Schrif­te­lijke vragen Rela­tie­reisje naar Alicante


Indiendatum: 23 aug. 2021

Schriftelijke vragen 203/2021

De afgelopen jaren is vaak is in de gemeenteraad vaak gesproken over de organisatie van de start van de Vuelta in Utrecht. Nadat deze in eerste instantie door de coronacrisis moest worden afgelast, werd de start nogmaals toegewezen aan Utrecht voor 2022. Dit bracht wel extra kosten met zich mee, die werden gedragen door zowel overheden als ondernemers. Gezien deze achtergrond hebben CDA, SP en Partij voor de Dieren met verbazing kennis genomen van een extra vliegreis richting Alicante, Spanje, om de relaties met de Vuelta-organisatie te onderhouden. Wij hebben de volgende vragen:

1. Wat is de toegevoegde waarde van deze reis, mede in het licht van de eerdere reizen die plaatsvonden van 23 t/m 26 augustus 2019 en 13 t/m 16 september 2019?

2. Is het feit dat de start van de Vuelta tweemaal is toegekend aan de stad Utrecht niet een teken van uitstekende relaties tussen de Vuelta-organisatie en de stad Utrecht?

3. Is overwogen om het bezoek digitaal te laten plaatsvinden, juist ook gezien de eerdere kennismakingen die al hadden plaatsgevonden?

4. Op welke manier heeft u rekening gehouden met de gevoeligheid van een extra vliegreis richting Spanje, en de voorbeeldfunctie die het college heeft, mede in het licht van de coronacrisis, en de extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van de eerdere afgelasting?

5. Welke concrete resultaten heeft de reis opgebracht? Op welke manier draagt deze reis bij aan de doelstelling om de start van de Vuelta een feest te laten zijn voor alle inwoners van Utrecht?

Bert van Steeg, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP

Indiendatum: 23 aug. 2021
Antwoorddatum: 7 okt. 2021

Schriftelijke vragen 203/2021

De afgelopen jaren is vaak is in de gemeenteraad vaak gesproken over de organisatie van de start van de Vuelta in Utrecht. Nadat deze in eerste instantie door de coronacrisis moest worden afgelast, werd de start nogmaals toegewezen aan Utrecht voor 2022. Dit bracht wel extra kosten met zich mee, die werden gedragen door zowel overheden als ondernemers. Gezien deze achtergrond hebben CDA, SP en Partij voor de Dieren met verbazing kennis genomen van een extra vliegreis richting Alicante, Spanje, om de relaties met de Vuelta-organisatie te onderhouden. Wij hebben de volgende vragen:

1. Wat is de toegevoegde waarde van deze reis, mede in het licht van de eerdere reizen die plaatsvonden van 23 t/m 26 augustus 2019 en 13 t/m 16 september 2019?

Vanuit de Vuelta directie was er een uitnodiging om het evenement te bezoeken. Van die uitnodiging is gebruik gemaakt om een aantal nieuwe personen - op essentiële functies - binnen de stuurgroep en projectorganisatie kennis te laten maken met de Vuelta organisatie en het evenement. Het gaat hierbij om burgemeester Dijksma, die namens de vijf publieke partners, als supervising mayor, eerste aanspreekpunt voor de Vuelta directie is. Daarnaast is er onlangs een nieuwe projectdirecteur voor La Vuelta Holanda aangesteld. Naast het introduceren van de genoemde personen is het bezoek gebruikt om kennis uit te wisselen omtrent duurzaamheidsambities, Corona-maatregelen en ontwikkelingen om de veiligheid van renners te vergroten. Gezien het voorgaande en de waarde van goede onderlinge relaties is ervoor gekozen om met een beperkte delegatie een bezoek te brengen aan de etappes rond Alicante.

2. Is het feit dat de start van de Vuelta tweemaal is toegekend aan de stad Utrecht niet een teken van uitstekende relaties tussen de Vuelta-organisatie en de stad Utrecht?

Het feit dat het evenement in 2022 alsnog in Utrecht en Noord-Brabant zal plaatsvinden is inderdaad een teken dat de relatie met de Vuelta-organisatie goed is, maar ook dat de vijf publieke partners het vertrouwen van de Vuelta organisatie hebben dat zij in gezamenlijkheid een uitstekende Vuelta-start Utrecht en Noord-Brabant zullen realiseren.

3. Is overwogen om het bezoek digitaal te laten plaatsvinden, juist ook gezien de eerdere kennismakingen die al hadden plaatsgevonden?

Het introduceren van de genoemde personen bij de Vuelta directie, het ervaren van het evenement, alsmede een blik achter de schermen was een belangrijk argument om naar het evenement af te reizen
.

4. Op welke manier heeft u rekening gehouden met de gevoeligheid van een extra vliegreis richting Spanje, en de voorbeeldfunctie die het college heeft, mede in het licht van de coronacrisis, en de extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van de eerdere afgelasting?

Hier is rekening mee gehouden door een beperkte afvaardiging te laten afreizen op uitnodiging en grotendeels kosten van de Vuelta directie. Alleen de kosten voor de vliegreis waren voor de personen van de betreffende delegatie, de kosten hiervan bedroegen € 203,50 per persoon, inclusief de gebruikelijke kosten voor de compensatie van de CO2 uitstoot van de reis.

5. Welke concrete resultaten heeft de reis opgebracht? Op welke manier draagt deze reis bij aan de doelstelling om de start van de Vuelta een feest te laten zijn voor alle inwoners van Utrecht?

Zoals gezegd had het bezoek tot doel om de relatie te onderhouden én burgemeester Dijksma en de bij de organisatie en het evenement. Beiden zijn succesvol verlopen en zijn van belang voor de verdere voorbereiding op La Vuelta 2022 en daarmee voor een breed gedragen wielerfeest voor alle inwoners van Utrecht. Aanvullend is er kennis op gedaan over de aanvullende (ten opzichte van 2020) duurzaamheidsinspanning, die de Vuelta organisatie genomen heeft en die ook in Utrecht toegepast zullen worden. Tot slot was het zinvol om te ervaren hoe de Vuelta directie – binnen de nu nog geldende corona-maatregelen – het evenement organiseert. Waarin publiek, organisatie en renners van elkaar worden afgeschermd en daarmee een veilig en publiek toegankelijk evenement organiseert.

Bert van Steeg, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP