegen? Op welke wijze wil het college het vertrouwen herstellen?

3. Klopt het dat de (bewoners)organisaties eerder hebben aangegeven dat het participatietraject online niet goed gaat? Zo ja hoe ging het college om met de signalen van de participanten?

4. Klopt het dat de bijeenkomst van 15 december de laatste bijeenkomst is in het participatietraject? Zo nee, hoe verloopt de rest van dit participatieproces?

5. In de raadsbrief van 16 april2 gaf het college aan dat er door de digitale bijeenkomsten nieuwe mensen worden getrokken, maar anderen afhaken. Vindt het college dat het (tot nu toe) is gelukt om de bewoners van Kanaleneiland te betrekken bij deze Omgevingsvisie?

6. Er zijn alternatieven, ook in coronatijd, en die maken ook deel uit van het participatieplan. Bijv. schriftelijke vragenlijsten, enquêtes bij winkelcentra en balkongesprekken. In hoeverre is daar ook al gebruik van gemaakt in het participatietraject?

7. Vindt het college dat het (tot nu toe) is gelukt om een representatief deel van de bewoners van Kanaleneiland te betrekken bij deze Omgevingsvisie? Denk bijvoorbeeld aan opleidingsniveau en/of culturele achtergrond. Hoe beoordeelt het college de inclusiviteit van de participatie in Kanaleneiland? Als het niet gelukt is, hoe wil het college dit dan alsnog te bewerkstelligen?

8. Maakt het participatietraject onderdeel uit van het actieprogramma Samen Stad Maken? Welke lessen uit dit participatietraject kunnen daarin meenemen?

Gesteld door:

Maarten Koning, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GL
Tess Meerding, VVD
Bulent Isik, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Tim Schipper, SP
Jeffrey Koppelaar, S&S
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, SBU