Schrif­te­lijke vragen Zeven dagen dierenleed


Indiendatum: 4 aug. 2021

Schriftelijke vragen 194/2021

Via het artikel ‘Hengelen naar WK Streetfishing’ in de Telegraaf van 3 augustus vernamen we dat Sportvisserij Nederland een vergunningaanvraag heeft ingediend om in november het evenement WK Streetfishing in Utrecht te mogen organiseren, dat bestaat uit twee wedstrijddagen en vijf oefendagen. In koppels van twee trekken honderd hengelaars door de stad om gericht te jagen op de grootste snoek, baars en andere vooraf benoemde vissoorten. Dit ‘wedstrijd’element maakt het hengelen extra pervers: met een kleine snoek zijn de hengelaars natuurlijk niet tevreden, en met een niet in het quotum benoemde soort al helemaal niet. Dit heeft als gevolg dat nodeloos veel vissen opgehengeld gaan worden, wat leidt tot extra veel dierenleed. Zoals bekend, en zoals verwoord in de Nota Dierenwelzijn, veroorzaakt hengelen ernstige pijn en stress bij vissen. Iets wat de woordvoerder van Sportvisserij Nederland ontkent. Op Twitter schrijft zij dat (roof)vissen zich na een half uur alweer laten vangen, “omdat ze zich comfortabel voelen na terugzetten”. En ook schrijft zij: “Sportvissers houden van natuur en dier en behandelen die alsof het eigen huis en huisdier zijn”. De eerste sportvisser die een haak in zijn eigen hond of kat slaat, moeten we niet alleen nog tegenkomen, maar zouden we ook direct aangeven bij de politie. De Partij voor de Dieren vindt deze quote volstrekt respectloos en ondeskundig en vindt dat een organisatie die zulke uitspraken doet niet als een volwaardige partner gezien kan worden. Al met al vindt onze fractie het WK Streetfishing een barbaars evenement, dat bestaat uit zeven dagen dierenleed en dat dierenleed promoot. Utrecht zou dit simpelweg niet moeten toestaan en wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het WK Streetfishing een vorm van ernstig en onnodig dierenleed is die we in Utrecht niet moeten toestaan? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college toezeggen geen vergunning voor het WK Streetfishing in Utrecht te willen verlenen, bijvoorbeeld omdat dit evenement strijdig is met de ambitie “We willen een gezonde leefbare stad, ook voor dieren waarmee we in de stad leven”, zoals verwoord in de Nota Dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?

3. Mocht het college op de een of andere manier wel redenen zien om een vergunning te verlenen, is het college dan bereid om eerst de raad per brief te informeren over de beweegredenen dit wel te doen, en een mogelijkheid tot een commissiedebat open te laten voordat de vergunning daadwerkelijk verleend wordt? Zo nee, waarom niet?

4. Een WK Streetfishing in Utrecht moeten we niet toestaan, vindt onze fractie, maar eigenlijk zou dit evenement nergens in Nederland moeten plaatsvinden. Is het college bereid om met Sportvisserij Nederland in gesprek te gaan om af te zien van de organisatie, en/of via de VNG aan te sturen op een landelijke lijn tegen het huisvesten en faciliteren van dit dieronvriendelijke evenement? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 aug. 2021
Antwoorddatum: 7 sep. 2021

Schriftelijke vragen 194/2021

Via het artikel ‘Hengelen naar WK Streetfishing’ in de Telegraaf van 3 augustus vernamen we dat Sportvisserij Nederland een vergunningaanvraag heeft ingediend om in november het evenement WK Streetfishing in Utrecht te mogen organiseren, dat bestaat uit twee wedstrijddagen en vijf oefendagen. In koppels van twee trekken honderd hengelaars door de stad om gericht te jagen op de grootste snoek, baars en andere vooraf benoemde vissoorten. Dit ‘wedstrijd’element maakt het hengelen extra pervers: met een kleine snoek zijn de hengelaars natuurlijk niet tevreden, en met een niet in het quotum benoemde soort al helemaal niet. Dit heeft als gevolg dat nodeloos veel vissen opgehengeld gaan worden, wat leidt tot extra veel dierenleed. Zoals bekend, en zoals verwoord in de Nota Dierenwelzijn, veroorzaakt hengelen ernstige pijn en stress bij vissen. Iets wat de woordvoerder van Sportvisserij Nederland ontkent. Op Twitter schrijft zij dat (roof)vissen zich na een half uur alweer laten vangen, “omdat ze zich comfortabel voelen na terugzetten”. En ook schrijft zij: “Sportvissers houden van natuur en dier en behandelen die alsof het eigen huis en huisdier zijn”. De eerste sportvisser die een haak in zijn eigen hond of kat slaat, moeten we niet alleen nog tegenkomen, maar zouden we ook direct aangeven bij de politie. De Partij voor de Dieren vindt deze quote volstrekt respectloos en ondeskundig en vindt dat een organisatie die zulke uitspraken doet niet als een volwaardige partner gezien kan worden. Al met al vindt onze fractie het WK Streetfishing een barbaars evenement, dat bestaat uit zeven dagen dierenleed en dat dierenleed promoot. Utrecht zou dit simpelweg niet moeten toestaan en wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het WK Streetfishing een vorm van ernstig en onnodig dierenleed is die we in Utrecht niet moeten toestaan? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het eens met de Partij voor de Dieren dat hengelen ernstige pijn en stress veroorzaakt bij vissen. Wij willen de hengelsport dan ook niet stimuleren. Dit evenement is een initiatief van Sportvisserij Nederland. Naast het toetsen van de vergunningaanvraag zijn wij niet actief betrokken bij dit evenement.

2. Kan het college toezeggen geen vergunning voor het WK Streetfishing in Utrecht te willen verlenen, bijvoorbeeld omdat dit evenement strijdig is met de ambitie “We willen een gezonde leefbare stad, ook voor dieren waarmee we in de stad leven”, zoals verwoord in de Nota Dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?

Een aanvraag wordt beoordeeld op de gestelde eisen voor de vergunning en de wettelijke regelgeving. De vergunning kan op basis van de APV niet worden geweigerd met dierenwelzijn als reden. Het betreft hier een sportevenement waarbij op het gebied van dierenwelzijn wordt gehandeld binnen de kaders van de wet. Dit betekent dat we de vergunning niet kunnen weigeren.

3. Mocht het college op de een of andere manier wel redenen zien om een vergunning te verlenen, is het college dan bereid om eerst de raad per brief te informeren over de beweegredenen dit wel te doen, en een mogelijkheid tot een commissiedebat open te laten voordat de vergunning daadwerkelijk verleend wordt? Zo nee, waarom niet?

Sportvisserij Nederland heeft de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor het houden van het evenement in Utrecht. Deze mogelijkheid heeft immers elke organisator zolang de aanvraag en het evenement maar voldoen aan de geldende richtlijnen en verordeningen. We kunnen het evenement niet weigeren met dierenwelzijn als reden. Op basis van het voorgaande zien we geen toegevoegde waarde van een Raadsbrief.

4. Een WK Streetfishing in Utrecht moeten we niet toestaan, vindt onze fractie, maar eigenlijk zou dit evenement nergens in Nederland moeten plaatsvinden. Is het college bereid om met Sportvisserij Nederland in gesprek te gaan om af te zien van de organisatie, en/of via de VNG aan te sturen op een landelijke lijn tegen het huisvesten en faciliteren van dit dieronvriendelijke evenement? Zo nee, waarom niet?

Zoals ook hierboven verwoord, hebben wij geconcludeerd dat een actieve ondersteuning van een dergelijk evenement vanuit ons niet wenselijk is, maar dat Sportvisserij Nederland wel de mogelijkheid heeft om een vergunning aan te vragen voor het houden van het evenement in Utrecht. Deze conclusie is in het voorjaar gedeeld met Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland heeft ons vervolgens laten weten dat zij van plan waren de vergunning aan te vragen, waarop wij bestuurlijk contact hebben opgenomen om ons standpunt nogmaals naar voren te brengen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren